De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
April 2023
Nya publikationer
 
 
Utgiftsprognos 2 – 2023
Enligt regleringsbrevet för 2023 ska Boverket redovisa utgiftsprognoser för 2023–2026 vid fyra tillfällen. Prognoserna kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Förslag för fortsatt arbete med verktyg med platsdata
Boverket fick 2023 i uppdrag att förvalta och utveckla ett verktyg med platsdata. I rapporten redovisas förslag för fortsatt arbete med verktyg med platsdata.

Definitioner i plan- och byggregelverket
Regeringsuppdraget om att utreda behovet av nya definitioner i plan- och byggregelverket redovisas i denna rapport.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under april 2023.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under april 2023.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
 
Vad tycker du om nyhetsbrevet?
 

Hjälp oss att utvärdera nyhetsbrevet genom att anonymt svara på två korta frågor.

Svara på enkäten (på Boverkets webbplats)
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser och yttranden över andras remisser som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera