Platser kvar på utbildningar, Vår ambition med RSK-databasen, Avisering om prishöjning och Utbildning EPD hos VVS-fabrikanterna
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
UTBILDNINGSTILLFÄLLE 25 OKT 2023

Det finns platser kvar på utbildningstillfället 25 oktober. Ett bra tillfälle för dig som är ny på att göra ansökningar och att lägga till information i databasen.

Vi behåller också möjligheten att boka en genomgång av vad som krävs för att era produkter ska nå upp till det vi kallar "RSK mellan".


Genomgången, liksom utbildningarna bokar ni på vår hemsida: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/. Genomgången passar er som kanske är flera på företaget som ska lägga till information och ni behöver alla få samma information.

Alla som går utbildningen kommer också att få filer med det som krävs på ert befintliga sortiment för att nå upp till "RSK mellan"
 
AMBITION FÖR RSK-DATABASEN

VVS-infos ambition med RSK-databasen är att vara VA- och VVS-branschens mest kompletta och mest använda artikeldatabas.

Som ni kanske märkt driver vi på VVS-info på med att få in ETIM-data och att få in den data som krävs för att komma upp i RSK mellan. Det är inte bara för att vi brinner för bra data (vilket vi naturligtvis gör) utan också för att den informationen efterfrågas i flera efterföljande led.

Vår ambition är att vara navet där ni lägger in data som sedan ska kunna användas, utan handpåläggning, i efterföljande led. För att kunna vara det navet krävs att det finns information och att den information som finns är användbar och uppdaterad.

Och i slutändan sparar ni tid och energi på att få in och hålla informationen hos oss eftersom vi används av efterföljande led. Man kan använda API eller anpassade importer och på så sätt få över informationen från ert system till RSK-databasen. Kontakta oss så kan vi diskutera lösningar för detta.

Vi ser också över möjligheten att skicka mail från administrationsverktyget så att ni kan se hur ert artikelinnehav ser ut för att ge en bild över vad som behöver uppdateras.
 
AVISERING OM PRISFÖRÄNDRING 2024

För 2024 aviserar vi en prisjustering på årsavgiften med +3% på befintlig avgift. Årsavgiften är som tidigare baserad på antalet aktiva RSK-nummer vid årets början.
Kostnaden för RSK-nummeransökan är oförändrad tills vidare.
 
 
EPD-UTBILDNING 7/11 - APASSAD FÖR VVS- OCH VA-BRANSCHEN

VVS-fabrikanterna anordnar en utbildning via Teams för sina medlemmar där de också välkomnar de företag som har RSK-nummer att delta vid just detta tillfälle.Denna utbildning är anpassad för just VVS- och VA-branschen och utbildaren Anna Pantze som arbetar på Tyréns har lång erfarenhet av EPD:er och att hjälpa företag ta fram effektiva och anpassade lösningar.

Datum: 7 november
Tid: 09:00-12:00
Plats: Online via Teams
Utbildare: Anna Pantze, Tyréns Sverige AB
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr

Utbildningen innefattar:
• Omvärldsspaning EPD:er, kundkrav och utvecklingen inom branschen
• Hur skapar man en EPD, vilken insatts och kompetens behövs inom företaget
• Fördjupning kring hur och vilken information som behövs för att ta fram en EPD
• Processen för framtagandet av en EPD
• Av vilka och när används EPD:er nu och hur ser framtiden ut

Anmäl dig senast 3/11 via länken https://www.vvsfabrikanterna.se/event/utbildning-miljovarudeklaration-for-byggprodukter-epd--2023-11-07

Kontakta info@vvsfabrikanterna.se för mer information.