Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Nu när sommaren står för dörren och risken för värmeböljor ökar vill vi påminna om rapporten Klimatkomfort i offentlig nivå som tagits fram inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter.

Klimatkomfort i offentlig miljö (Offentliga fastigheter) 
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Kringkostnader vid ombyggnad och nyproduktion på sjukhusområden 
Fastighetsrådet (FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor) har startat ett projekt för att undersöka och bygga kunskap kring de indirekta kostnader som uppstår när man bygger på ett sjukhusområde i full drift. Det är viktigt att byggherren har förståelse för alla kostnader och alla konsekvenser som uppstår i dessa mycket komplexa byggen! 

Efterlysning 
Vi söker deltagare till projektets arbetsgrupp.
Deltagande innebär 2-4 digitala workshops om 2-3 timmar under resterande del av 2024. Arbetar du i region och har erfarenhet av byggprojekt på sjukhusområden och känner att du vill delta?
Kontakta gärna Felix Krause, felix.krause@skr.se , för mer information. 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Digitala seminarier, kurser och konferenser
 
 
Cirkulärt byggande och återbruk 
SKR bjuder in till ett seminarium om cirkulärt byggande med fokus på återbruk. Hur kan kommunen verka som facilitator? Hur ser marknaden ut idag? Vilka möjligheter och utmaningar finns? 
 
Ett antal regioner och kommuner delar med sig av sina erfarenheter av cirkulärt byggande och återbruk. Ni får ta del av de plattformar, verktyg och lösningar som erbjuds av Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Byggföretagen berättar om hur Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn driver på utvecklingen. 
 
Datum: 30 maj 2024 
Tid: 09.00 – 12.00 
 
KLASSA Användarforum 
Välkomna till KLASSA användarforum den 13 juni. Detta är tillfället för dig som vill vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av KLASSA.
 
Datum13 juni 2024 
Tid: 10.00 – 15.00 
Plats: Digitalt via Zoom
Mer information och anmälan
 
Krigsplacering i kommuner och regioner - en introduktion 
Den 18 juni genomför SKR ett seminarium med råd och vägledning i krigsplaceringens principer och rättsliga grunder. Seminariet är utformat för att erbjuda en översiktlig vägledning och praktiska råd om krigsplaceringens viktiga principer och den rättsliga grunden som styr denna process inom kommuner och regioner. 
 
Datum: 18 juni 2024 
Tid: 09.00 – 11.00 
Plats: Webbsänds
Mer information och anmälan
Kommunfondens seminarium – Fondverksamheten och medskick till verksamhetsplanering 2025 
Den 28 augusti har alla medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, möjlighet att bidra med sina idéer och tankar om vad fonden ska arbeta med under 2025. 
 
Datum: 28 augusti 2024 
Tid: 15.00 – 16.00 
Plats: Webbsändning med möjlighet att följa sändningen på plats hos SKR, Hornsgatan 20, Stockholm.
Mer information och anmälan (SKR)

Läs mer om Kommunfonden och kolla om din kommun är medlem (SKR) 
 
Nytt från SKR
 
 
Fortsatt tufft ekonomiskt läge 
Den 14 maj presenterade SKR vårens upplaga av Ekonomirapporten. Prognosen för 2024 visar på ett fortsatt svårt ekonomiskt läge. Det kommer fortsatt att krävas åtgärder både från kommuner och regioner, samt från staten, för att säkra välfärden. 
Nyhet: Flera tuffa år väntar för kommuner och regioner  
Presentationer, diagram och fördjupningsseminarium 
Ladda ned Ekonomirapporten, maj 2024
Information från Adda
 
Kunskapspass om laddningspunkter 
Den 11 juni bjuder Adda Inköpscentral in till ett kunskapspass om laddningspunkter för fordon. Under passet kommer en laddningspunktstillverkare att gå igenom viktiga aspekter att tänka på inför införskaffandet och installationen av laddningspunkter. 
Mer information och anmälan (Adda)
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Statsbidrag till regioner för arbete med skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regioner i syfte att utföra fördjupade kartläggningar av skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård. De fördjupade kartläggningarna ska bland annat ge en bild av underhållsbehovet för skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård. 
Statsbidrag till regioner för arbete med skyddade utrymmen avsedda för hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen)
 
Investeringsstöd för kommunal beredskap 
Inom programmet Robust kommun kommer kommuner att kunna söka stöd för investeringar som bidrar till en tryggare energiförsörjning och totalförsvarets förmåga. 
Investeringsstödsprogram för kommunal energiberedskap (Energimyndigheten) 
 
Regeringen råder kommunerna att se över beredskapen inom äldreomsorgen inför en eventuell värmebölja i sommar 
Enligt Socialstyrelsen har andelen kommuner som har en beredskapsplan för höga temperaturer ökat mellan 2018 och 2023. För särskilt boende för äldre har andelen ökat från 67 till 85 procent. För hemtjänsten är motsvarande ökning från 64 till 82 procent. Det är bra att beredskapen ökar men än finns det mer att göra för att skydda äldre. 
Därför råder regeringen verksamheter inom vård och omsorg att se över handlingsplaner och beredskap om det blir en sommar med hög värme. 
Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial (Folkhälsomyndigheten) 
Värmebölja – att förebygga och hantera dess effekter (Kunskapsguiden) 
 
Ökade klimatrisker – SMHI tipsar fastighetsägare! 
Fastighetsägare står inför ökade klimatrisker. För att möta utmaningarna kan det krävas åtgärder, både för att säkra sin egendom och för att följa lagkrav. En klimatsmart approach kan också minimera klimatriskernas påverkan och bevara försäkringsskyddet. På klimatanpassning.se finns mer information om detta.   
Temasida om klimatanpassning för fastighetsägare (Klimatanpassning) 
Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 
Stödet i Cybersäkerhetskollen utökas med uppföljning 
MSB har lanserat en rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Rådgivningen är till de som genomfört Cybersäkerhetskollen. 
Kostnadsfri rådgivning för systematiskt informationssäkerhetsarbete (MSB) 

Ny vägledning för inbyggd säkerhet i stadsplanering 
I samarbete med Polismyndigheten lanserar MSB vägledningen ”Inbyggd säkerhet – Skydd av offentliga miljöer". Vägledningen går igenom begreppet inbyggd säkerhet – ett koncept för att öka möjligheten att bygga säkert och samtidigt snyggt utifrån ett mer sammanhållet, djuplodande och därmed mer effektivt sätt. 
Inbyggd säkerhet - skydd av offentliga miljöer (MSB) 
Krav om laddinfrastruktur i befintliga byggnader – informationsmaterial från Länsstyrelsen 
Laddning av elfordon är sedan i maj 2020 ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen, PBL. Kraven omfattar om- och nybyggnation, men även retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. Från den 1 januari 2025 ska kommunens byggnadsnämnd också utöva tillsyn över att de retroaktiva kraven på laddinfrastruktur efterlevs och kan ingripa genom åtgärdsföreläggande vid behov. Länsstyrelsen har tagit fram information som kommuner kan använda för spridning till berörda fastighetsägare inom kommunen. 
Laddinfrastruktur i fokus (Länsstyrelsen)
 
Byggföretagen lanserar skrift om byggprocessen 
Byggföretagen har tagit fram en skrift som på ett enkelt och pedagogiskt sätt belyser alla steg på resan när ett hus blir till och vilka aktörer som har ansvar för varje steg.
Skriften Processen: Ett hus blir till – från idé till färdig byggnad (Byggföretagen)
 
Sveriges Allmännytta välkomnar utredning om moms på lokalhyror
Regeringen har nyligen beslutat att en utredare ska bedöma om fastighetsägare ska få ökade möjligheter att lägga moms på sina lokalhyror. Därmed kan det bli lättare för fastighetsägare att göra avdrag för momsen på sina kostnader.
Sveriges Allmännytta välkomnar utredning om moms på lokalhyror (Sveriges Allmännytta)
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se