Ekonomirapporten: inflationen kan ge underskott hos kommuner och regioner
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Inflationen kan ge underskott hos kommuner och regioner
 
Rekordhöga resultat i kommuner och regioner förväntas vända till underskott nästa år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling och bristen på arbetskraft alltmer kännbar.
– Vi förväntar oss en kraftig försämring av kommuners och regioners resultat redan under 2023 till följd av den ökade inflationen, som också är ett starkt bidragande skäl till ökade pensionskostnader. Totalt sett beräknar vi att underskottet landar på cirka tre miljarder kronor, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.
Ekonomirapporten 2022
 
Kriget i Ukraina
 
 
Frågor och svar för arbetsgivare
Vanliga frågor och svar om hur arbetsgivarna i kommuner och regioner kan förstärka resurser och bemanning på olika sätt till sina verksamheter.
Arbetsgivarens ansvar
 
Pensionsavtal 
 
 
Fakta om AKAP-KR
Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. SKR rekommenderar att HR och personalansvariga i kommuner och regioner informerar arbetstagare om de övergripande delarna i det uppdaterade avtalet via lämpliga kanaler. På skr.se kan du ladda ner textunderlag och använda i kommunikationen. 
Informationstext till arbetstagare
 
Vård och omsorg
 
 
Äldreomsorgslyftet - förlängd ansökningstid
Utlysningen till äldreomsorgslyftet är fortfarande öppen och har förlängts till den 15 juni 2022. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska respektive vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning av första linjens chefer.
Kompetenslyft, äldreomsorgen
 
Kommunal och Vårdförbundet "Nå framgång med mer teknik"
Vad gör fackliga organisationer för att öka digitala medvetenheten inom äldreomsorgen? I det här poddsamtalet intervjuas Ann Johansson (vice ordförande Vårdförbundet) och Anna Spånt Enbuske (utredare på Kommunal).
Podden om välfärdsteknik
 
Vinnare Yrkes-SM 2022 
Gustav Wigelius är vinnare i Yrkes-SM 2022 i vård och omsorg. I Yrkes-SM fick 22 400 åskådare chansen att se 170 tävlande i 30 yrken.
Yrkes-SM 2022
 
Film om nya utbildningsstrukturen för läkare
Sedan 1 juli 2021 är bastjänstgöringen (BT) en del av specialiseringstjänstgöringen (ST). SKR och Läkarförbundet har tagit fram en film som förklarar utbildningsstrukturen och vilka som omfattas.
Det här är bastjänstgöring (YouTube)
 
Undersköterska blir skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter planeras att gå på remiss under hösten 2022.
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel
 
Kompetensutveckling
 
 
Digitaliseringen i välfärden – vad tycker medarbetarna? (24 maj)
Välkommen till ett seminarium där SKR presenterar en ny rapport om medarbetares syn på och erfarenheter av digitalisering i välfärden.
Jag vill anmäla mig
 
Beräkningar i Allmänna Bestämmelser (2 juni)
Kursen vänder sig till personal inom HR- och löneområdet som har goda förkunskaper i löneberäkning. Syftet är att ge en fördjupad kunskap i Allmänna Bestämmelsers beräkningssätt för ersättningar och avdrag.
Jag vill anmäla mig
 
Ny i uppdraget som HR-chef (9 juni)
SKR erbjuder en digital introduktion för dig som fått ditt första uppdrag som HR-chef på en övergripande nivå eller har tidigare erfarenhet av HR chefsrollen men är ny i kommunal sektor. Även du som är ny i rollen som förhandlingschef är välkommen i mån av plats.
Jag vill anmäla mig
 
Riskorienterat arbetssätt (flera datum i juni och augusti)
Att arbeta riskorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. SKR bjuder in till informationsträffar om stöd för införande av riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro.
Jag vill anmäla mig
 
International Forum on Quality and Safety in Healthcare (20-22 juni)
Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg.
Jag vill anmäla mig
 
Utbildning Kollegial handledning 2022 (17 november, dag 1 av 2)
SKR och Helsingborgs stad erbjuder en utbildning i Kollegial handledning för individuell utveckling. Utbildningen sker under två halvdagar. Detta är första utbildningsdagen. Andra utbildningsdagen är 24 november.
Jag vill anmäla mig
 
Lästips!
 
 
Hur påverkas jobbet i händelse av höjd beredskap?
Rysslands invasion av Ukraina har gjort att många har börjat fundera på hur det skulle vara ifall även Sverige skulle drabbas av krig. 
Om kriget kommer - så påverkas ditt jobb (Suntarbetsliv)
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00