Diskussion om en utlysning? Foto: Tillväxtverket
EU-utlysningar öppna för ansökan
 
Nu finns hela 42 erbjudanden om EU-finansiering för ett smartare, grönare och mer sammankopplat Sverige på Tillväxtverkets webbplats. Den andra omgången utlysningar för 2023 har öppnat för att ta emot ansökningar från aktörer i hela landet. Finansieringen ska gynna konkurrenskraften i Sveriges 21 län och fokuserar framför allt på grön omställning, digitalisering och innovation.

Den stora mängden utlysningar beror bland annat på att EU har ändrat strukturen i Regionalfonden. Detta jämfört med hur det såg ut i förra programperioden. – Det finns många fler och olika typer av insatser än i tidigare programperiod. Och det behövs också fler utlysningar för att kunna lyfta fram programmens olika mål och regionala behov på ett bra sätt. Det säger Lorraine Jonis på sekretariatet för förvaltande myndighet vid avdelning Regioner.

Det är de åtta regionala regionalfonds­programmen samt det nationella regionalfonds­programmet som ansvarar för utlysningarna i den här omgången. Under 2023 blir det tre omgångar med utlysningar och den sista omgången är planerad till oktober-november 2023.

Tillväxtverket är också förvaltande myndighet för ett nytt program denna programperiod: Fonden för en rättvis omställning, som kommer att öppna fler utlysningar i nästa omgång.

EU-utlysningar nu öppna för ansökan (på hallbarstad.se)
 
Träd i stadsmiljö. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket 
Trädtäckning i 200 tätorter
 
Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter. Träd i den byggda miljön har betydelse för många ekosystemtjänster och för klimatanpassningen av städer och tätorter.

Träd bidrar till att sänka temperaturer varma dagar och tar hand om dagvatten. Det är angeläget att veta hur mycket träd som finns och var de finns. Boverket har tillsammans med Metria gjort en nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter som kan användas av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter. Trädtäckningsdatat presenteras i två karttjänster och kan också beställas kostnadsfritt från Boverket som skikt i GIS för att användas i analyser och planeringsunderlag.

Kartläggningen visar att trädtäckning varierar mellan olika tätorter. Det beror främst på olika geografiska förutsättningar och landskapets karaktär. Men kartläggningen visar också att trädtäckning skiljer sig stort inom tätorterna mellan olika stadsdelar. Det finns helt enkelt en ojämn fördelning av träd över staden som kan påverka människors hälsa och välbefinnande.

Mer om kartläggningen och hitta karttjänsterna finns på Boverket.se.

Trädtäckning i 200 tätorter (på hallbarstad.se)
 
Solceller i gröngräset. Foto: Pickit Stock 
Webbinarium: Solceller och solenergi
 
Många kommuner planerar för investeringar i solenergi som en del i övergången till fossilfrihet, och som en del i elförsörjningsberedskapen. Så vad ligger i framkant och hur upphandlar vi hållbart?
 
En investering i solenergi kan handla om allt från vilken solcellsteknik som vi ska köpa in till lagring och nätlösningar, till att utforma värde- och affärsmodeller, skapa energigemenskaper. Det kan också omfatta säkerhets- och resiliensaspekter.
 
Vi kommer belysa olika perspektiv på solenergi och solceller, bland annat hållbarhetsfrågor och patentlandskapet. Webbinariet riktar sig till dig som är inblandad eller intresserad av investeringar i solenergi i region, kommun, fastighetsbolag mm.

Arrangörer: Vinnova, PRV, Upphandlingsmyndigheten och Afori. Medverkande talare kommer från arrangörerna.

Anmäl dig senast den 7 september - webbsändningen äger rum 8 september 2023, kl 09:00-10:30.
 
Anmäl dig här! (registreringstjänst)
 
Framsyn. Foto: Melker Dahlstrand/Swedish Creativity 
Informationsmöte Residens Framsyn
 
Välkommen till Vinnovas informationsmöte 12 september för intressenter av utlysningen Residens Framsyn. Det är en satsning som riktar sig till offentliga organisationer som under en tid vill bjuda in en person med kompetens och erfarenhet inom framsynsområdet.
 
Erbjudandet är ett så kallat residensprogram. I en tid med exponentiell utvecklingstakt har man stor nytta av att hitta sätt att förstå, använda och förhålla sig till det som ligger runt hörnet. Bli bättre rustad att leda från framtiden.
 
Mötet riktar sig dels till offentliga organisationer intresserade av att söka. Men även de individer som är möjliga kandidater för de offentliga organisationerna att engagera i en ansökan och framtida residens.
 
 
Stad i utveckling. Illustration: DUT 
Hållbar urban omställning
 
I höst öppnar en ny utlysning inom det europeiska partnerskapet DUT (Driving Urban Transition) där transnationella forsknings- och innovationsprojekt inom urban utveckling kan få stöd.

Formas och Energimyndigheten utlyser under hösten 2023 medel så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella projekt som hjälper städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen. Forskare, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter som kan bidra till städers omställning är välkomna att söka medel i utlysningen.
 
Ett internationellt informationsmöte äger rum den den 12 september kl 10:00-12:00. Det följs av en matchmaking. Länk till informationsmötet.

Ny utlysning om hållbar urban omställning (på formas.se)
 
Skärgård, hav och vindkraft. Foto: Ulf Huett Nilsson/Scandinav
Seminarium: Hållbar skärgårds-utveckling
 
Hur kan en bättre planering bidra till en hållbar skärgårdsutveckling? Skärgårdar och små öar är geografiska områden med många speciella egenskaper som kräver särskilda samhällslösningar.

En begränsad ö-yta behöver bli delad mellan olika intressen, funktioner och aktiviteter. Samtidigt är transporter till och från öarna både tidskrävande och kostsamma. Vi måste ta hand om utmaningar vad gäller bostadsförsörjning, energiproduktion, vattenbruk, naturskydd med mera. Det måste ske för att vi ska ha en hållbar utveckling i dessa delar av Sverige.

Det europeiska kunskapsnätverket ESPON och Tillväxtverket bjuder in till ett digitalt seminarium. Det äger rum den 14 september 2023 och blir ett samtal om hur olika planeringsnivåer beaktar skärgårdar och små öar. Bland andra medverkar representanter från Södertörns högskola, Spatial Foresight i Luxembourg, Strömstad kommun, Region Östergötland, Tillväxtverket samt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Seminariet äger rum den 14 september 2023, kl 10:00 till cirka 11:30.

Anmäl dig här! (registreringstjänst)
 
Digitalisering och industriella processer. Foto: Smart Built Environment
Smart Built Environment - Innovationsidén
 
Det strategiska programmet Smart Built Environment är en plattform som samlar aktörer i hela samhällsbyggnadssektorn.  Det sker för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer som möjliggörare.

Nu kan små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner söka medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

Läs mer om utlysningen Innovationsidén och sök innan 28 september!

Smart Built Environmen - Innovationsidén (på hallbarstad.se)
 
Startfält. Foto: Clemens van Lay/Unsplash
Årets Innovationsvecka
 
Femårsjubileum! Nu sätter vi igång planeringen för årets Innovationsvecka. Som alltid kommer den gå av stapeln första veckan i oktober, i år 2-6 oktober.

Det blir ett fokus på det som värdeskapande innovationer bidrar till i både verksamheter och i samhället som helhet. Har du några intressanta exempel på lösningar, nya arbetssätt eller något ni slutat göra som skapat värde? Upplägget blir som vanligt att du bidrar genom att arrangera ditt eget event, vi bidrar med en plattform och publicerar vårt gemensamma program.

Innovationsveckan i korthet
- SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder en plattform för gemensamma program där alla registrerade aktiviteter är sökbara.
- Pågår 2-6 oktober över hela Sverige.
- De medverkande skapar programmet för veckan tillsammans.
- Över 100 aktiviteter blev arrangerade under Innovationsveckan 2022. De flesta var digitala.
- Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan.
- Varje aktivitet måste ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor.
- Arrangörerna skapar och ansvarar själva för sina program och aktiviteter.
- Registrering av aktiviteter kan ske fram tills veckans genomförande.
- Det är gratis att anmäla sig.
 
Årets innovationsvecka (på hallbarstad.se)
 
Gestaltad livsmiljö.
Konferens: Gestaltad livsmiljö
 
2023 är det kompetensernas år, European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?
 
Den 3 oktober får vi en inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö, vi får ta del av inspirerande exempel från våra nordiska grannländer och från Sverige. Vi diskuterar även utmaningar och framgångsfaktorer.
 
Årets Strålkastare
Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen Årets Strålkastare– aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.
 
Till dig som…
Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.
 
Var: Fysiskt på ArkDes, Stockholm, samt direktsänt.
När: 3 oktober 2023 ca kl 9.00–16.30.
Hur: Kostnadsfri heldagskonferens.
 
Arrangörer
De fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd arrangerar tillsammans en årlig konferens om gestaltad livsmiljö sedan 2020.
 
Anmäl dig till konferensen (på arkdes.se)
 
Rådet på LinkedIn
 
Vi kommer att fasa ut Rådet för hållbara städers Facebook och Instagram. De ersätts inom kort i stället av LinkedIn. Rådet fortsätter att kommunicera via hemsidan hallbarstad.se, LinkedIn och nyhetsbrevet. Följ oss där!
 
På gång
 
I kalendern på hallbarstad.se hittar du konferenser och andra evenemang.
Utlysningar
 
Här finns de aktuella utlysningar som hittills kommit in till hallbarstad.se.
Utlysningar för 2023
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera