Erbjudande om stöd för att införa välfärdsteknik
 
Fler än 40 kommuner har redan nappat på SKR:s erbjudande om stöd för att införa välfärdsteknik i den kommunala vården och omsorgen.
 
Erbjudandet innebär hjälp med införandet av välfärdsteknik/digitala lösningar i verksamheter för äldre och personer med funktionshinder. Det kan till exempel handla om planering, inköp, förändringsarbete, nyttoberäkningar och uppföljning. Stödet anpassas efter kommunens behov.
 
Är även din kommun intresserad? Kompetenscenter välfärdsteknik har utrymme att coacha fler. Skicka intresseanmälan till vft@skr.se
 
Kompetenscenter söker kommuner som inför mobila trygghetslarm   
 
Lunds kommun började under 2022 att erbjuda alla som har ett stationärt digitalt trygghetslarm att byta till ett mobilt. Hittills har mer än hälften av användarna bytt till ett mobilt. Detta har inneburit att antalet personer som ansökt om bistånd till ledsagning vid promenader har minskat.
 
SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik söker nu kommuner som planerar att införa mobila trygghetslarm för promenader och liknande aktiviteter. Syftet är att ta fram en förenklad nyttokalkyl för insatsen. Skicka intresseanmälan till vft@skr.se
 
Kompetenscenter söker kommuner som inför digital tillsyn dagtid
 
Idag är det få kommuner som erbjuder tillsyn och sociala kontakter dagtid med omsorgstagare, med stöd av en digital lösning. Allt fler kommuner börjar dock intressera sig för den formen av digitalt stöd. Kompetenscenter välfärdsteknik söker nu kommuner som planerar för omställning till digital tillsyn dagtid. Syftet är att erbjuda hjälp med både nyttokalkyler och uppföljning för att ta reda på vad förändringen kan innebära i både ökad kvalitet och effektivisering. Skicka intresseanmälan till vft@skr.se
 
Har din kommun en stor andel privata leverantörer?
 
Kompetenscenter välfärdsteknik söker samarbete med kommuner som har en stor andel privata leverantörer av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Genom ett samarbete med Vårdföretagarna kommer Kompetenscenter välfärdsteknik ta fram en vägledning om att forma avtal och ersättningsmodeller till privata leverantörer för att stimulera användningen av välfärdsteknik. Är din kommun intresserad av att bidra med erfarenheter? Skicka en intresseanmälan till vft@skr.se 
 
Seminarier 
 
 
19 april: 10.00-11.30
Läkemedelsautomater och juridiken
 
Ett seminarium om SKR:s kommande reviderade vägledning om de juridiska aspekterna vid användning av läkemedelsautomater i kommunal vård och omsorg. Vägledningen uppmärksammar bland annat övertagande av ansvar av läkemedelshanteringen, överlämnande och administrering, delegering och rutiner för användning av automater.
Seminarium: Läkemedelsautomater och juridiken
 
14 maj
Vitalis: Kompetenscenter välfärdstekniks seminarieserie
 
Under Vitalis konferens arrangerar SKR Kompetenscenter välfärdsteknik en seminarieserie om välfärdsteknik. De tre seminarierna är:
1.  Lyckas med välfärdsteknik – prioritera rätt välfärdsteknik
Diskussion om vilka insatser som kräver mest resurser och vilken välfärdsteknik som kan underlätta och skapa mest nytta.  
Lyckas med välfärdsteknik – prioritera rätt välfärdsteknik
2. Lyckas med välfärdsteknik – ta reda på nyttan
Genomgång av en nyttokalkyl tillsammans med Härjedalens kommun och fördjupar oss i resultatet.
Lyckas med välfärdsteknik – ta reda på nyttan
3.  Lyckas med välfärdsteknik – ställ om och realisera nyttan
Presentation om hur Härjedalen har tagit sig an sitt omställningsarbete med hjälp av sin nyttokalkyl.
Lyckas med välfärdsteknik – ställ om och realisera nyttan
 
Övriga nyheter
 
 
Avvecklingen av 2G- och 3G- och kopparnäten
 
Under 2025 och 2026 är avvecklingen av gamla mobilnät samt kopparnäten klar. SKR har tagit fram svar på vanliga frågor för att kommuner och regioner i tid agerar för att säkra upp sin verksamhet.
Avveckling 2G-, 3G- och kopparnät
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
– trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters seminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli prenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör 
 
Malin Vallentin Harman
Sveriges Kommuner och Regioner
 
www.skr.se 
08-452 70 00