Mars 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Barns och ungas psykiska hälsa
 
Webbsänd konferens 8 april om första linjens insatser för barns och ungas psykisk hälsa. Programmet fokuserar på dimensionering, behandlingsresultat, tillgänglighet samt likheter och variationer över landet i utformning och kapacitet.
Barns och ungas psykiska hälsa
 
"När jag inte orkar så orkar du. När du förtvivlar hoppas jag för dig också."
 
- Vi försöker trösta oss med att fråga en massa experter, för det är en slags tröst att försöka förstå och att tillsammans prata om det hemska. Ing-Marie Wieselgren delar sina tankar om situationen i Ukraina.
Tankar för dagen 28 februari (Sveriges Radio P1)
 
Stödlista: Psykisk hälsa i kristid
 
På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.
Stödlista: Psykisk hälsa i kristid
 
 
Webbinarier och konferenser
 
8 mars: Förebyggande arbete - är vi på väg mot en omställning inom det sociala arbetet?
Webbsänd konferens om förebyggande arbete, en överblick av vad som händer på området och en fördjupning i tidiga och samordnade insatser för barn och unga.
Förebyggande arbete - är vi på väg mot en omställning inom det sociala arbetet?

11 mars: Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema fysisk aktivitet
Webbinarium om arbetssätt för psykisk hälsa och exempel på hur primärvården kan stärka den psykiska hälsan. Denna gång är fokus på arbete för psykisk hälsa genom fysisk aktivitet för olika målgrupper.
Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – tema fysisk aktivitet

15 mars: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar
Digital introduktionsutbildning för HR och specialister inom arbetsmiljö om ett arbetssätt som kan förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.
Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

21 mars: Miljö och vardagsrörelse för hälsa
Människors rörelsemönster i vardagen är i betydande grad beroende av stadsplanering. En medvetenhet om att den fysiska miljön påverkar folkhälsan är en grundförutsättning för en hälsofrämjande planering.
Miljö och vardagsrörelse för hälsa

22 mars: Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Webbinarium för dig som arbetar inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.
Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

30 mars: Hedersrelaterat våld och förtryck och psykisk hälsa
En öppen webbsänd konferens om utvecklat stöd för att stärka arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck inom området psykisk hälsa.
Hedersrelaterat våld och förtryck och psykisk hälsa

30 mars: Brukarperspektiv på SIP
Webbinarium för alla som är intresserade av SIP (Samordnad indviduell plan). 
Brukarperspektiv på SIP

6 april: På tröskeln till det okända – att vända ovisshet till dådkraft
Webbinarium inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa. Samverkande organisationer inom delarenan "Meningsskapande i vår tid" arbetar tillsammans för att synliggöra hur den existentiella hälsan ingår som en naturlig del av hälsan i Sverige.
På tröskeln till det okända – att vända ovisshet till dådkraft

11 april: Bättre arbetsmiljö en social investering?
Digital konferens om förbättrad arbetsmiljö som social investering, med fokus på de sociala utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik.
Bättre arbetsmiljö en social investering?

12 april: Utbildning Genombrott.nu
Genombrott.nu är ett digitalt verktyg som stöder förbättringsarbete inom vården. På denna utbildning får du stöd och guidning för att komma igång på din egen arbetsplats.
Utbildning Genombrott.nu

27 april: Familjehemmens dag
Webbsändning på temat familjevård och barn som är placerade i familjehem, om vad som är på gång inom familjehemsvården samt olika exempel på kommuners arbete inom området. På eftermiddagen sänder vi ett informationspass för dig som funderar på att bli, eller redan är, familjehem.
Familjehemmens dag

Se alla aktuella webbinarier och konferenser inom psykisk hälsa
 
 
Öppen samordning för psykisk hälsa
 
Välkommen att delta i våra öppna samordningsmöten för psykisk hälsa i kristid. Fem teman återkommer: barn och unga, vuxna och äldre, digitala lösningar, suicidprevention, samt migration och psykisk hälsa. Dessa möten är öppna för alla berörda organisationer: civilsamhälle, myndigheter, företag, regioner, kommuner mm.
Öppen samordning för psykisk hälsa
 
Förebygga eller reparera?
 
Att agera tidigt i samverkan är smart resursanvändning. Denna rapport om hälsofrämjande och förebyggande arbete belyser behov, utmaningar och handfasta exempel från olika delar av landet.
Förebygga eller reparera? Ekonomi och hälsa
 
Nytt från omvärlden
 
Livslinjen ska fånga ungas behov av samtalsstöd för att lindra psykiska besvär
Livslinjen är en ny stödlinje för unga personer mellan 16-25 år som avser ge målgruppen tillgång till medmänskligt stöd för att hantera livssvårigheter och psykiska besvär.
Livslinjen ska fånga ungas behov av samtalsstöd för att lindra psykiska besvär (Mind.se)
 
Våga tala om psykisk ohälsa!
Våga tala om psykisk ohälsa! är ett informationsmaterial i form av en broschyr och två filmer som kan laddas ner. Filmerna finns i flera versioner och format, för att kunna användas i väntrum och på sociala medier. Fem myndigheter och två brukarorganisationer har gemensamt tagit fram broschyren och filmerna som riktar sig till äldre personer och närstående och uppmuntrar till att tala om psykisk ohälsa och att söka hjälp vid behov.
Våga tala om psykisk ohälsa! (Kunskapsguiden)
 
Ett rikare språk kan motverka psykisk ohälsa
En virtuell influencer som kan prata om psykisk hälsa på sociala medier har visat sig vara en effektiv kommunikationskanal för att engagera yngre målgrupper.
Ett rikare språk kan motverka psykisk ohälsa enligt forskare (Mind.se)
 
Youth Mental Health Challenge
This challenge aims to find innovative solutions that reduce the stigmatization of mental health and enable young people to address their mental health needs, to improve their well-being themselves. 
UpLink, World Economic Forum
 
Redaktör
Henrik Tunér
henrik.tuner@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se