Heltidsresan ger konkreta resultat
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Heltidsresan ger konkreta resultat
 
Välfärden behöver fler arbetade timmar och kvinnor behöver kunna säkra en ekonomisk självförsörjning. Samtidigt ser vi att behoven av vård och omsorg ökar, att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens och att pandemin har ökat den ekonomiska klyftan mellan kvinnor och män. Det gör det viktigare än någonsin att fler väljer att arbeta heltid.
Det skriver Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.
Arbetsgivarbloggen - Heltidsresan
 
7 av 10 medarbetare positiva till digitala arbetssätt
 
SKR har frågat förskollärare, lärare, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och socionomer om hur de ser på digitaliseringen. 7 av 10 är positiva till ökad digitalisering på arbetsplatsen och bland gymnasielärare har andelen positiva ökat kraftigt sedan 2019. 
Digitalisering i välfärden - medarbetarnas attityder och erfarenheter
 
Podd om kompetensförsörjning
 
 
”Arbetsgivare inom välfärden kan inte arbeta som tidigare om vi ska kunna rekrytera. Vi har lite kniven på strupen och det är en press vi behöver." Lyssna på Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitik SKR, i Akademikerförbundet SSR:s podd Samhällsvetarpodden. 
Kompetensförsörjning i välfärden är inte en quick fix
 
Kriget i Ukraina
 
 
SKR:s roll
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter och lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner.
Information med anledning av kriget i Ukraina
 
Pensionsavtal 
 
 
Fakta om AKAP-KR
Det uppdaterade pensionsavtalet har en stark jämställdhetseffekt. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att de nu får mer i pension är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad.
Pensionsavtal för kommun- och regionsektorn
 
Webbsändning
 
 
Grundkurs inom arbetstidsområdet (16 juni)
SKR erbjuder en introduktion till arbetstidsfrågor utifrån lag och kollektivavtal samt vad arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när verksamheten ska bemannas.
Jag vill anmäla mig
 
Vuxna som upplevt krig och konflikter
Hur bemöter vi personer som upplevt trauma på bästa sätt i kommuner och regioner? Hur kan vi samtidigt bevara en psykisk hälsa bland medarbetare? Se webbsändningen från 23 maj med bl. a. Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR.
Jag vill se webbsändningen
 
Lästips!
 
 
Ta vara på de äldres kompetens
Hur kan man få medarbetare i pensionsåldern att fortsätta arbeta? Att minska stressen, visa uppskattning för deras insats och se till att deras kunskap tas tillvara är några av de saker som forskning visar är viktiga.
Så behåller ni medarbetare efter 65
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00