Driftstörning 2-8 december, påminnelse om årsfakturan, samtal med Dahl om samarbetet kring ETIM och GOD Jul & Gott Nytt År!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
MASSIV DRIFTSTÖRNING

Från 2 december till 8 december låg administrationsverktyget VVSin och www.rskdatabasen.se totalt nere. Detta var på grund av en incident hos vår IT-leverantör.

Avbottet har så klart påverkat alla som använder RSK-databasen dagligen och detta beklagar vi.

Avbrottet har naturligtvis också fått oss att undersöka vad vi kan göra för att undvika att det ska hända igen eftersom många är beroende av www.rskdatabasen.se i sitt arbete.
 
PÅMINNELSE INFÖR ÅRSFAKTURAN

Vi vill också skicka en påminnelse om att se till att vi har rätt fakturaadress till er samt att ni bör se över ert sortiment inför årsfaktureringen den 1 januari 2023.

Alla företag med aktiva artiklar kommer att få en faktura under januari. Vill ni ha fakturan via epost i stället för med vanlig post måste detta meddelas oss.
 
SAMTAL OM SAMARBETET DAHL SVERIGE OCH VVS-INFORMATION

Sedan en tid samarbetar Dahl och VVs-information kring informationen i RSK-databasen och ETIM. Samarbetet gäller informationen i RSK-databasen som används och hämtas av bland annat division Dahl vs i företaget SGDS Gruppen AB.

Det viktiga för båda parter är att informationen ska hålla hög kvalitet och ska gå att återanvända utan handpåläggning. ETIM är ett sätt att klassificera och beskriva produkter på ett likartat sätt som kan användas av alla länder som ingår i samarbetet. ETIM är språkoberoende. Har man t.ex. klassificerat en produkt och berikat den med egenskaper i Tyskland så kan denna information skickas till en tillverkare eller agentur i Sverige och informationen översätts då automatiskt från tyska till svenska. Vill man veta mer om vilka länder som ingår i samarbetet kan man läsa det här:
https://www.etim-international.com/about-us/members/

VVS-Information: Vad är viktigast med informationen ni hämtar från RSK-databasen?
För Dahl är det viktigt att informationen är jämförbar mellan artiklarna. Idag finns en ojämvikt i databasen där vissa tillverkare har bra och utförlig information som kan hjälpa slutkunden att välja rätt produkt, medan andra tillverkare knappt har någon information alls. Detta gör det svårare för slutkunden att kunna göra ett informerat val. I slutändan kan man säga att värdet av att ha bra information ger större säljmöjligheter och har man bra information i RSK-databasen kan det öppna fler säjlkanaler för de som har artiklar i RSK-databasen.

VVS-Information: Hur ser ni på samarbetet kring ETIM?
ETIM underlättar att få fram jämförbar data eftersom ETIM-egenskaperna är mycket mer styrda än benämningarna i RSK-databasen. Har man fyllt i ETIM-egenskaper så ger det slutanvändaren större möjlighet att välja rätt, man minskar risken för felköp, med returer och felinstallationer i arbetet. Som kontrast till det den mer hårt styrda informationen i ETIM-egenskaperna kan man använda fältet Produktbeskrivning för att beskriva sin artikel. Det är inte alla som lagt in text i Produktbeskrivning, vilket gör att det ser lite tomt ut i de system som importerar informationen från RSK-databasen för att presentera det på sina egna sidor. Produktbeskrivningen ger ju lite mer utförlig information om artikeln.

VVS-Information: Vilken information saknar Dahl i RSK-databasen?
Det område där SGDS Gruppen AB med division Dahl ofta frågor som de inte kan hitta svaren på i RSK-databasen gäller framför allt området hållbarhet och certifieringar. Ett annat område där de ofta få jaga information på annat håll än i RSK-databasen är dokumentation. Ett önskemål från Dahl är att de som har artiklar i RSK-databasen lägger till all dokumentation de har i databasen och fyller i t.ex. hållbarhets- och miljödata. Ju mer information man lägger in vid ansökan, eller senare, desto färre samtal får man från t.ex. Dahl om att informationen saknas.

VVS-Information: Finns det något annat som ni önskar mer av i RSK-databasen?
En annan sak som används av Division Dahl inom SGDS Gruppen AB är tillbehör och reservdelar. Detta är väldigt bra information till slutkunderna och underlättar för dem att göra bra val. Även på detta område råder det stor ojämvikt mellan dem som fyllt i informationen och dem som inte alls har den i databasen.

VVS-Informations vision med RSK-databasen är att det ska vara den självklara och naturliga kanalen för att lämna och hämta information kring VS- och VA-produkter i Sverige. Ju mer information som kan hämtas på ett och samma ställe desto mer tid sparar man genom att slippa skicka informationen via flera kanaler.

 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

VVS-information vill också passa på att önska alla våra partners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi hoppas att 2023 ska bli ett stabilt trevligt år för oss alla!