Internationella sektionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
      Bildkälla: EC - Audiovisual Service
Nyhetsbrev april 2024
 
 
Kära läsare, varmt välkomna till det fjärde nyhetsbrevet för 2024!

I detta brev kommer ni bland annat kunna ta del av följande:
  • Evenemang som anordnas i samband med Europadagen
  • Vårens upplaga av "På gång inom EU"
  • Fortsatta diskussioner om framtidens sammanhållningspolitik
Trevlig läsning önskar EU- och internationella sektionen på SKR!
 
Bildkälla: SKR
Vårens upplaga av ”På gång inom EU”
Nu finns vårens upplaga av SKR:s skrift ”På gång inom EU” att ladda ner på skr.se.

I vårens upplaga kan du bland annat läsa om SKR:s ställningstaganden i samband med EU-valet, färdigförhandlade direktiv på miljö- och klimatområdet, EU:s sammanhållningspolitik, EU:s läkemedelspaket, utbildningsfrågor och mycket mera.

På gång inom EU ges ut två gånger per år. Här kan du läsa om hur aktuella EU-frågor påverkar svenska kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med EU- och Internationella sektionen.

Här finns skriften att läsa i sin helhet. 
 
Ställningstaganden från SKR för ett EU som lever upp till våra utmaningar
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och i höst tillträder en ny EU-kommission. SKR har med anledning av detta tagit fram ställningstaganden inom nio områden som är viktiga för kommuner och regioner, med ståndpunkter och erfarenheter vi anser att EU behöver veta om och beakta. Dokumentet beslutades av SKR:s styrelse den 19 april och är en utgångspunkt för vårt påverkansarbete gentemot EU-institutionerna under den kommande mandatperioden för Europaparlamentet och EU-kommissionen 2024-2029.
 
Läs ställningstagandet här
 
Bildkälla: SKR
”En lyckad digitalisering bygger framtiden”
I en gästkrönika på Europaportalen skriver Lars Holmin (M), ordförande i SKR:s beredning för digitalisering, att EU har blivit en aktör som driver på Sveriges digitalisering, och att det nu är upp till stat, kommuner och regioner att gemensamt kraftsamla för att få till en lyckad implementering av lagstiftningen.

Läs krönikan här
 
Bildkälla: © Europaparlamentet
Rapport från samtal och debatt om EU-valet
Som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev anordnade SKR, Svenskt näringsliv, TCO, Saco, samt LO två debatter den 17 april med anledning av EU-valet.

Samtal med representanter från arbetsmarknadens parter
I samtalet med representanter från arbetsmarknadens parter, diskuterades varför EU-valet är viktigt för respektive organisations medlemmar. Europasamarbetet lyftes fram som centralt för att hantera en skakig omvärld, med krig i Ukraina och klimatkris. För våra medlemmar så lyfte SKR:s representant Katrin Stjerfeld Jammeh (S) behovet av att inom EU värna vår arbetsmarknadsmodell och främja social dialog, konkurrenskraft, den gröna omställningen, sammanhållningspolitik samt att arbeta mot arbetslivskriminalitet. Deltagarna diskuterade också vikten av att lyfta fram hur EU-medlemskapet har tjänat Sverige och våra medlemmar väl, men också hur vi kan bli bättre på att försöka påverka EU, framförallt genom att komma in tidigare i processen.

Utöver Katrin Stjernfeldt Jammeh (styrelsedamot i SKR och kommunstyrelsens ordförande i Malmö) medverkade Therese Svanström, ordförande TCO, Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, Göran Arrius, ordförande SACO, samt Anna Stellinger, chef för internationella- och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Göran von Sydow, direktör och chef för SIEPS, modererade samtalet.
 
Valdebatt mellan toppkandidater
Samma dag ägde en valdebatt rum mellan partiernas toppkandidater, direkt från Europaparlamentet i Bryssel.

Fyra teman diskuterades: 1) Klimat, 2) Konkurrenskraft och ekonomi, 3) Arbetsmarknad och medborgarnas Europa, 4) Framtiden för unionen.

Medverkade gjorde Heléne Fritzon (S), Tomas Tobé (M), Charlie Weimers (SD), Jakop Dalunde (MP), Ella Kardemark (KD), Emma Wiesner (C), Karin Karlsbro (L)  samt Hanna Gedin (V).

Debatten anordnades i samarbete med Europaportalen.se.

Anders Selnes från Europapaportalen och frilansjournalisten Pernilla Ström modererade debatten.

Valdebatten går att se i efterhand på SVT Forum via denna länk
 
Bildkälla: Europaparlamentet
Europadagen på Kulturhuset i Stockholm, 7 maj - heldagsprogram med fokus på EU-valet
Den 7 maj uppmärksammar SKR, och många andra organisationer, Europadagen. Precis som förra året firar vi dagen på Kulturhuset i Stockholm. Årets tema är EU-valet.

Programmet innehåller debatter, diskussioner m.m. och inleds klockan 10.00 och avslutas klockan 16.30. Förutom att kunna ta del av utställningen ”Upplev Europa” så kommer det även finnas ett Infotorg där alla involverade organisationer visar upp sin verksamhet. Infotorget öppnar kl. 11.00.

Det är fri entré till Europadagen och ingen föranmälan behövs. Allt innehåll från Studion kommer även att livesändas på Europaparlamentets Youtube-kanal.

Här finns mer information om evenemanget. 
 
Bildkälla: Henrik Nyström/Regeringskansliet
Remisskonferens om utredningen ”En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel”
En utredning har genomförts på uppdrag av regeringen för att se över nuvarande struktur för hur vi hanterar EU-medel i Sverige. Utredningen är nu klar och Finansdepartementet har skickat betänkandet på remiss till bland annat SKR, samtliga regioner och ett urval kommuner. Remissen ska vara besvarad senast den 11 juli 2024.
 
Utredningens förslag berör regioner och kommuner i hög grad och SKR bjuder därför in förtroendevalda och tjänstepersoner på regional och kommunal nivå till information och samtal om förslagen och deras tänkbara konsekvenser och effekter. Syftet med mötet är att SKR:s medlemmar ska ha god information om utredningens förslag samt ges möjlighet att inkomma med synpunkter och frågor till SKR inför förbundets remisshantering.

En första remisskonferens har ägt rum och ett andra tillfälle ges den 3 maj. Anmäl dig via denna länk
 
Bildkälla:  © European Union 2024 - Source : EP
Sista plenarsession i Europaparlamentet innan valet
Den 22-28 april var det dags för Europaparlamentets sista plenarmöte före EU-valet i juni. Under dagarna antogs en lång rad ny EU-lagstiftning.

Bland de förslag som antogs återfinns flera av de lagstiftningar som SKR har bevakat, till exempel förordningen om ett europeiskt hälsodataområde, TEN-T-förordningen, luftkvalitetsdirektivet, förordningen om gigabit-infrastruktur och CSRD-direktivet

Nu återstår formella antaganden av rådet för att förslagen ska kunna vinna laga kraft.
 
Bildkälla: European Commission
Fortsatt fokus på framtidens sammanhållningspolitik
Diskussionerna om framtidens sammanhållningspolitik fortsätter. Den 11-12 april ägde Sammanhållningspolitiskt forum (Cohesion Forum) rum i Bryssel. Från svenskt håll deltog Rachel de Basso (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Jönköpings län samt ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, i en av paneldebatterna. De Basso betonade vikten av att lokala nivåer involveras i såväl utformningen som utförandet av sammanhållningspolitiken.

Hela evenemanget går att se i efterhand här

Sammanhållningspolitiken diskuteras också i en ny uppmärksammad rapport om framtiden för EU:s inre marknad som Enrico Letta, tidigare italiensk premiärminister, skrivit på uppdrag av EU:s medlemsländer. Rapporten presenterades under ett informellt EU-toppmöte den 19 april. För att öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt föreslås att den inre marknaden ska utökas till att också inkorporera finans, telekommunikation och energi. Dessutom menar Letta att den inre marknadens fyra friheter (fri rörlighet för kapital, tjänster, personer och varor) bör kompletteras med en femte: fri rörlighet för forskning, kunskap, innovation och utbildning.

För svenska kommuner och regioners del är framförallt det som Letta skriver om sammanhållningspolitiken av intresse. Letta betonar att en effektiv sammanhållningspolitik alltid varit, och kommer fortsätta att vara, en grundförutsättning för att den inre marknaden ska fungera så bra som möjligt. För att lyckas med sammanhållningspolitiken är det avgörande att involvera regioner och kommuner eftersom dessa förstår styrkorna och svagheterna i sina områden, förebygger samordningsproblem och samarbetar effektivt med lokala företag. EU:s sammanhållningspolitik, som betonar regionala partnerskap, är därför ett oerhört viktigt instrument för att hantera unionens utmaningar. Letta menar dock att sammanhållningspolitikens nuvarande struktur i alltför hög utsträckning bygger på lands- och regionspecifika program. Han förespråkar därför ökad integrering och samarbete över landsgränser och mellan regioner i olika länder. I takt med att EU förväntas utvidgas kommer delar av budgeten för sammanhållningspolitiken också behöva gå till de nya medlemsstaterna, för att de ska kunna integreras väl i den inre marknaden.

Här kan du läsa Enrico Lettas rapport i sin helhet. 

SKR:s styrelse antog i april ett ställningstagande gällande sammanhållningspolitikens utformning efter 2027. Dokumentet har tagits fram tillsammans med företrädare för förbundets medlemmar på regional nivå. Ställningstagandet går att läsa här
 
Bildkälla: eufonder.se
Ny hemsida ska underlätta för dig att söka EU-finansiering
Hemsidan eufonder.se har nylanserats och fått nytt innehåll och utseende. Eufonder.se är ett samarbete mellan åtta myndigheter, vars syfte är att  ”guida, inspirera och ge dig kunskap om EU-finansiering och om hur EU-fonderna gör nytta i Sverige”. Hemsidan ska underlätta för dig att hitta och söka EU-finansiering till ditt projekt eller din verksamhet.

Läs mer här och här.
 
Bildkälla: SKR
Europafirande i Malmö 9-10 maj med anledning av Europadagen och Eurovision
I Malmö anordnas två stora firanden med anledning av Europadagen och Eurovision.
 
Firande av Europadagen i Eurovision Village i Malmö
Den 9 maj går det att besöka Eurovisionbyns EU-monter. Där kan du delta i aktiviteter och frågesporter om både EU och Eurovision Song Contest (ESC), lära dig mer om hur de lokala Europa Direkt-kontoren fungerar och diskutera EU:s framtid. Evenemanget är gratis.

Arrangörer: Europeiska kommissionen i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, Europa Direkt-kontoren i Skåne.

Läs mer här

EU(ro)vision Day: Firande av Europadagen vid Malmö universitet
Den 10 maj firas Europadagen på Malmö universitet genom seminarier, kulturevenemang och föreläsningar. Bland annat kommer EU och Eurovisionfestivalens gemensamma historia diskuteras, och det finns också möjlighet att få information om olika EU-finansierade projekt, om EU-valet och karriärtips för den som är sugen på en EU-karriär. Evenemanget är gratis och anmälan är öppen för både studenter och allmänhet.

Arrangörer: Malmö universitet, Europeiska kommissionens representation i Sverige, Europa Direkt-kontoren i Skåne och Centre for Modern European Studie – ett Öresunds-nätverk, under beskydd av värdstaden för Eurovision Song Contest, Malmö stad.

Partner: Europaparlamentets kontor i Sverige, EU-medlemsländers ambassader i Sverige, Europeiska unionens nationella kulturinstitut, nätverket European University of Post-Industrial Cities, Universitets- och högskolerådet med flera.

Läs mer här
 
Bildkälla: Pixabay
Redaktör
Gustaf Lundgren
gustaf.lundgren@skr.se
+46 73 862 38 05
Redaktör
Vera Kjessler
vera.kjessler@skr.se 
+46 72 998 11 74