Överläggning om olovliga stridsåtgärder
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Olovliga stridsåtgärder
 
Igår hade SKR och Sobona en överläggning med Vårdförbundet och Akademikeralliansen angående olovliga stridsåtgärder med anledning av de uppsägningar och hot om uppsägningar som har gjorts av barnmorskor i Region Stockholm.
– Samordnade protestaktioner som bryter mot fredsplikten är inte tillåtna och parterna har då en lagstadgad skyldighet att vidta åtgärder för att se till att de upphör. Det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen på arbetsmarknaden och värna den svenska modellen, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.
Överläggning om olovliga stridsåtgärder
 
Coronakommissionens delrapport
 
I Coronakommissionens andra delrapport beskrivs det arbete som utförts i kommuner och regioner som avgörande i hanteringen av pandemin.
– Coronakommissionen bekräftar den kraftmätning som medarbetare, chefer och beslutsfattare i kommuner och regioner genomgått under pandemin. Pandemin har visat på den enorma kapacitet och omställningsförmåga som kommuner och regioner besitter, säger Anders Knape, ordförande, SKR.
Kommuner och regioners insatser avgörande under pandemin
 
Vaccinationstäckningen ökar
 
Vaccinationstäckningen bland omsorgspersonalen ökar. Ökningen för fullvaccinerad hemtjänstpersonal är 13 procentenheter och för personal på säbo 8 procentenheter jämfört med vecka 34.
– Vi ser även vid denna mätning en ökning av vaccinationstäckningen för omsorgspersonal vilket är glädjande. Samtidigt vill vi trycka på att vaccinationsgraden måste öka ytterligare. Arbetsgivare, myndigheter och andra aktörer behöver fortsätta sprida information om fördelarna med vaccinering och underlätta möjligheterna för personalen att vaccinera sig, säger Emma Spak, chef hälso- och sjukvårdssektionen, SKR.
Ökad vaccinationstäckning bland omsorgspersonal
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
Viktigt att chefer får omfattande stöd i sitt arbete
Välfärdens medarbetare har gjort ett enastående arbete under pandemin, vilket också Coronakommissionen uppmärksammade i sitt andra delbetänkande. Cheferna har en nyckelroll i att hjälpa medarbetarna att hantera effekterna av pandemin i sitt arbete. För att kunna förebygga och fånga upp problem är det nödvändigt att även chefer får rätt stöd.
Läs inlägget på Arbetsgivarbloggen av Caroline Olsson

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
 
Webbinarie idag om att förbygga och hantera konflikter - 12 november
De påfrestningar och förändring av riskfaktorer som varit under pandemin har i vissa fall ändrat förekomsten och karaktären av konflikter, kränkningar och hot på arbetsplatserna. Det kan också ha lett till att hanteringen av vissa frågor skjutits fram i tiden. Hur går man vidare och hanterar detta på ett konstruktivt sätt? Webbinariet startar klockan 10.00 och riktar sig främst till för dig som arbetar som verksamhetschef eller HR-expert.
Att skapa tillit och hantera konflikter
 
Remissyttrande från SKR gällande professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Förslaget till professionsprogram för lärare, förskollärare och rektorer går för långt på det arbetsgivarpolitiska området och lämnar många frågor obesvarade. Det skriver SKR i ett yttrande.
Nej till nationellt meriteringssystem för lärare
 
Webbkonferens om Heltidsresan - 30 november
SKR och Kommunal bjuder in till en partsgemensam webbkonferens med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete. Syftet är att inspirera lokala parter att fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade yrken!
Konferensen riktar sig i första hand till lokala företrädare för personal/ HR och Kommunal, projektledare för heltid, förvaltningschefer och enhetschefer som arbetar med heltidsfrågan.
Anmäl mig till konferensen om heltid som norm
 
Webbinarie om arbetsmiljö och kompetensförsörjning - 6 december
Kompetensförsörjningen utmanar välfärden. Att prioritera arbetsmiljöarbetet gör kommuner och regioner till attraktiva arbetsgivare och är en strategi för att möta välfärdens kompetensutmaning. På seminariet presenteras en ny rapport från Sveriges Viktigaste Jobb om hur arbetsmiljöarbete och kompetensförsörjning hänger ihop.
Prioritera arbetsmiljöarbetet – möt kompetensutmaningen
 
Webbkonferens om kompetensmodeller - 16 december
SKR, Sobona och OFR AKV bjuder in till en partsgemensam digital konferens i syfte att inspirera fler kommuner, regioner och kommunala företag att ta fram kompetensmodeller för strategisk kompetensförsörjning och yrkesutveckling. Konferensen riktar sig till dig som arbetar som HR-chef, förhandlingschef eller HR-strateg med fokus på kompetensförsörjning samt fackliga företrädare från OFR AKV.
Kompetensmodeller för verksamhets- och yrkesutveckling
 
Rapport om karriärutveckling för akademiker
SKR, Sobona och AkademikerAlliansen har tagit fram en rapport om kompetensmodeller för akademiker. Rapporten innehåller flera lokala exempel på kompetensmodeller för verksamhetsutveckling och specialisering, verktyg som kan bidra till en god kompetensförsörjning. Bakgrunden till rapporten är det partsgemensamma arbete om karriärutveckling som är inskrivet i det centrala kollektivavtalet HÖK T.
Läs rapporten om kompetensmodeller
 
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se