Det svenska självstyret står starkt men möter en rad utmaningar
 
Befolkningsförändringar och en allt mer detaljerad och centraliserad styrning utmanar självstyret. Det framgår i SKR:s nya antologi där åtta forskare har analyserat ämnet.
– Det är viktigt att bredda, fördjupa och nyansera perspektiven när självstyret diskuteras. Inte minst då det i samhällsdebatten ibland höjs röster för att begränsa det lokala och regionala handlingsutrymmet, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.
Självstyrelsen - värd att värna
 
Vd-krönika
 
 
Så stärker vi vårdens tillgänglighet och kvalitet
 
I debatten om svensk hälso- och sjukvård fastnar samtalen ofta vid antalet vårdsängar. För att förbättra vårdens tillgänglighet behöver vi komma vidare i diskussionen. Det handlar i grunden inte bara om antalet sjukhussängar, utan om hur och var patienten vårdas bäst.
 
Vårdens utveckling har minskat behovet av vårdplatser
 
Behovet av antal vårdplatser har minskat kraftigt de senaste åren och kommer troligen att fortsätta minska. Utmaningen handlar om tillgången till personal med rätt kompetens.
Nationella vårdplatsmål leder inte till ökad tillgänglighet
 
Nu finns en standard för kommunal räkenskapsrevision
 
Nu lanseras för första gången en enhetlig standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden bidrar till att öka kvaliteten, förutsägbarheten och jämförbarheten inom den kommunala sektorn.
Standard för kommunal räkenskapsrevision
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
SKR anordnar två seminarier under Almedalsveckan
Under årets Almedalsvecka bjuder SKR in till ett seminarium om uppbyggnaden av det civila försvaret och ett om problematiken med hot och hat mot förtroendevalda. Seminarierna äger rum måndag den 4 juli och tisdag den 5 juli på Wisby Strand och kan även ses digitalt, både direkt och i efterhand.
SKR i Almedalen 2022
 
Goda betyg till kommunernas bemötande i servicemätningen
SKR har tillsammans med en samarbetspart genomfört en nationell mätning av service och bemötande i kommunerna. Invånare som har kontaktat kommunen ger övergripande goda betyg, men mätningen visar också att kommunerna inte alltid lever upp till förväntningen på återkoppling via e-post. 
Resultat servicemätningen 2022
 
Bloggar från SKR
 
 
Diskussionen om vårdplatser måste utgå ifrån fakta
Frågan om vårdplatser är komplex och kräver lösningar på både kort och lång sikt. För att kunna utveckla vården behöver diskussionen bygga på fakta. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
Många osäkra faktorer i budget­arbetet
Ungefär hälften av kommunerna och regionerna fattar beslut om sin budget för näst­kommande år i juni. Det sker utifrån en rad osäkerhets­faktorer, som gör planering av och beslut om budgeten ytterst svår. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.
Ekonomibloggen
 
Trelleborg och Örnsköldsvik får demokratiutmärkelse
Demokratiutmärkelsen "Best Practice in Citizen Participation" lyfter goda exempel på arbete med att stärka den demokratiska delaktigheten. I år uppmärksammas Trelleborg och Örnsköldsvik tillsammans med 120 andra från hela världen. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Regeringen skjuter upp förändring av statsbidrag för lärarlöner
Den tidigare aviserade förändringen av lärarlönelyftet där medel skulle flyttas till likvärdighetsbidraget pausas. När det i våras meddelades hur förändringen skulle påverka lärarlönelyftet utan att motsvarande ändringar för likvärdighetsbidraget var klara lyfte SKR och andra behovet av att skjuta på beslutet och istället göra en ordentlig konsekvensanalys. SKR välkomnar därför nu regeringens besked att medlen kommer ligga kvar i lärarlönelyftet tills en översyn gjorts av riktade statsbidrag inom skolområdet.
Regeringen avser låta medel för lärarlönelyftet bli kvar
 
Åtkomst till patientuppgifter för barn 13-15 år ska förenklas
Regeringen har gett en utredare i uppdrag att föreslå hur det kan bli enklare för vårdnadshavare att göra digitala vårdärenden åt sina barn. Utredningen ska undersöka möjligheter för att ge vårdnadshavare, enskilt eller tillsammans med barnet, direktåtkomst till barnets patientuppgifter i hälso- och sjukvården samt tandvården.
Utredning om direktåtkomst till patientuppgifter
 
Ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
Regeringen föreslår att en ny lag ska införas nästa år för att säkerställa och förtydliga kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten, ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också inrätta en samordningsfunktion av lokalt brottsförebyggande arbete.
Förslag till ny lag om kommuners brottsförebyggande arbete
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 28 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00