De senaste publikationerna, författningarna, remisserna, yttrandena och filmerna.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Publicerat av Boverket
 
Augusti 2021
Nya publikationer
 
 
Inga publikationer publicerades under augusti 2021.
 
Nya och ändrade författningar
 
Inga författningar publicerades under augusti 2021.
 
Boverkets remisser
 
Inga remisser publicerades under augusti 2021. 
 
Boverkets yttranden över andras remisser
 

Länkarna ovan går direkt till pdf-filer.
 
Boverkets filmer
 
Klicka på bilden för att se filmen!
Schystare projektkultur i byggbranschen
 
Alla i byggprocessen måste bry sig, ta ansvar och göra rätt. Fel, brister och skador i byggbranschen ska inte behöva kosta 111 miljarder kronor per år. Tillsammans kan vi uppnå en förändring. Det som krävs är ett värdebaserat ledarskap som leder till ökad delaktighet och en schystare projektkultur.
Läs mer på boverket.se/projektkultur.

Syntolkad version av filmen Schystare projektkultur i byggbranschen
Klicka på bilden för att se filmen!
Fukt - hur funkar det?
 
Kort introduktion till Boverkets webbutbildning om fukt. Utbildningen vänder sig till dig som på olika sätt är med och påverkar en byggnad under alla skeden av dess liv, från idé till projektering, byggande och förvaltning. Du får grundläggande kunskaper om hur fukt inverkar på byggnader vilket hjälper dig att förstå reglerna kring fukt och för att kunna bedöma risker för fuktskador.
 
Om nyhetsbrevet
 
I nyhetsbrevet Publicerat av Boverket ser du publikationer, ändrade författningar, Boverkets remisser, yttranden över andras remisser och filmer som Boverket har publicerat under den senaste månaden. Nyhetsbrevet kommer ut i början av varje månad.
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Nyheter
 
Här hittar du Boverkets senaste nyheter.
Nyheter
Prenumerera
 
Läs tidigare utskick och prenumerera på våra andra nyhetsbrev.
Prenumerera