Erbjudande om stöd till kommuner under 2024
 
Det är mycket glädjande att vi nu kan meddela att SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik fortsätter arbetet under 2024. Nytt för i år att vi erbjuder skräddarsytt stöd även till verksamheter som arbetar med personer med funktionshinder. 

Kompetenscenter välfärdsteknik har även tagit fram en vägledning för kommuner med information om införandet av digitala lösningar.

Stöd till kommuner 2024
20 miljoner kronor till digital teknik i äldreomsorgen, regeringen.se

Är du intresserad? Skriv till vft@skr.se för att inleda ett samarbete.

Jag hoppas vi hörs under året!

Hälsningar
Eva Sahlén och teamet bakom SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Överenskommelse om socialtjänstens omställning
 
SKR och regeringen har ingått en överenskommelse för att skapa långsiktighet och goda planeringsförutsättningar inför införandet av en ny socialtjänstlag.

– Socialtjänsten behöver arbeta mer förebyggande och flexibelt än idag. Ny lagstiftning är en förutsättning, men kommunerna behöver även ställa om arbetssätt och organisation. Med överenskommelsen kan vi stärka stödet till kommunerna i omställningsarbetet, säger Erik Pelling, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.
Överenskommelse om socialtjänstens omställning
 
Avtalssamverkan inom socialtjänsten                           
Trots en alltmer ansträngd ekonomi och ökade möjligheter genom digitalisering använder få kommuner kommunal avtalssamverkan på grund av osäkerhet kring rättsläget. SKR har tagit fram en rapport som ger kommunerna ett handfast stöd. Den kompletteras med en metodguide som ger en steg-för-steg instruktion till hur en kommun praktiskt kan gå till väga med att utforma avtalssamverkan.
Avtalssamverkan inom socialtjänsten
 
Vägledning Samnyttjande av välfärdsteknik                             
Hur kan kommuner och regioner samverka inom välfärdsteknik eller annan teknik med multipla funktioner? Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en vägledning om de rättsliga aspekterna.
Vägledning: Samnyttjande av välfärdsteknik
 
Seminarier och informationsträffar
 
 
14 februari kl. 09.30-12.00
Säkra sommarbemanningen till äldreomsorgen
Seminariet innehåller flera inspirerande exempel från kommuner som provar nya sätt att nå ut och få fler att upptäcka äldreomsorgen.
Säkra sommarbemanningen till äldreomsorgen
 
Övriga nyheter
 
 
Nyttokalkyl för digitalt inköp
Gör en nyttokalkyl för din kommun, med utgångspunkt i den nyttokalkyl som Kompetenscenter välfärdsteknik har gjort tillsammans med kommuner och Inera.
Nyttokalkyl digitalt inköp, Inera.se
 
Karlstads kommuns digitala inspirationsmiljö
Karlstad kommun har skapat en virtuell lägenhet för att inspirera till smarta produkter och digitala tjänster för äldre.
Karlstad kommuns digitala inspirationsmiljö
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
 
Redaktör 
 
Malin Vallentin Harman
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00