Det ser ut som att kursen 29 november 2023 är fulltecknad.

Prova med något av de andra datumen (27 september eller 25 oktober) i stället.

Blir det väldigt högt tryck kommer vi så klart att försöka få till ytterliga ett utbildningstillfälle, men för närvarande är det 27/9, 25/10 och 29/11 som gäller.