Fortsättning för Kompetenscenter välfärdsteknik
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik fortsätter 2023
 
Regeringen har beslutat att ge SKR i uppdrag att fortsätta att bemanna Kompetenscenter välfärdsteknik. Arbetet fortsätter med att stödja kommuner att införa välfärdsteknik i den kommunala vården och omsorgen under 2023.

Det innebär att vi nu bemannar stödfunktionen med några nya medarbetare. Vi räknar med att erbjuda stöd till kommunerna i form av utbildningar, seminarier, nätverksmöten, fysiska besök i kommuner, coachning, webbmaterial och rådgivning med mera. Vi planerar också att skicka ut nyhetsbrev och spela in nya poddsamtal med viss regelbundenhet under året.

Ni når oss precis som tidigare, på vft@skr.se och info@skr.se

Hälsningar
Samordnare Eva Sahlén och teamet bakom Kompetenscenter välfärdsteknik

Regeringen avsätter 14,5 miljoner till Kompetenscenter välfärdsteknik under 2023
 
Aktuellt
 
 
Erbjudande om stöd
Kompetenscenter välfärdsteknik fortsätter att erbjuda alla kommuner stöd och coaching när de planerar att införa digitala lösningar. Stödet kan ges digitalt som tidigare men även genom personliga besök i kommunen.
Erbjudande om stöd
 
Digital signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder
Digital signering ökar patientsäkerheten, effektiviserar signeringsprocessen och frigör tid för personal. Det underlättar även vid uppföljning och verksamhetsutveckling. SKR har sammanställt råd och erfarenheter för kommuner som ska införa digital signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder.
Digital signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder
 
Upphandling av innovation - hur gör man?
Missade du seminariet om upphandling och innovation den 14 november? Nu kan du se det i efterhand. Karlstad kommun delade med sig av sina erfarenheter av att upphandla med hjälp av en efterfrågeaccelerator.
Upphandling av innovation - hur gör man?
 
Informationsmaterial om välfärdsteknik till arbetsplatsträffar
Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram presentationsmaterial med information som förklarar den demografiska utmaningen och hur väldfärdteknik kan hjälpa. Informationsmaterialet riktar sig till de som arbetar verksamhetsnära och som ska införa välfärdsteknik eller där kompetensen inom området behöver öka.
Informationsmaterial om välfärdsteknik till arbetsplatsträffar
 
Avvecklingen av 2G-, 3G- och kopparnäten
Under 2025 och 2026 är avvecklingen av gamla mobilnät och kopparnät klar. SKR har tagit fram svar på vanliga frågor för att kommuner och regioner i tid agerar för att säkra upp sin verksamhet.
Avvecklingen av 2G, 3G- och kopparnäten
 
Övriga nyheter
 
 
Påminnelse: Besvara Socialstyrelsens enkät
Kom ihåg att besvara Socialstyrelsens årliga enkät om digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Enkäten skickades ut den 9 januari till samtliga kommuners registratorer. Sista svarsdag är den 6 februari 2023. Observera att kommuner som mottagit statliga stimulansmedel för 2022 från överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus ska besvara denna enkät.
Överenskommelsen om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
 
Avropa digitala lås från ADDA
Nu finns möjligheten att avropa digitala lås för särskilt boende och ordinärt boende hos Adda Inköpscentral (ramavtalet Säkerhetsteknik). Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning vilket möjliggör skräddarsydda lösningar utifrån verksamhetens specifika förutsättningar och behov.
Avropa digitala lås från ADDA
 
Utbildning i nyttokalkyler för kommuner som inför välfärdsteknik
Nyttorealisering är ett systematiskt arbete som säkerställer och optimerar nyttan vid förändringar. Genom att använda nyttokalkyler kan kommuner få svar på vilket resultat en viss insats ger. Den 23 mars lanserar Inera och Adda en digital utbildning som är till för dig som vill ta fram en nyttokalkyl vid införandet av välfärdsteknik.
Utbildning i nyttokalkyler för kommuner som inför välfärdsteknik
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
 
Redaktör 
 
Malin Vallentin Harman
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00