De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Augusti 2023
Nya publikationer
 
 
Utgiftsprognos 3 – 2023
Enligt regleringsbrevet för år 2023 ska Boverket redovisa prognoser för 2023–2026 vid fyra prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under augusti 2023.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under augusti 2023. 
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser och yttranden över andras remisser som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera