Kommunala arbetsmarknadsinsatser behövs
 
Närmare 100 000 personer fick 2020 stöd från kommunernas arbetsmarknads-enheter. Det visar den årliga sammanställningen av kommunernas arbetsmarknadsstatistik. 
– Kommunerna tar ett stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken, trots att den är ett statligt ansvar. Framförallt gäller det för grupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd. säger Monica Sonde, chef på avdelning för utbildning och arbetsmarknad på SKR.
Kommunal arbetsmarknadsstatistik 
 
Webbsändningar och konferenser i höst
 
 
Hur ska fler vuxa fullfölja en utbildning och komma i arbete?
Den 9 september sänder SKR ett webbinarium där rapporten "Anvisad att söka till reguljära studier och sen då? - Förslag till hur fler vuxna ska fullfölja en utbildning och komma i arbete" presenteras. Medverkar gör bland annat statssekreterare Roger Mörtvik och Monica Sonde, avdelningschef på SKR.
Se webbinarium
Agenda för arbete sänds nu via Zoom 
Den 24 september klockan 13.00 sänds nästa Agenda för arbete. Nytt för denna höst är att vi sänder via Zoom och att den som vill följa våra sändnigar anmäler sig till en prenumerationslista.
Agenda för arbete
Agenda för integration 
Den 30 september klockan 09.00 sänds höstens första Agenda för integration. Webbsändning med de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och goda exempel från kommuner på temat asylmottagande, integration och etablering.
Agenda för integration
Nytt datum för höstens idékonferens: 26 oktober
Glöm alla tidigare datum. Höstens idékonferens äger rum den 26 oktober. Program kommer presenteras inom en snar framtid.
Mobility for young people who are neither working nor studying
Mobility is a method to help them leave a negative social context and face new challenges. In this english speaking webinar on the 8th of October you will learn more about the experiences from three different European countries working with mobility. What has been successful, challenging and how has the pandemic affected their work?
Anmälan
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se