De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Juli 2023
Nya publikationer
 
 
Boverket har i uppdrag att följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Uppföljningen visar bland annat att de privata hyresvärdarna har gått om de allmännyttiga bolagen när det gäller antalet lägenheter i flerbostadshus.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under juli 2023.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under juli 2023. 
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser och yttranden över andras remisser som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera