Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av kommande konferenser, SKR:s nya styrelse och information från Adda.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser och konferenser
 
 
Mötesplats samhällsbyggande 13-14 juni
Även i år arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande och i år är temat Det robusta samhället.

Målgruppen är chefer och strateger i kommuner och regioner inom samhällsbyggnadsområdet, lokal och regional utveckling, fastighetsutveckling, infrastruktur, miljö och klimat, krisberedskap med mera. Konferensen är i år på Elite Hotel Marina Tower, nära Södermalm i Stockholm, 13-14 juni.

Programmet innehåller inspiration och fördjupningar inom en rad områden med bäring på robusthet – civilt försvar, krisberedskap, cybersäkerhet, försörjningsberedskap med mera. Talare från såväl regeringskansliet som kommun- och regionledningar, liksom experter inom olika områden medverkar. Det kommer även arrangeras några valbara studiebesök.
Program och länk till anmälan
Lokaler för hybridarbete – erfarenheter och lärdomar
Att arbeta delvis hemifrån och delvis på kontoret skapar nya förutsättningar och utmaningar. På detta webinarium som SKR arrangerar får vi ta del av erfarenheter från kommun, region och privata sektorn.

Datum: 1 juni 2023
Tid: klockan 09:00-12:00
Mer information och anmälan
Fastighetsföretagande i offentlig sektor – nästan fulltecknad
I skrivande stund finns bara 6 av 25 platser kvar. Så vill du vara säker på att få en plats – anmäl dig snarast!

Högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Kursen vänder sig i första hand till ledande befattningshavare i offentliga fastighets- och lokalförsörjningsorganisationer (eller med ambition att bli det). Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör offentliga fastighetsorganisationers styrning på kort och lång sikt.
Mer information och anmälan
SKR:s nätverk för lokalstrateger
Nätverket för lokalstrategier i kommuner och regioner samlar ca 160 medlemmar från 101 kommuner och 8 regioner. Medlemmarna träffas digitalt 3-4 gånger om året för att kompetensutveckla och diskutera gemensamma frågor. Nätverket har också en digital samverkansplattform för att utbyta erfarenheter och dela dokument m.m.

Nätverket är öppet för lokalstrateger och chefer med lokalförsörjningsansvar.
Mer information och anmälan
 
Mer från SKR
 
 
Ny styrelse och ordförande vald för SKR
Anders Henriksson har valts till ny ordförande för SKR. Valkongressen har också valt en ny styrelse för mandatperioden 2023-2027.
Ny styrelse och ny ordförande vald för SKR
Information från Adda inköpscentral
 
Nytt ramavtal för avfallspåsar och sopsäckar klart 3 april
Den 3 april är ramavtalet Avfallspåsar och sopsäckar klart för avrop. Avtalet omfattar matavfallspåsar i papper och plast samt sopsäckar för systeravtalet Avfallskärl för offentlig utomhusmiljö 2022.
Läs mer om ramavtalet på Addas webbplats
Informationsfilm om ramavtalet Säkerhetsteknik
Adda har tagit fram en film med övergripande information om ramavtalet Säkerhetsteknik 2020.
Se filmen på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Boverket: digitala remisseminarier om nya förslag till byggregler
I arbetet med översynen av Boverkets byggregler har Boverket skickat ut remisser om förslag till nya föreskrifter. I denna omgång handlar det om två föreskrifter. En om säkerhet vid användning och en om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Boverket bjuder i samband med detta in till remisseminarier.
Ta del av mer information här
Påminnelse om avveckling av 2G- och 3G-nätet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill uppmärksamma beslutsfattare inom fastighetsområdet på avvecklingen av 2G- och 3G-näten samt kopparnätet i Sverige. Mobilnäten uppgraderas för att möta dagens efterfrågan på mobil datakommunikation, vilket påverkar viktiga funktioner inom fastighetsområdet som larm, övervakning, värmepumpar och repeterar. Det är därför hög tid för kommuner och regioner att inventera och uppgradera sin utrustning samt skapa en plan för verksamheten. SKR har tagit fram en FAQ med tips och råd för att hjälpa kommuner och regioner att anpassa sig till teknikomställningen.
Ta del av FAQ
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Kontakt
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se