60 punkter för ett hållbart mottagande
 
Det återstår fortfarande flera viktiga beslut och förtydliganden från regeringen för att kommunerna fullt ut ska kunna bidra till ett bra och hållbart mottagande av flyktingar från Ukraina. SKR har sammanställt behov av förtydliganden och åtgärder för ett hållbart mottagande i en lista med 60 punkter.
Förutsättningar för ett tryggt och hållbart mottagande
 
Vd-krönika
 
 
Kompetensförsörjningen är välfärdens stora utmaning
 
Arbetsförsörjningen i välfärden utmanas av en demografisk utveckling där antalet äldre ökar i en betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Om ekvationen ska gå ihop behöver vi tänka nytt.
 
7 av 10 medarbetare positiva till digitala arbetssätt
 
74 procent av medarbetarna i välfärden anser att de digitala arbetssätt som infördes under pandemin har fungerat bra eller mycket bra. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden.
Medarbetarnas attityder och erfarenheter av digitalisering i välfärden
 
Primärvården behöver stärkas för ökad tillgänglighet
 
För att öka tillgängligheten i vården krävs många olika insatser på både kort och lång sikt. SKR ser dock inte hur nya ändringar i vårdgarantin ska bidra.
– Vi kan inte se hur de förändringar i vårdgarantin som föreslås kan öka tillgängligheten för någon patientgrupp, säger Emma Spak, SKR.
Ändringar av vårdgarantin är inte lösningen
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Ukraina tackar för kommuners och regioners stöd
Ukrainas ambassadör i Sverige framförde ett särskilt tack till svenska kommuner och regioner när han på onsdagen besökte SKR.
Ukrainas ambassadör besökte SKR
 
SKR rekommenderar avgiftsfritt vaccin till alla vuxna
SKR:s styrelse har beslutat att rekommendera regionerna att erbjuda vissa vacciner avgiftsfritt för alla vuxna, skyddsökande enligt massflyktsdirektivet och asylsökande oavsett ålder.
Rekommendation till regionerna om kostnadsfri vaccinering
 
Höstdos kräver framförhållning och tydlighet
Det är bra att Folkhälsomyndigheten redan nu slår fast sina rekommendationer om höstens vaccinationer mot covid-19. God framförhållning och tydlighet är viktigt för regionernas planering.
Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 för särskilda grupper i höst
 
Lagförslag om ändringar i LVU kräver fortsatt arbete
Barnets bästa måste säkerställas vid alla placeringar. Intentionen med LVU-utredningen är därför god, men lagförslaget behöver omarbetas för att uppnå barnets bästa.
Viktigt att invänta andra utredningar
 
Besöken till BUP har ökat under pandemin
Sedan 2017 har antalet barn som är aktuella för barn- och ungdomspsykiatrin ökat med 14 procent. Konsekvenserna av pandemin är en bidragande orsak.
Psykiatrin i siffror 2021
 
Minskad följsamhet till basala hygienrutiner
Efter flera år av förbättring minskar nu följsamheten till basala hygienrutiner inom vården och omsorgen. Samtidigt har antalet kommuner som mäter fördubblats jämfört med före pandemin.
Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner 2022
 
Bloggar från SKR
 
 
Dags för välfärden att få långsiktiga förutsättningar
Kommuner och regioner påverkas fortsatt mycket av omvälvande händelser i omvärlden. Överskott riskerar att bli underskott och vi får allt större utmaningar med kompetensförsörjningen. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.
Ekonomibloggen
 
Reformer och spaning mot framtiden
Häromveckan bjöd SKR in till gymnasiekonferens. En konferens där vi fördjupade oss i de reformer och förändringar som gymnasieskolan står inför de närmaste åren. Det skriver Monica Sonde, SKR.
Skolbloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Undersökning om Ukrainska barn inskrivna i svensk skola
Skolverket har undersökt situationen för barn och unga från Ukraina i de 21 kommuner i Sverige som har tagit emot flest. Resultatet pekar på att omkring 40 procent har skrivit in sig i skolan. Det är generellt en högre andel inskrivna barn i grundskolan än i gymnasieskolan.
Skolverkets lägesbild över skolsituationen för barn från Ukraina 
 
IVO har lanserat placeringsstöd för HVB och stödboenden
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har på uppdrag från regeringen tagit fram ett register över HVB, stödboenden för barn och unga och särskilda ungdomshem. Registret ska bidra till att stödja kommuners placeringar av barn och unga på lämpliga boenden. 
Nationellt HVB-register har lanserats
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 31 maj.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00