Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här

2030-målet ska nås - 2030!
 
År 2030 ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 % jämfört med år 2010. Sju av riksdagens partier – och 2030-sekretariatet förstås - står bakom målet och Trafikverket har nyligen slagit fast att målet kan nås. Nu föreslår en av Trafikverkets måldirektörer att målet istället ska nås till 2035, med en sänkt reduktionsplikt. 2030
vill påpeka om att den som är fem år för sen, är inte i tid. Ett senareläggande just när andra ökar tempot skulle också hota Sveriges affärsdrivande tätposition i transportsektorns omställning.

Läs mer här
 
Krönika
Det är dags igen...
 

Det är dags igen, för klimatlarm. Tisdag 28 februari kl 12 – alldeles strax om du öppnar nyhetsbrevet direkt du fått det – presenterar IPCC sin nya lägesrapport för klimatet, ”Impacts, Adaptation and Vulnerability. Vi på 2030 följer lanseringen på Youtubekanalen IPCCGeneva, och får stärkta argument för vikten av att ställa om snabbt och fördelarna av att vara ledande i omställningen.

Det är dags igen också för tragiska, oacceptabla krigshändelser i vår närhet, på europeisk mark. Vi fördömer förstås aggressionen skarpt, och ser att en del av omvärldens respons måste vara att minska beroendet av rysk gas och olja. Lokalt producerad biogas, flytande biodrivmedel, elektrifiering och energieffektivisering bör komplettera sanktioner mot Ryssland. Den som föreslår billigare fossila drivmedel i detta läge blir svaret skyldig kring varför det just nu är lämpligt att stärka konkurrenskraften för Rysslands främsta exportprodukt.

Det är dags igen, slutligen, också för mig själv. Att efter en tids frånvaro dra på mig 2030-arbetskläderna igen. På distans och på deltid, men med fullt engagemang, utifrån det högtidliga löftet att vi nyårsafton år 2030 ska kunna fira att Sveriges klimatmål för transportsektorn är uppnått. Målsättningen, det konkreta arbetet och den positiva förebilden behövs mer än någonsin, i en värld där framtidshopp är en bristvara. Du kan lita på oss och vi litar på dig.

Mattias Goldmann
 
I fokus
Omställningstakt: var god öka!
 
Vägtrafikens klimatpåverkan minskade 0,3 % 2021 jämfört med 2020. Nya bilars utsläpp minskade från 93 g/km till 75 g/km, andelen förnybar energi ökade till drygt 26 % från knappt
24 %, men transporterna ökade. För att nå 2030-målet måste utsläppen minska 9 % per år,
vilket Trafikverket bedömer kan ske med beslutade reduktionspliktsnivåer, bonus-malus samt beslutade och väntade EU-krav.

Läs mer här
 
Månadens utvalda nyheter
Slaget om reduktionsplikten
 
Från årsskiftet ska klimatpåverkan för bensin reduceras med 7,8 % jämfört med enbart fossil råvara, diesel 30,5 %. Med stegvisa höjningar ska reduktionsplikten för bensin vara 28 % år 2030, diesel 66 %, men eftersom biodrivmedlen som blandas in är beskattade som de fossila, innebär det dyrare drivmedel. SD vill sänka reduktionsplikten till 5%, KD plikten för diesel till 14& och M och V vill ha "sänkta nivåer. 2030 påminner om att prispåverkan var väl känd när de nuvarande nivåerna beslutades för ett halvår sedan, uppmanar politiken att finna andra vägar att kompensera de som drabbas än genom att öka andelen fossila drivmedel, och påminner om att reduktionsplikten i år har en sedan länge inplanerad kontrollstation

Läs merhärhär och här
 
Bonus–malus skärps
 
1 juni höjs för de flesta nya bensin- och dieselbilar med 1.730 kr/år, gränsen för att betala malusskatt sänks från 90 till 75 g Co2/km och gränsen för förhöjd malus från 130 till 125 g Co2/km. 2023 sänks bonusen för rena elbilar och vätgasbilar från 70 000 till 50 000 kronor och högsta bonus för laddhybrider sänks till 20 000 kronor medan gasbilars bonus på 10 000 kr behålls. 2030 påminner outtröttligt om att bonus-malus är tänkt att vara neutralt för statskassan; utgifter för bilar med låga utsläpp ska täckas av intäkter från bilar med högre utsläpp. Då tar inte pengarna slut i förtid,

Läs mer Här
Enklare förmånsbeskattning
 
Den 22 mars beslutar riksdagen om ändrad nedsättning av förmånsvärdet, som från 1 juli tänks reduceras med 350 000 kr för el- och vätgasbilar, 140 000 kr för laddhybrider och 100 000 kr för gasbilar, dock max 50 % av bilens nybilspris. Gäller från 1 juli, för nya bilar. 2030 välkomnar att systemet med reduktion jämfört med motsvarande fossilbil tas bort, eftersom allt fler märken väljer bort dessa bilar.

Läs mer här
Färdmedelsneutralt reseavdrag
 
Den 12 april ska riksdagen besluta om att ersätta dagens reseavdrag med en avståndsbaserad, färdmedelsneutral och regionalt differentierad skattereduktion. 2030 har länge arbetat för förändringen, som gynnar kollektivtrafik och cykel samtidigt som den har positiva fördelnings- och regionalpolitiska effekter.

Läs vår debattartikel här

Klimatkrav för kollektivtrafikupphandlingar
 
I mars förväntas riksdagen anta EU-direktivet med krav på en lägsta andel miljöanpassade fordon vid upphandling av fordon och kollektivtrafik, fördelade på fordonsslag och med successiva skärpningar. Direktivet skulle ha införts i svensk rätt senast 2 augusti 2021. 2030 ser i huvudsak reglerna som relevanta för andra medlemsstater där kollektivtrafikens omställning inte kommit lika långt, och kommer att bistå vänorganisationer i andra länder med fakta om den svenska omställningen.

Läs mer här
 
Dags för gröna tunga fordon!
 
2021 registrerades 8083 nya tunga fordon i Sverige, varav 6.4 % på gas, 3,2 % el, 0,3% elhybrid och 0,1% etanol. 2030 är besviket på andelen och uppmanar alla transportköpare att ställa tydliga krav på hur varorna levereras för att påskynda omställningen.

Läs mer här

Globalt: 6 miljoner nya elfordon 2022
 
Ifjol registrerades 4.7 miljoner nya elfordon, i år blir det 6.5 miljoner – upp 34%, enligt Gartner. Störst förväntas tillväxten bli för de tunga lastbilarna, upp 49%, medan bussar ökar minst, knappt 20%. Publika laddplatser förväntas öka från 1.6 till 2.1 miljoner.

Läs mer här
 
Trafiksäkerheten och elsparkcyklar
 
Ökningen av elcyklar och elsparkcyklar har blivit en omstridd fråga i många svenska städer. Branschen behöver bli bättre på att samspela med omgivande samhälle och andra trafikslag om mikromobilteten på allvar ska bli en bli en del av städernas hållbara mobilitetslösningar. TIER Mobility har inrättat Nordic Safety Board för att höja säkerhetsstandarden inom mikromobilitetsbranschen. Företaget har tidigare utvecklat ett liknande koncept i bland annat Storbritannien och Irland, där liknande expertgrupper visat sig ha stor betydelse för utformningen av nya regler, riktlinjer och satsningar för mikromobilitetsbranschen

Läs mehär
Utblick Tyskland: Mobilitetssatsning
 
Tysklands nya regeringsprogram slår fast att de ska vara ledande i klimatomställningen. En ny transport- och mobilitetsplan tas fram, som ska göra Tyskland till den ledande marknaden för elektromobilitet med målet minst 15 miljoner rena elbilar och en miljon publika laddplatser år 2030. Vätgasproduktionen ska mångfaldigas, nya batterifabriker ska startas i Tyskland, också för återvinning, med fokus på nya generationens teknik. Mobilitetsstationer införs, bildelning gynnas, tågbiljetterna ska bli billigare så att antalet tågresenärer år 2030 fördubblats jämfört med idag, Cykelvägar ska byggas ut, med säkrade medel till 2030, och en nationell fotgängarstrategi tas fram. 2030, som alltid betonar föregångslandsmetodiken, ser ett särskilt värde i att Europas största ekonomi går före, och uppmanar alla partier att inför valet granska den tyska plattformen noga.

Läs mer här
 
eComExpo: Fokus nyttotrafik!
 
Personbilsomställningen till eldrivet och förnybart rullar på, nu är det dags för nyttotrafiken – skåpbilar, pick-uper, lastbilar, arbetsmaskiner, flakcyklar, budmotorcyklar…
eCom Expo på Arlandastad 6-7 april med 2030 som medarrangör är både utställning och konferens, med späckat program på två scener och provkörningsmöjligheter! 2030 tipsar om de korta seminarierna; innehållsrikt, tungt och billigt!

Läs mer här
Mythbuster: Elektromobilitet
 
Vilka är de värsta myterna om elektromobilitet? Rangordna dem på 2030:s hemsida, medverka i rituella slutförvaret av värsta myten på eComExpo!
Besvarade remisser 2022