Information om avskiljande
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Romina, nu stoppar vi fulplasten
 
I ett öppet brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmukhtari överlämnar Avfall Sverige de 16 000 namnunderskrifter som uppropet mot fulplasten har samlat.

Avfall Sverige presenterar flera lösningar som bidrar till att stoppa fulplasten, det vill säga sådan som inte kan återanvändas eller återvinnas:
  • Förbjud vissa engångsprodukter och ersätt plast med hållbart material där det är möjligt: Det minskar mängden plast.
  • Minimera antal plasttyper, från dagens hundratals till cirka tio: Det gör det möjligt att återvinna mer.
  • Undvik blandmaterial i samma förpackning: Det gör det enkelt att återvinna.
  • Förbjud farliga ämnen i plast: Det gör det säkert att återvinna.
  • Ställ krav på återvunnen plast i nya produkter: Det skapa en efterfrågan och marknad för återvunnen plast.
Senaste nytt om förpackningsinsamlingen
 
Erbjudande om att ta över dekaler
 
FTI/NPA har inventerat kvarvarande ÅVS-dekaler och undrar om det finns kommuner som är intresserade av att ta över dessa. Det gäller dekaler för synsvaga samt "Är det där en förpackning?", samtliga utan FTI-logga.
Kolla in dekaler och beställ – bara för medlemmar
 
Påminnelse: Gratis uppdatering januari ut 
 
Till och med januari kommer Avfall Sverige att bekosta all support av den nya hubben som vägleder till närmaste återvinningsstation och hanterar felanmälningar. Från och med februari faktureras respektive kommun för tekniksupport.
Läs mer och ladda ner instruktioner
 
Se medlemsrådgivning i efterhand
 
Avfall Sverige har sänt flera digitala rådgivningar kring förpackningsinsamlingen. Se dem när de passar här – bara för medlemmar.
 
Information om detaljhandelsavfall
 
Har du frågor kring detaljhandelns avfall, insamling av köks- och livsmedelsavfall och avskiljande av förpackningar? Då ska du kolla in listan över all information som finns på avfallsverige.se

Här hittar du svar
EU söker konsulthjälp kring nytt direktiv
 
EU-kommissionen håller på att handla upp 48 månaders konsulthjälp för att ge stöd i arbetet med att implementera det nya direktivet för avfallstransport. 

Till anbudsunderlaget
Snart dags för Ifat-mässan i München
 
Den 13–17 maj pågår den internationella mässan för VA, avfall och råmaterial. Senaste utställningen lockade cirka 3 000 utställare och 119 000 besökare. Avfall Sverige kommer inte att ordna någon studieresa denna gång.

Till Ifats hemsida
Bättre förberedd för krisen
 
2023 tog Avfall Sverige fram en PM om kommunalt avfallsansvar i kris samt vid höjd beredskap. Avfall Sverige vill påminna om att den fortfarande är aktuell.

Ladda ner – bara för medlemmar
Delade meningar om plastansvar
 
– Plasten ska materialåtervinnas, inte energiåtervinnas, om möjligt. Men för att det ska bli verklighet måste det finnas en fungerande marknad, och den har hittills inte funnits, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige efter Energimyndigheten förslag om en skatt på plastproducenter. Läs hela artikeln i Miljö & Utveckling
 
Om avfallsbrottslighet
 
– De nya kraven för att få koll på avfallet och spårbarheten av avfallet, gör att det blir mycket dyrare att hantera avfallet ett lagligt sätt. Och det i sig medför en ökad risk för ökad olaglighet, säger Andrea Hjärne. Lyssna på hela inslaget i Avfallet – en riktigt sopig podd
Bra föreskrifter om deponering
 
Naturvårdsverkets nya föreskrifter om deponering är i stort bra. Däremot vill Avfall Sverige se en annan definition av grovavfall.

Läs hela remissvaret
Bättre koll på fettet
 
Naturvårdsverkets nya tillsynsvägledning om oljeavskiljare påverkar även fettavskiljare. Avfall Sverige menar att anmälningsplikt även borde avse fettavskiljare kopplade till det allmänna avloppsnätet.

Läs hela remissvaret
Enklare för förbränning
 
Medelstora anläggningar för energiåtervinning ska inte behöva lämna uppgifter via en e-tjänst hos tillsynen. Det är bra, menar Avfall Sverige, men även mijöprövnings-förordningen bör förenklas.

Läs hela remissvaret
 
Inbjudan: Nu fixar vi textilinsamlingen
 
I samarbete med IVL, Profu och Rise bjuder Avfall Sverige in kommunerna till en digital workshop för att diskutera hur textilinsamlingen ser ut idag och hur vi kan få den att fungera med ett producentansvar.
När: 7 mars kl 9–11

Läs mer och anmäl dig
Sök bidrag till era fossilfria projekt
 
Fram till den 8 februari är den första av årets ansökningsperioder till Avfall Sveriges utvecklingssatsning öppen. Denna gång välkomnas särskilt projekt kring fossilfri avfallshantering, men andra frågor tas också emot.

Läs mer och ansök
Spana in årets verksamhet
 
Avfall Sveriges verksamhetsplan för 2024 kan nu laddas ner från medlemssidorna. Läs om prioriterade frågor i Sverige och EU, om ståndpunkter och verksamheten i stort.

Ladda ner VP 2024 – bara för medlemmar
Brasilien tar greppet om matavfallet
 
Hur mycket, vad, var och varför – det är frågor som svenska forskare söker svar på för att kunna minska mängden matavfall i Brasilien. Här deponeras det mesta, men nu börjar deponierna bli fulla och metanproduktionen är mycket problematisk.

Läs artikeln i digitala Avfall och Miljö
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkopmna till:
• Dalemarken AB: miljö- och samhällsbyggnadskonsul, Kode och Halmstad Läs mer
• FrostPharma AB: förnybara riskavfallskärl, Danderyd Läs mer
• Reen AS: digitala lösningar för insamling och transport, Larvik, Norge Läs mer
• Reseda Consulting AB: kärldistribution och FNI, Helsingborg Läs mer
• Västsvenska Miljökonslut AB: markmiljö, marksanering, Göteborg Läs mer
30 miljoner möjligheter till kommunikation
 
Återvinningscentralerna med sina 30 miljoner besök per år utgör inte bara en service för medborgarna, utan också en möjlighet för kommunikation och beteendepåverkan. Nu har Avfall Sverige tagit fram en handbok om hur det kan göras.
2023:30 Handbok för kommunikation på återvinningscentraler
 
Nya skyltar + nudging = bättre sortering
 
En pilotstudie visar att det nya nationella skyltsystemet verkligen ger bättre sorterat avfall – precis som det var tänkt. Ännu bättre kan resultatet bli om det kompletteras med nudging-åtgärder.
2023:28 Beteendepåverkan i kombination med nytt skyltsystem
 
Vässa dina kunskaper
 
x


Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 30–31 januari
Var: Uppsala

Under kursen går vi igenom tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter, själva tillståndsprocessen och tillståndet. Vi tittar på förutsättningar för de flesta avfallsanläggningar.

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web: lär dig grunderna
 
När: 22 februari

Denna digitala medlemsrådgivning vänder sig till dig som är ovan att arbeta i statistik- och benchmarking verktyget Avfall Web och vill få en introduktion som ger dig större trygghet vid inmatning och användning. Stor vikt läggs vid vad som ska matas in och hur det går till.

Läs mer och anmäl dig – bara för medlemmar
Personal vid ÅVC
 
När: 5–6 mars
Var: Skövde

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Avfall Web: en fördjupning
 
När: 12 mars

Digital medlemsrådgivning där vi fokuserar på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi går igenom de olika rapporterna inklusive dynamisk Power BI.

Läs mer och anmäl dig
Taxekonstruktion
 
När: 19–20 mars
Var: Ej klart

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Energiåtervinning, fördjupad driftkurs
 
När: 15–18 april
Var: Göteborg

Denna nyligen uppdaterade driftkurs är en påbyggnad av grundkursen i energiåtervinning och rekommenderas att genomföras ett eller ett par år efter slutförd grundkurs.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallslagstiftning
 
När: 24–25 april
Var: Ej klart

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 14–15 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Grundkurs avfallsanläggningar
 
När: 14–15 maj
Var: Västerås

Här får du en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning, allt från mottagning till klassning och arbetsmiljö. Erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag. 

Läs mer och anmäl intresse
Driftoptimering av biogasprocesssen
 
När: 4–5 juni
Var: Linköping

I denna kurs lär du dig bedöma hur olika substrat påverkar rötningsprocessen, hur driften kan optimeras och dessutom får du förståelse för vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare.

Läs mer och anmäl intresse
 
Branschen rekryterar
 
 
Transportplanerare till Lunds Renhållningsverk
 
Ansök senast den 31 januari  Läs mer om tjänsten
 
Strategi- och utvecklingsorienterad Ekonomichef till MERAB
 
Ansök senast den 4 februari  Läs mer om tjänsten