De senaste publikationerna, författningarna, remisserna och yttrandena.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Februari 2023
Nya publikationer
 
 
Utgiftsprognos 1–2023
Enligt regleringsbrevet för år 2023 ska Boverket redovisa prognoser för 2023–2026 vid fyra prognostillfällen. Prognoserna gäller de utgiftsområden som är aktuella för Boverket.

Årsredovisning 2022
I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2022.

Koordinering av New European Bauhaus
Boverket har sedan juni 2022 haft regeringens uppdrag att fortsatt koordinera EU-initiativet New European Bauhaus (NEB), i syfte att stärka Sveriges svar på initiativet. Här redovisar vi arbetet.

Utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Boverket har, på regeringens uppdrag, utvärderat lagen om bostadsanpassningsbidrag och analyserat hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under februari 2023.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under februari 2023.
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 
Inga yttranden publicerades under februari 2023.
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera