Så kan arbetsgivare säkra bemanning när människor på flykt ökar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Så kan arbetsgivare säkra bemanning när människor på flykt ökar
 
För att förbereda för ett ökat inflöde av människor på flykt från kriget i Ukraina kan arbetsgivarna i kommuner och regioner behöva förstärka resurser och bemanning på olika sätt till sina verksamheter. 
Frågor och svar om arbetsgivarens ansvar
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
"Hundratusentals människor är på flykt från kriget i Ukraina. Situationen innebär att arbetsgivarna i svenska kommuner och regioner kommer att behöva förstärka resurser och bemanning på olika sätt."
Samverkan mellan arbetsgivare och fack nyckel för att möta krislägen
 
"Var tredje räddningstjänst uppger att de har svårigheter att rekrytera beredskapsbrandmän. Det krävs en gemensam kraftsamling för att rekrytera fler brandmän och möta kompetensutmaningen."
Avtal 22: Fler beredskapsbrandmän höjer Sveriges beredskap
 
Covid-19
 
 
Arbetsgivaransvar covid-19
Ta del av rådgivning, information och hänvisningar i aktuella frågor under pandemin från SKR.
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar
 
Fakta och statistik
 
 
9 av 10 undersköterskor har vård- och omsorgsutbildning
Undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter är stora personalgrupper inom kommuner och regioner. SKR redovisar nu statistik som visar hur många som har vård- och omsorgsutbildning.
Statistik om utbildningsbakgrund
 
Ny skrift om arbetsmiljöns historia i kommuner och regioner
Skriften åskådliggör den historiska utvecklingen och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet. När vi får perspektiv på arbetsmiljöområdets historia underlättas förståelsen för dagens arbetsmiljöutmaningar.
Samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet
 
Nytt från omvärlden
 
 
IA-systemet har en ny webbplats
IA-systemet, som nästan 200 kommuner och även några regioner använder, har en ny webbplats. Det tillhandahålls kostnadsfritt av Afa försäkring och är ett uppskattat stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.
IA - Tillsammans för ett friskt och tryggt arbetsliv
 
Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet för visselblåsarlagen
Arbetsmiljöverket kommer att vara tillsynsmyndighet om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Myndigheten arbetar för närvarande med att ta fram rutiner för detta.
Arbetsmiljöverket får fler uppgifter med ny visselblåsarlag
 
Seminarieserie
 
 
Attraktiv äldreomsorg i tre delar
Medarbetare, chefer och kommunikationsproffs ger sin syn på hur arbetsgivare kan kommunicera äldreomsorgen för att bemöta fördomar och lyckas med uppdraget att attrahera medarbetare med rätt kompetens.
Varje avsnitt har ett särskilt tema. 
Seminarieserie om attraktiv äldreomsorg
 
Webbkonferens
 
 
Trygga medarbetare skapar en trygg och säker vård (8 april)
Välkommen till en konferens med fokus på medarbetarna och deras centrala roll för en tryggare vård.
Ta del av lyckade insatser som skett runt om i Sverige för att stärka kompetensförsörjningen.
Jag vill anmäla mig
 
Heltidsresan konferens (12 maj)
SKR och Kommunal bjuder in till konferens som stöd för lokalt förändringsarbete. Temat är införandet av heltidsorganisation. Målgruppen är lokala företrädare för personal/HR och Kommunal, projektledare för heltid, förvaltningschefer och enhetschefer som arbetar med heltidsfrågan.
Sista ansökningsdag 11 maj
 
Lästips!
 
 
Strategier för att använda kompetensen rätt
Det finns en rad strategier för att ställa om och möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. Ta del av framgångsfaktorer, lärande exempel samt stöd för er verksamhetsutveckling. 
Utveckla arbetssätten
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00