Ukrainas kamp för frihet och demokrati är också vår
 
SKR uttrycker stöd till och solidaritet med Ukrainas folk och de folkvalda i ukrainska kommuner i samband med årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina. Genom SKR:s dotterbolag SALAR International stöttar svenska kommuner och regioner det ukrainska civilsamhället, bland annat i samarbete med ukrainska myndigheter och lokalsamhällen.
– Vi är med och stödjer det ukrainska civilsamhället nu och kommer såklart att fortsatta göra det, säger Peter Danielsson, SKR:s ordförande.
Stöd till Ukrainas folk och folkvalda
 
85 procent av invånarna upplever god tillgång till vård
 
En majoritet av invånarna uppger att de har tillgång till den vård de behöver och att de har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer från SKR.
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022
 
EU:s läkemedelslagstiftning måste vara hållbar
 
EU:s reviderade läkemedelslagstiftning behöver bidra till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och en stärkt folkhälsa. Nu ställs krav från alla regioner gentemot EU-kommissionen.
– Den reviderade lagstiftningen måste tydligare sätta patienterna i fokus, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation. 
Fem förslag på åtgärder för revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning
 
Mer från SKR
 
 
Vägen till jämställd makt går genom politiskt ledarskap
SKR uppmärksammar Internationella kvinnodagen den 8 mars med ett seminarium om politiskt ledarskap. Tillsammans med bland annat Region Halland och Södertörns högskola samtalar vi om hur ledarskapet kan stärkas för både kvinnor och män för att öka den jämställda makten.
Seminarium 8 mars: Politiskt ledarskap och jämställd makt
 
Ny satsning på fullföljd utbildning
SKR inleder ett nytt utvecklingsprogram för fullföljd utbildning, UP2. UP2 är en utbildning för kommunala skolhuvudmän i att driva förändringsprocesser och att öka sin kompetens i att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt för att motverka studieavbrott och främja fullföljd utbildning. Rekrytering av kommuner som vill delta sker under februari och mars.
Uppdrag fullföljd utbildning
 
Bloggar från SKR
 
 
En skola på vetenskaplig grund – tillsammans tar vi steg framåt
I skollagen ställs krav på att all utbildning inom förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Även om mycket har hänt och steg i rätt riktning tagits sedan formuleringen infördes i skollagen, är det en bra bit kvar på vägen innan kravet nås. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Sommaren 2022 fick strax under 79 000 ungdomar feriejobb i kommun eller region.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ny rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal
Socialstyrelsen har publicerat en ny årlig rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården. Rapporten visar en ökad brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och tandhygienister. 
Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården
 
Lokala och regionala insatser för att minska segregation
Statskontoret har undersökt arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå, utifrån regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Statskontoret skriver i sin rapport över uppdraget att det i nuläget är otydligt hur staten framöver ska förbättra förutsättningarna för kommunernas och regionernas arbete mot segregation, då Delmos har avvecklats och statsbidragen inom området har upphört.
Kommuners och regioners arbete för att motverka segregation
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 7 mars.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00