HÖK22: SKR, Sobona och Vårdförbundet överens om nytt avtal
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
HÖK22
 
SKR, Sobona och Vårdförbundet överens om nytt avtal
 
SKR, Sobona och Vårdförbundet är överens om ett nytt avtal med en fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, åtgärder för stärkt arbetsmiljö och en partsgemensam kompetenskommission.
 
Kompetenskommissionen ska belysa relevanta faktorer som påverkar möjligheterna att trygga kompetensförsörjningen och en god arbetsmiljö. Det ska göras en gemensam analys och därefter ska en åtgärdsplan upprättas för de frågor som är av störst betydelse för att klara kompetensförsörjningen. En stabil och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är en förutsättning för en god arbetsmiljö.
 
− Vårt gemensamma fokus framåt, på både central och lokal nivå, ligger på att möta hälso- och sjukvårdens kompetensutmaning och stärka arbetsmiljön, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Avtalet gäller cirka 90 000 medarbetare inom vården och omfattar främst sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Avtalet gäller från 1 april 2022.
 
Nytt avtal klart med Vårdförbundet
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00