Jämnare fördelning – men ersättningen måste utvärderas
 
Kommunernas nya uppdrag i mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina har presenterats. Ersättningsnivån riskerar att bli en utmaning i många kommuner.
– Det är positivt med en jämnare fördelning av mottagandet över landet. Men en jämn fördelning innebär också att genomsnittskostnaden per boendeplats blir en annan än när Migrationsverket anskaffar boenden mer koncentrerat, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.
Ersättning till kommuner för boende till skyddsbehövande
 
Vd-krönika
 
 
Olika vägar för att lösa skolans kompetensförsörjning
 
En ny rapport från SKR nyanserar bilden av skolans kompetensförsörjning. Många vill bli lärare och lärare stannar också kvar i yrket i hög grad. Men förutsättningarna att hitta rätt kompetens skiljer sig mellan kommuner. Därför måste också lösningarna få vara olika.
 
Tillgång till personal avgörande för äldreomsorgen
 
SKR är positiva till många förslag i äldreutredningen som syftar till att stärka vården och omsorgen för äldre. Statliga regleringar av bemanning riskerar dock att bromsa utvecklingen.
Den största utmaningen handlar om kompetensförsörjningen
 
SKR i Almedalen 2022
 
Under årets Almedalsvecka anordnar SKR två seminarier, om uppbyggnaden av det civila försvaret och om problematiken med hot och hat mot förtroendevalda. Seminarierna sker på Wisby Strand och går även att se digitalt, både direkt och i efterhand via Almedalsveckan Play.
  • Hur ska Sverige stärka det civila försvaret?
  • Måndag 4 juli 09.00-09.45
     
  • Vem vågar vara politiker?
  • Tisdag 5 juli kl 13.00-13.45
Ta del av SKR:s seminarier under Almedalsveckan
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Nya pensionsavtalet undertecknat av Läkarförbundet
SKR och Sobona har nu undertecknat det nya pensionsavtalet AKAP-KR även med Läkarförbundet. Samtliga fackliga organisationer i välfärdssektorn omfattas nu av pensionsöverenskommelsen.
Samtliga fack omfattas av det nya pensionsavtalet
 
Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats
SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet.
 
Mer krävs för en fungerande arbetsmarknadspolitik
Regering och riksdag har fattat flera beslut om arbetsmarknadspolitiken. Bland annat att den lokala närvaron ska stärkas. Men SKR saknar fortfarande besked om kommunernas roll.
Kommunernas roll är fortfarande otydlig
 
Skilda förutsättningar för skolans kompetensbehov
En ny rapport från SKR pekar på att möjligheten att rekrytera lärare och annan pedagogisk personal skiljer sig stort mellan och inom kommuner.
Skilda förutsättningar och lokala lösningar
 
Satsning på bredband i områden med särskilda utmaningar
SKR välkomnar att regeringen väljer att satsa tre miljarder kronor på bredbandsutbyggnad inom ramen för EU:s återhämtningsfond. Medlen ska användas i områden med särskilda utmaningar.
För att få bäst effekt behövs ett ökat regionalt inflytande
 
Palle Lundberg blir ny vd för SKR
SKR:s styrelse har beslutat att anställa Palle Lundberg som ny vd. Han tillträder den 1 oktober 2022. Palle Lundberg är sedan 2011 stadsdirektör i Helsingborgs stad och har tidigare även varit kommundirektör i Botkyrka kommun.
Ny vd på SKR tillträder 1 oktober
 
Nu finns samlad information och stöd till nyvalda
Nu finnns en samlingssida på skr.se med viktig information för alla som efter höstens val är nya i sitt uppdrag som förtroendevalda i kommuner och regioner. Sidan uppdateras succesivt med utbildningar, ledarprogram, aktiviteter, rapporter och annat som kan vara av nytta som en allra första introduktion i det nya uppdraget.
Stöd och utbildning för nya  förtroendevalda
 
Bloggar från SKR
 
 
Stort lokalt engagemang för skolans kompetensförsörjning
Äntligen har vi kunnat fira skolavslutningar och student tillsammans som vanligt igen, och nu stundar en efterlängtad sommarledighet. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Mycket talar för sämre ekonomiska utsikter
Det råder en stor osäkerhet kring hur ekonomin ska utveckla sig. Flera prognoser som bedömare nyligen har släppt, tyder på att vi går mot sämre ekonomiska tider. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom. 
Ekonomibloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Så kan kommuner bidra till att stärka det ukrainska lokalsamhället
Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD, bjuder in till ett seminarium under Almedalsveckan den 6 juli. Seminariet går att ta del av digitalt och handlar om vad de ukrainska kommunerna behöver i sin återuppbyggnad och vad svenska kommuner och regioner kan bidra med. 
ICLD:s seminarium i Almedalen 6 juli
 
Scenarier för smittspridning av covid-19
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya scenarier som tyder på en låg spridning av covid-19 under de närmaste månaderna. Viruset väntas dock cirkulera även i sommar och smittspridningen vända uppåt i slutet av augusti och sedan fortsätta stiga under september. 
Nya scenarier tyder på att spridningen av covid-19 kan öka
 
Information om nya lagar och förordningar från 1 juli
Regeringen har publicerat en sammanställning av lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet.
Nya lagar och förordningar som träder ikraft vid halvårsskiftet
 
Nya bestämmelser om fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Den 1 juli 2022 införs bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte är uppenbart att det inte behövs. Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt.
Socialstyrelsens meddelandeblad om fast omsorgskontakt
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 5 juli.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00