Riktade statsbidrag behöver bli färre
 
Det sägs ibland att staten bidrar med väldigt mycket pengar till kommunernas och regionernas verksamhet. Det stämmer att sektorn har fått mycket pengar. Problemet är dock att medlen ofta kommer som riktade bidrag kopplade till olika åtgärder där staten bestämmer vad kommuner och regioner ska prioritera. De riktade statsbidragen är nu över 180 stycken. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog i Ekonomibloggen.
Det är svårt att göra 180 prioriteringar
 
Mer från SKR
 
 
Konferens om hedersrelaterat våld och förtryck
Den 23 mars bjuder SKR in till en heldag om tidigt förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Dagen lyfter forskning och exempel på metoder, samverkan och arbetssätt inom förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Hedersrelaterat våld och förtryck – tidiga förebyggande insatser
 
Sätt dig in i frågor som rör kuturpolitik
Som förtroendevald med ansvar för kultur är det viktigt att vara insatt i frågor som rör hela sektorn: bibliotek, kulturskolor, föreningsliv, folkbildning, museer med mera. På SKR:s webbplats finns material som hjälper till med detta, och som beskriver SKR:s syn på kulturpolitiken och arbete inom kulturområdet.
Material för förtroendevalda inom kulturområdet
 
Skolriksdag 2023 – mötesplatsen för dig som leder och styr skolan
SKR bjuder in politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer till Skolriksdag 2023 den 8-9 maj i Stockholm. Skolriksdagen är ett bra tillfälle att få en gemensam start på den nya mandatperioden. Att tillsammans inspireras, knyta kontakter, ta del av ny kunskap och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. 
Skolriksdagen 8-9 maj 2023
 
Håll dig uppdaterad som ny förtroendevald
SKR erbjuder nyhetsbrev inom olika ämnesområden, från arbetsgivarfrågor till medborgardialog och socialtjänst. Det finns även möjlighet att få automatiska utskick om när nytt innehåll publiceras på SKR:s webbplats. Som ny förtroendevald kan du hålla sig informerad inom ditt område med hjälp av SKR:s prenumerationer och utskick. 
Ta del av e-postutskick och nyhetsbrev inom olika områden
 
Bloggar från SKR
 
 
Omställningen till nära vård pågår just nu, överallt
Omställningen till nära vård pågår i kommuner och regioner i hela landet. Hur omställningen går till skiljer sig åt beroende på de lokala behoven och förutsättningarna. Men det är viktigt att våra målbilder är gemensamma. Det skriver Lisbeth Löpare Johansson, SKR:s samordnare för Nära vård.
Vårdbloggen
 
Veckans välfärdssiffra
 
 
Sverige behöver fler deltidsbrandmän.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Årskursbegränsning tas bort i statsbidrag för lovskola
Regeringen meddelar att statsbidraget för lovskola ska ändras så att det även blir möjligt för skolor att erbjuda lovskola till elever i låg- och mellanstadiet. Statsbidraget betalas ut av Skolverket och omfattar i år 100 miljoner kronor. Begränsningen av vilka årskurser som bidraget kan sökas för tas nu bort så att det kan sökas för alla årskurser.
Bidrag för lovskola kan ges även för elever i låg- och mellanstadiet
 
Ny vägledning om planering för civil beredskap
MSB ger ut en vägledning till stöd för gemensam planering för att utveckla och stärka förmågan inom den civil beredskap. Vägledningen riktar sig personer som arbetar med beredskapsplanering på en beredskapsmyndighet men kan även vara användbar för den med motsvarande roll inom en region eller kommun.
Planering för civil beredskap
 
Migrationsverkets prognos över skydds- och asylsökande
Under förra året sökte drygt 50 000 personer från Ukraina skydd i Sverige. Migrationsverket bedömer att cirka 15 000 personer från Ukraina kommer söka skydd i Sverige under 2023. Samtidigt sänker myndigheten prognosen för antalet asylsökande och Migrationsverket bedömer att cirka 16 000 personer kommer söka asyl i Sverige under 2023 respektive 2024.
Sänkt prognos för antalet asyl­sö­kande till Sverige
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Charlotta Hemgren

Nästa nummer kommer 21 februari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00