Demokratidagen 19 april i Stockholm
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till Demokratidagen den 19 april 2023 på Clarion Sign i Stockholm. Demokratidagen är en mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog inom kommuner och regioner. 

Här möter du företrädare från SKR:s politiska ledning, statsrådet Parisa Liljestrand, forskarna Åsa Wikforss, Henrik Ekengren Oscarsson och Björn Brorström, samt förtroendevalda och andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Utöver gemensamt program kommer du under konferensen kunna välja att delta vid seminarier på inom områden som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap och styrning, revision samt mänskliga rättigheter. 
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
 
Utvecklingsnätverk för Agenda 2030
Utvecklingsnätverket Styra med Agenda 2030 riktar sig till er som vill ta nästa steg i arbetet med Agenda 2030. Nätverket startar 2 maj 2023.
Nätverket riktar sig i första hand till kommuner som har en ambition att styra med Agenda 2030 och som vill fördjupa sig i något av områdena som lyfts i nulägesanalysen.

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunledning, ledande personer och funktioner för övergripande stödprocesser.
Läs mer
 
Politiskt styrning och ledning - en grundutbildning
Välkommen till en introduktionsutbildning för dig som är ny kommunstyrelse- eller regionstyrelseordförande. SKR:s fokus är att stärka dig i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region. Den digitala utbildningen innehåller fyra tillfällen med start den 16 maj 2023.
Mer information och anmälan
 
Utbildningen Civila samhället i samhället
Utbildningen Civila samhället i samhället vänder sig till dig som är verksam inom offentlig sektor eller civilsamhället och har behov av mer kunskap kring hur civilsamhället fungerar och om samverkan mellan civilsamhället och det offentliga.

Utbildningen ger teoretisk kunskap men också redskap som direkt kan användas i ditt dagliga arbete och ett värdefullt nätverk av personer som jobbar med liknande frågor.

Civila samhället i samhället är en uppdragsutbildning som arrangeras av Marie Cederschiöld högskola i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
LÄS MER
 
Idékonferens – kommuners samverkan med sociala företag
Välkommen till en inspirationsdag om hur vi kan arbeta tillsammans för en mer framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

Under dagen kommer ni att få möta representanter från ett flertal olika kommuner som berättar hur de har organiserat sin samverkan med de sociala företagen. Ni kommer även att få möta representanter från de sociala företagen som beskriver sina verksamheter och den samhällsutmaning de arbetar med samt hur deras samverkan med det offentliga ser ut. 
MER INFORMATION
 
 
Erbjudanden inom arbetet att motverka hat, hot och våld mot förtroendevalda
Brott som hotar demokratin
På detta webbinarium får ni ta del av en studie om hur toppkandidater till kommunfullmäktige har upplevt valrörelsen när det gäller hot och hat. Dessutom berättar polisen om deras uppdrag bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin
INFORMATION OCH ANMÄLAN
Introduktion angående hot och hat som riktas mot förtroendevalda
SKR erbjuder en digital introduktion som ger kunskap om vad förtroendevalda kan möta i sitt uppdrag, samt hur det kan bemötas. Introduktionen är digital och ger dig tillgång till ett par nyinspelade föreläsningar, samt två aktuella webbinarium. Därutöver länkas du till kostnadsfria relevanta verktyg, skrifter med mera på SKR:s webbplats.
Anmälan
 
Erbjudanden som genomförs lokalt
SKR erbjuder olika utbildningar för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda som genomförs. Seminarie 60-90 minuter riktat till fullmäktige, Workshop 3-4 timmar till lokalt vald målgrupp utifrån lokala behov.
MER INFORMATION
 
 
 
Motverka välfärdsbrottslighet
Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet. SKR:s arbete syftar bland annat till att använda den kompetens som finns i kommuner och regioner samt öka kunskapen och medvetenheten kring problematiken.
TA DEL AV TRE LÄRANDE EXEMPEL
 
Demokratiresan
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.
LYSSNA TILL DEMOKRATIRESAN
 
Utbildningsprogram inom mänskliga rättigheter
SKR bjuder in strateger och utvecklingsledare att delta i ett utbildningsprogram om mänskliga rättigheter. Programmet syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna stärka den egna kommunen eller regionens arbete med mänskliga rättigheter.
MER INFORMATION
 
Bli Europas demokratihuvudstad 2024/25
Nu finns möjligheten att vara ansöka om att bli Europas demokratihuvudstad 2024/25. Nyligen valdes Barcelona ut som den allra första staden att inneha denna titel, och öppnade sitt årslånga program med spännande evenemang, festivaler och aktiviteter hösten 2023.

Varje år kommer en stad att väljas ut till europeisk demokratihuvudstad av en jury med upp till 10 000 europeiska medborgare. Vill din stad bli nästa? Alla städer med en befolkning på över 100 000 inom Europarådets medlemsländer och Kosovo kan registrera sig för ECoD Call 2024/25.
Mer information
 
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se