Kunskapsstyrning på Vitalis, ny film och rapport om vårdförlopp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård på Vitalis
 
Kunskapsstyrning ingår i flera av de så kallade "spåren" på konferensen Vitalis 2022 i Göteborg 17–19 maj. Deltagare kan, även digitalt, ta del av seminarier om vårdförlopp, informationsförsörjning, utveckling av kunskapsstöd, digital visualisering och AI inom hälso- och sjukvården.
Kunskapsstyrning på Vitalis
 
Film om systemet för kunskapsstyrning
 
Nu finns en ny film om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Filmen är en två minuter lång introduktion till systemet. Den kan också användas vid införande av kunskapsstöd i kommuner och regioner. I anslutning till filmen finns även en uppdaterad presentation som kan användas i samma syfte.
Se film och ladda ner presentation
 
Remisser
 
Ett 15-tal kunskapsstöd är ute på öppen remiss, med slutdatum 14 juni. Nästa startdatum för kunskapsstöd som går ut på öppen remiss är 15 september.
Aktuella remisser
 
Evenemang
 
 
17–19 maj: Vitalis
Konferens och utställning kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård håller i flera programpunkter.
Se programmet på Vitalis webbplats

20–22 juni: Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg (IHI)
Vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg, med 70 programpunkter och 110 föreläsare.
Mer om IHI på skr.se

Till kalendariet

Se webbinarier i efterhand:
 
Data från fler kvalitetsregister kan användas av kommunerna
 
De nationella kvalitetsregistren är viktiga källor för uppföljning och analys. Främst är det fem register som används inom kommunernas äldreomsorg. Nu visar en kartläggning att det finns användbar data för att följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialtjänstens verksamheter i flera av de nationella kvalitetsregistren.
Kunskapsstyrning inom socialtjänsten
 
Samarbete cancervård och psykisk hälsa
 
I Västra Götalandsregionen har ett samarbete pågått mellan nationellt och regionalt programområde psykisk hälsa och Regionala cancercentrum. Syftet var att utveckla arbetssätt för att ge psykologiskt stöd till patienter i cancervården. Det regionala programområdet har tagit fram en handlingsplan för suicidprevention som ska användas i Västra Götalandsregionen.
Läs artikeln på cancercentrum.se
 
Rapport om vårdförlopp 2021
 
Två gånger om året tar SKR fram en rapport fram om vad som händer i arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Där står bland annat om vilka vårdförlopp som har godkänts och hur långt regioner har kommit i införandet av dem. Arbetet med vårdförloppen bygger på en överenskommelse mellan SKR och staten.
Ladda ner verksamhetsrapport om vårdförlopp 2021
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård