Nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
31 augusti 2021
Tre personer monterar fönster i en lägenhet.
Foto: Franz Feldmanis
Nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus kan sökas från 1 oktober
 
Regeringen har beslutat att införa ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet går att söka från den 1 oktober i år.

Stöd lämnas för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus som till övervägande del innehåller bostadslägenheter. Upplåtelseformen kan vara hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Stödet ges till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.
 
En bärbar dator som visar Boverkets utbildning om fukt på skärmen.
Ur Boverkets nya webbutbildning om fukt.
Ny webbutbildning: Fukt – så funkar det!
 
Om du förstår hur fukt inverkar på en byggnad så kan du bättre förstå vilka åtgärder som kan ha god effekt för att minska risken för fuktskador. Boverket har lanserat en ny utbildning som vänder sig till dig som på olika sätt är med och påverkar en byggnad.

Oavsett om du är byggherre, projektör, byggprojektledare, handläggare på kommunen, kontrollansvarig, byggare eller förvaltare är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om fukt för att kunna förstå reglerna kring fukt och för att kunna bedöma risker under alla skeden av en byggnads liv.

Webbutbildning om fukt på Boverkets webbplats
 
Vad gör myndigheterna inom klimatanpassning?
 
För att underlätta för dig som arbetar med klimatanpassning inom området "den byggda miljön" har Boverket sammanställt ett aktuellt urval av flera myndigheters arbete med klimatanpassning.

Myndigheters arbete med klimatanpassning på Boverkets webbplats
 
Seminarium om digitala författningar
 
Den 6 oktober, under Innovationsveckan,  håller vi seminariet "Digitala författningar - en enhetligare tillämpning av regler".

Genom att göra Boverkets författningssamling tillgänglig som en digital tjänst, eller API, tar Boverket ytterligare ett kliv på digitaliserings-stegen. Tjänsten gör det möjligt att integrera innehållet i Boverkets författningar, som till exempel Boverkets byggregler, i digitala tjänster och programvaror.

Anmälan är öppen till den 30 september, men antalet platser är begränsat – så säkra din plats redan nu.
 
En person i varselväst använder sin mobiltelefon i arbetet.
Foto: Jens Lindström/Scandinav
 
Konferens om gestaltad livsmiljö och demokrati – 14 oktober
 
I år fyller demokratin i Sverige 100 år. På årets konferens om gestaltad livsmiljö, den 14 oktober, undersöker vi därför olika aspekter av demokratin. Vi berör olika teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs samt representationen i det vi bevarar.

Konferensen riktar sig till personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, exempelvis tjänstepersoner, privata aktörer och politiker. Välkommen till en inspirerande dag med nationella och internationella exempel som på olika sätt speglar demokratins relation till vår gestaltade livsmiljö!

Dagen arrangeras av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Konferensen Gestaltad livsmiljö och demokrati på Boverkets webbplats
 
Illustration med streck och punkter som bildar Sverige samt texten Boverksdagarna 2021.
En samhällsbyggnadssektor i förändring
 
På Boverksdagarna 9–10 december bjuds du in till en digital dialog om hur vi kan arbeta tillsammans med samhällsbyggnadsfrågor. En konferens som tar sig an helheten i frågor om hur vi planerar, bygger och bor i en föränderlig värld.

Årets tema är "En samhällsbyggnadssektor i förändring" och du får ta del av föreläsningar, workshops och fördjupade dialoger kring många av de förändringar som sker just nu i samhällsbyggnadssektorn; Hur hanterar vi klimatomställningen? Vad händer i pandemins spår och vad sker på bostadsmarknaden? Vi hoppas att du som deltagare vill delta i dialogen om detta och mycket mer på Boverksdagarna!

Via vårt nyhetsbrev ställde vi två frågor för att få in era önskemål till programmet. Enkäten är nu stängd och vi tackar så mycket för alla förslag vi har fått in, flera ämnen finns med i det program som växer fram.

Boverksdagarna på Boverkets webbplats
 
På gång
 
I kalendern hittar du möten och konferenser som Boverket deltar i.
Kalender
Skicka vidare
 
Tipsa en kollega eller vän om Boverkets nyhetsbrev!
Skicka vidare
Författningar
 
Här hittar du Boverkets författningssamling, BFS.
Författningssamling