Januari 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Främjande och förebyggande insatser lägger grunden till ett hållbart samhälle
 
Nytt år, nya krafter, nya idéer och nya stimulansmedel inom området psykisk hälsa. Så det är bara att sätta full fart. Så full fart som nu covid-19-pandemin tillåter oss. För visst är det lite motigt att vi nu åter måste rikta in oss på att göra allt på distans? Det är ju så mycket lättare att vara kreativ när vi får ses fysiskt.

Samtidigt om vi ser tillbaka på 2021 så har vi faktiskt arbetat på bra och mycket utvecklingsarbete har skett trots distansarbete. Ja vissa saker har kanske till och med gått lite bättre. Min bild är att vi samlat oss mer än någonsin kring psykisk hälsa. Vi har hittat samverkansformer mellan det offentliga och civilsamhället som vi inte hade tidigare i samma omfattning.
Ing-Marie Wieselgren, samordnare psykisk hälsa SKR
De öppna samordningsmöten med temat stöd i kristid vi haft på luncherna i snart två års tid har öppnat mina ögon för hur mycket bra som pågår runt om i landet. Jag vet att vi på det här enkla sättet inspirerat varandra och generöst delat material som faktiskt undvikit en del dubbelarbete. Vi har verkligen en kraftsamling för psykisk hälsa. Aktiviteterna inom Kraftsamling för psykisk hälsa kommer att fortsätta med full kraft under även detta år. Våra öppna samordningsmöten är igång igen.

Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention mellan staten och SKR blev beslutad precis före jul. Pengarna till kommuner och regioner är i stort sett de samma som förra året. Inriktningen är den samma. Det är pengar för 2022 men ingenting talar emot att det kommer att komma medel i liknande storleksordning även kommande år. Min uppmaning till er i kommuner och regioner är därför att tänka långsiktigt och våga satsa. Psykisk hälsa, främjande, förebyggande, vård och stöd kommer att behövas mer än någonsin de kommande åren. Insikten om den psykiska hälsans betydelse har ökat i hela samhället och hos våra beslutsfattare. Det blir också allt tydligare att välbefinnande i befolkningen inte bara är ett mål utan i allra högsta grad även ett medel, en nödvändighet för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Även medel till Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR fanns med i överenskommelsen, så vi fortsätter med oförminskad hastighet och stort engagemang under 2022. Vi tror att det kommer bli ett spännande år. Jag tror att det blir ett år då det ljusnar även om det kommer finnas stora utmaningar att rå på. Vi har mer kunskap än någonsin, mer stöd för frågorna än någonsin, vi har varandra och vi har alla en stark motivation att göra skillnad - eller hur?

Läs mer om årets överenskommelse om psykisk hälsa här
Läs mer om övriga överenskommelser här 
 
Aktuella webbinarier
 
26 januari: Vad säger forskningen om arbete och sjukfrånvaro?
Vilka varningssignaler ska vi vara vaksamma på? Vilka insatser kan förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete?
Vad säger forskningen om arbete och sjukfrånvaro?

9 februari: Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden – vad kan vi göra för att främja en bra start i livet?
Hur säkerställer vi en jämlik hälsa och likvärdiga förutsättningar till positiv utveckling för barn som växer upp i utsatta områden? Om främjande och förebyggande insatser som stödjer de minsta barnens utveckling.
Barn 0-5 år som växer upp i utsatta områden – vad kan vi göra för att främja en bra start i livet?

21 februari: Psykiatrisk tvångsvård – aktuella initiativ och fördjupning kring arbetssätt
Webbinarium om nuvarande initiativ kring tvångsvården som också ger fördjupad kunskap om olika arbetssätt vid tvångsåtgärder.
Psykiatrisk tvångsvård – aktuella initiativ och fördjupning kring arbetssätt

22 mars: Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Webbinarium för dig som arbetar inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.
Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

Se alla aktuella webbinarier inom psykisk hälsa
 
Fem skäl att avstå narkotika
 
Det finns många skäl att avstå från narkotika. Droger har en negativ inverkan på människors liv och samhället på många sätt. Här finns faktabaserade kunskapsunderlag och verktyg som kan påverka människor att avstå från narkotika.
Samhällsmobilisering för narkotikaprevention

 
 
Öppen samordning för psykisk hälsa
 
Välkommen att delta i våra öppna samordningsmöten för psykisk hälsa i kristid. Fem teman återkommer: barn och unga, vuxna och äldre, digitala lösningar, suicidprevention, samt migration och psykisk hälsa. Dessa möten är öppna för alla berörda organisationer: civilsamhälle, myndigheter, företag, regioner, kommuner mm.
Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid
 
Förebygga och förkorta sjukskrivningar
 
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa blir allt vanligare. Vilka insatser kan förebygga och minska sjukfrånvaro? SKR bjuder in till informationsträffar i januari och februari.
Förebygga och förkorta sjukskrivningar
 
Nytt från omvärlden
 
Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn
En rapport från SBU visar att det finns ett visst vetenskapligt stöd för att flera föräldraskapsprogram samt skolprogram kan förebygga psykisk ohälsa hos barn.
Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (SBU)
 
Stöd i arbetet för att förebygga suicid
Nu finns ny, uppdaterad information om suicidprevention på webbplatserna Kunskapsguiden och Samlat stöd för patientsäkerhet. Där hittar du stöd för att främja det suicidförebyggande arbetet inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård.
Stöd i arbetet för att förebygga suicid (Socialstyrelsen)
 
Nätverktyg kan lindra som annan KBT vid social ångest
För vuxna som har ångest inför att umgås med andra (”social fobi”) ger KBT-program som de går igenom på egen hand möjligen likvärdig effekt som grupp-KBT. Och för vuxna med hälsoångest (”hypokondri”) är sådan internetförmedlad KBT möjligen likvärdigt med traditionell individuell KBT på kort sikt.
Nätverktyg kan lindra som annan KBT vid social ångest (SBU)
 
Utvärdering av metoden självvald inläggning inom psykiatrin
Socialstyrelsen har i en ny rapport utvärderat det vetenskapliga stödet och den beprövade erfarenheten av metoden självvald inläggning inom psykiatrin. Slutsatsen är att psykiatrin behöver bli mer personcentrerad och sammanhållen.
Utvärdering av metoden självvald inläggning inom psykiatrin (Socialstyrelsen)
 
En väg in för psykisk ohälsa för barn och unga
Elisabeth Präntare om hur Region Gävleborg har utvecklat sina arbetssätt för barn och unga. Inspelat föredrag med svenskt text.
En väg in för psykisk ohälsa 0-17 år - erfarenheter från Region Gävleborg
 
Redaktör
Henrik Tunér
henrik.tuner@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se