De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Juni 2023
Nya publikationer
 
 
Boendesegregationens utveckling och mekanismer
I rapporten beskriver Boverket boendesegregationens utveckling sedan 2012. Segregationen är som mest framträdande i de många bostadsområden som byggdes under det så kallade miljonprogrammet, som kom till åren 1965–1974.
Byggprognos juni 2023
Fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet nu minskar mycket snabbt. Det konstaterar Boverket i sin byggprognos.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under juni 2023.
 
Boverkets remisser
 
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag
Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 31 oktober 2023.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
Inga yttranden över andras remisser publicerades under juni 2023.
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser och yttranden över andras remisser som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera