De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
September 2023
Nya publikationer
 
 
Koordinering av New European Bauhaus
Boverket koordinerar EU-initiativet New European Bauhaus. Genom att vara nationell kontaktpunkt kan Boverket och Rådet för hållbara städer bidra till att svenska aktörer ökar sin synlighet, utökar sina nätverk och drar nytta av de stora ekonomiska satsningar kopplat till New European Bauhaus inom EU.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under september 2023.
 
Boverkets remisser
 
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser och yttranden över andras remisser som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera