Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Krönika
Analysera mera!
 
Välkommen till första utgåvan av 2030:s analysbrev! Numera finns tretton nyhetsbrev på dussinet som rätt upp och ner återger om vad som händer inom transportsektorns omställning. Vårt fokus är ett annat: Vad är avgörande för att nå 2030-målet som riksdagen bestämt? Var kan vi söka inspiration – och när är vi ett föredöme för andra?

2030-sekretariatet fördömer Putins olagliga anfallskrig mot Ukraina, och hämtar i det kraft för att påskynda omställningen bort från fossil olja. Vi delar många folkvaldas önskan att kompensera hushållen för stigande drivmedelspriser, men ser att det kan göras billigare, med större träffsäkerhet, bättre social fördelning och lägre klimatpåverkan än genom sänkt pris på fossila drivmedel för alla.

Samtidigt konstaterar vi med glädje att alla sju partier som tog fram Sveriges klimatmål, inklusive 2030-målet, fortsatt står bakom dem. Med Miljömålsberedningens förslag till konsumtionsmål och klimatmål för svensk export – båda direkt kopplade till transportsektorn – är rentav samtliga riksdagspartier nu med. Därför kommer 2030-sekretariatet att konstruktivt bistå politiken i att hitta andra vägar till måluppfyllelse; görs mindre på bränslesidan, behöver mer ske på beteende- och bilsidan.

Mattias Goldmann
2030-sekretariatet
I fokus
Almedalen med 2030 och Amory Lovins!
 
2030-sekretariatet anordnar 5-6e juli en rad rappa seminarier på Almedalen på temat "2030-pusslet: Så läggs brickorna!". Tisdag 5e juli 16.45-17.20 har vi "The future of mobility" med huvudtalare legendaren Amory Lovins - Wikipedia. Han är också medvärd till 2030-minglet 5e juli 17.33-18.48, som du redan nu kan anmäla dig till - passa på för det blir fullt! (Du är välkommen efter att ha fått bekräftelse från 2030) 
Månadens utvalda nyheter
Hantera dyrare bensin & diesel klimatbättre
 
2030 är kritiska till Regeringens förslag till sänka skatter på fossil bensin och diesel, check till alla bilägare, fryst reduktionsplikt och pausad indexering av drivmedelsbeskattningen. Läs 2030:s remissvar här!

Enligt Naturvårdsverket hotas nu uppfyllandet av 2030-målet, som kräver att befintliga åtgärder genomförs fullt ut. Tyvärr är Sverige inte ensamma, visar T&E:s sammanställning. Ett mer positivt exempel är Nya Zeeland, som halverat priset på tunnelbana, bussar, färjor och tåg för att stärka hushållens ekonomi, vilket bättre gynnar de mest utsatta och stärker – inte försvagar – klimatarbetet. 2030-sekretariatet lyfter också fram brittiska busstrategin på 3 mdr pund för 1000 nya nollutsläppsbussar, prioriterade körfält, lägre och enklare priser, mer integrerad biljettförsäljning och högre turtäthet. IEA har tagit fram en hel exempelsamling på hur klimatmålen kan nås, med transportsektorn som nyckel.
2030-pusslet - så slår förändringarna
 
Tillsammans med analytikerna på Profu har vi tagit fram en utförlig analys av vad de olika politiska förslagen innebär för 2030-målet. En viktig faktor visar sig vara om skärpningen av reduktionsplikten bara pausas ett år eller om allt förskjuts med ett år, en annan är om drivmedelsskatten snabbt återförs till det normala eller om sänkningen är långvarig. Se resultatet här.

2030 noterar för övrigt att oljepriset (WTO crude) i dagsläget åter är klart under 100 USD/fat, i princip nivån innan kriget mot Ukraina började. 
El och biodrivmedel kliver fram
 
Putins krig mot Ukraina stärker vikten av att snabbt minska oljeberoendet. Därför är Sveriges satsning på regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter så värdefull; Energimyndigheten ska fördela 1.5 mdr kr till uppbyggnaden av en regional infrastruktur för publika ladd- och tankstationer för el och vätgas, med stöd för 100% av investeringskostnaden. Också Sveriges nya stöd till biogasproduktion på 500 miljoner kronor för 2022 med nya medel 2023 och 2024 är värdefullt, liksom Riksgäldens lån till utökad produktion av biodiesel från avfall, Uniper och Sasols avsikt att tillverka gröna flygbränslen i Sollefteå och Nestes bensin med 75 % förnybart innehåll – allt detta visar att omställningen kan gå snabbt.
Så ställs tunga transporter om
 
En nyckel för att klara klimatmålen är att öka omställningstakten för tunga nyttofordon. Det var temat för eComExpo vars alla seminarier kan ses här och det är grunden för 2030:s strategi som du kan ge input här.
Dela mera – Malmö visar hur
 
Malmö stad har beslutat att nio av stadens parkeringshus ska omvandlas till mobilitetshus med fokus på delade fordonstjänster som bilpooler, hyrcyklar och elsparkcyklar. 2030 delar inställningen att delning måste vara nära och enkel för att fungera, vilket också är en viktig slutsats när Guardian sammanställt 800 forskningsrapporter om hur bilismen i innerstäderna kan minska. Viktigast av allt är marknadsekonomi, med rimliga trängsel- och parkeringsavgifter. En allt viktigare del är också nya former av mikromobilitet, där 2030 avvisar för långtgående restriktioner – läs vårt remissvar här om elsparkcykelfrågan!