Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av kommande konferenser, Branschdagarna och information från Adda.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Mötesplats samhällsbyggande 13-14 juni
Även i år arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande och i år är temat Det robusta samhället.

Målgruppen är chefer och strateger i kommuner och regioner inom samhällsbyggnadsområdet, lokal och regional utveckling, fastighetsutveckling, infrastruktur, miljö och klimat, krisberedskap med mera. Konferensen är i år på Elite Hotel Marina Tower, nära Södermalm i Stockholm, 13-14 juni.

Programmet innehåller inspiration och fördjupningar inom en rad områden med bäring på robusthet – civilt försvar, krisberedskap, cybersäkerhet, försörjningsberedskap med mera. Talare från såväl regeringskansliet som kommun- och regionledningar, liksom experter inom olika områden medverkar. Det kommer även arrangeras några valbara studiebesök.
Program och länk till anmälan
Branschdagarna
FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, även kallad Kommunfonden, har från och med i år ett annat upplägg för Branschdagarna. Det som tidigare var en tvådagarskonferens är numera uppdelad i dels flera digitala seminarier vilka benämns ”Branschdagarna digitalt” och dels en ”Branschdagarna fysisk” som kombineras med ett studiebesök hos en medlemskommun.
Alla aktiviteter inom Branschdagarna är exklusiva för Kommunfondens medlemmar.
Läs mer om Kommunfonden och se om din kommun är medlem alternativt sök medlemskap om ni inte redan är medlemmar

Här följer de aktiviteter som just nu är öppna för anmälan.

Branschdagarna digitalt: Ekonomirapporten ur ett fastighetsperspektiv
Exklusivt för medlemmar i Kommunfonden

Välkommen till årets första seminarium inom Branschdagarna digitalt där Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, presenterar sina tankar och analyser från SKR:s ekonomirapport. Rapporten ger en omfattande översikt över kommunernas ekonomiska situation och utmaningar, och hon kommer att dela med sig av sina insikter och reflektioner om rapporten.
Datum och tid: 23 maj 2023, klockan 8:30 – 10:00
Läs mer och anmäl dig till seminariet

Branschdagarna digitalt: Covid-19 och utformningen av kommunala vård- och omsorgslokaler
Exklusivt för medlemmar i Kommunfonden
På seminariet presenteras erfarenheter från projektet Covid-19 och utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler som bör beaktas när vård- och omsorgsboenden ska byggas eller byggas om. Vi får också ta del av flera pågående projekt med erfarenheter och nya lösningar i ämnet. Projektets slutrapport planeras att publiceras i samband med webinariet.
Datum och tid: 15 juni 2023 klockan 9:00 – 11:00
Läs mer och anmäl dig till seminariet

Branschdagarna digitalt: Hållbart byggande inom kommunal fastighetsverksamhet
Exklusivt för medlemmar i Kommunfonden
Kommunfonden har sammanställt en handgriplig vägledning som ska stötta dig att bygga hållbart. Vägledningen riktar sig framförallt till dig som arbetar på en liten eller medelstor kommun, och som har begränsade resurser för att fokusera på hållbarhet. Vägledningen ger dig en överblick över vilka frågor som är viktigast att hantera – och när i dina processer de behöver hanteras för att skapa nytta.
Datum och tid: 21 juni 2023, klockan 9:00 – 11:00
Läs mer och anmäl dig till seminariet
Lokaler för hybridarbete – erfarenheter och lärdomar
Att arbeta delvis hemifrån och delvis på kontoret skapar nya förutsättningar och utmaningar. På detta webinarium som SKR arrangerar får vi ta del av erfarenheter från kommun, region och privata sektorn.
Datum: 1 juni 2023
Tid: klockan  9-12
Mer information och anmälan
Fastighetsföretagande i offentlig sektor – fyra platser kvar!
I skrivande stund finns bara 4 av 25 platser kvar. Så vill du vara säker på att få en plats – anmäl dig snarast!

Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Kursen vänder sig i första hand till ledande befattningshavare i offentliga fastighets- och lokalförsörjningsorganisationer (eller med ambition att bli det). Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör offentliga fastighetsorganisationers styrning på kort och lång sikt.
Mer information och anmälan
 
Mer från SKR
 
 
Ny styrelse och ordförande vald för SKR
Anders Henriksson har valts till ny ordförande för SKR. Valkongressen har också valt en ny styrelse för mandatperioden 2023-2027.
Ny styrelse och ny ordförande vald för SKR
Information från Adda inköpscentral
 
Adda: Seminarium om ramavtal Stödboende 2022
Den 11 april genomförde Adda ett digitalt seminarium om nya ramavtal för stödboenden. Nu går det att ta del av inspelning från seminariet.
Läs mer om ramavtalet och ta del av det digitala seminariet
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Stödmaterial från MSB
Presentationsmaterial om civil beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram presentationsmaterial om civil beredskap – krisberedskap och civilt försvar som är fri att använda. Presentationen har tagits fram för att göra det lättare att kommunicera på ett enhetligt sätt om det svenska civila beredskapssystemet.
Presentationsmaterial om civil beredskap, MSB
Framtidsstudie avseende civil beredskap i ett föränderligt klimat
MSB har tagit fram en framtidsstudie i vilken de tittat på hur den civila beredskapen påverkas av det förändrade klimatet och den klimatomställning som sker.
Förändringar, anpassning och omställning - Nya perspektiv och utmaningar för civil beredskap i ett föränderligt klimat, MSB
Konkurrensverket och Domstolsverket angående tillsynsbeslutet för Domstolsverkets inhyrning
Konkurrensverket riktade i ett tillsynsbeslut kritik mot Domstolsverkets agerande i samband med uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Jönköping. Domstolsverket överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten har nu kommit fram till att Konkurrensverkets beslut inte fick överklagas.
Ta del av mer information
Domstolens kommentarer
SCB:s befolkningsprognos: 400 000 fler i Sverige år 2030
De olika födelsekullarnas storlek påverkar den framtida befolkningen. De kommande åren närmar sig 1960-talisterna pensionsåldern och 1940-talisterna passerar 80 års ålder. Förra året föddes få barn, det betyder att både barnomsorgen och skolan påverkas framöver.
Mer information finns här
Upphandlingsmyndigheten: Rättvist byggande arbetar för sund konkurrens i byggbranschen
Byggbranschen har många allvarliga utmaningar som exempelvis människoexploatering, ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft och arbetsmiljöbrott. Arbetslivskriminalitet leder till att människor utnyttjas, att företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem. Föreningen Rättvist byggande arbetar för sund konkurrens på lika och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.
Sund konkurrens på lika villkor
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se