Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vi är Kompetenscenter välfärdsteknik
 
Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatörer, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare för de tio modellkommunerna. Här får du träffa två representanter för modellkommunerna vid Kompetenscentret. Kompetenscenter välfärdsteknik 
Helpdesk
 
David Wiklund, projektledare Kramfors kommun
– För att främja en god hälsa hos våra äldre satsar vi i Kramfors på välfärdsteknik inom intressanta områden. Elcyklar, interaktiva spel, robotkatter och andra produkter för sensorisk och fysisk aktivering är viktiga verktyg för att möta individuella behov och säkra det viktigaste vi har - välmåendet.
Kramfors påverkar morgondagens välfärd
 
Marie Johansson, projektledare Karlstads kommun
– Som modellkommun vill vi dela med oss av vad vi gör och bidra med nya sätt att ge stöd och service till dem vi finns till för. Det personcentrerade arbetssättet och nära vård innebär att framtidens vård och omsorg ska utvecklas i samspel mellan de som behöver tjänsterna, de företag som kan ta fram lämpliga produkter och oss vårdgivare.
 
 
Digitalidag - ta del av digitala kulturmöten
 
Under Digitalidag den 15 oktober har äldreboenden, dagliga verksamheter och stödboenden möjlighet att kostnadsfritt ta del av digitala kulturmöten. Digitalidag är en årlig och nationell temadag som syftar till att förbättra alla medborgare att både vilja och kunna vara med i det digitala samhället.
Digitalidag för äldreboenden
 
Tips på hur din kommun får råd med välfärdsteknik
 
Visste du att det finns ekonomiska medel att söka för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik? Just nu pågår en treårig satsning där kommuner kan ansöka om stimulansmedel. Den här omgången kan du ansöka om medel fram till 1 december. Motsvarande resurser kommer även att finnas under 2022. 
Kammarkollegiet statsbidrag till kommuner 2021
 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Checklista för samverkan inom välfärdsteknik
Att införa välfärdsteknik är en komplex process. För att förbättra samverkan i processen har forskare på Mälardalens högskola tillsammans med bland andra Eskilstuna kommun tagit fram en interaktiv checklista. Den guidar dig genom fyra steg för att utveckla idéer innan det är dags för eventuell implementering av välfärdsteknik.
Eskilstunas interaktiva checklista
 
Motoriserade draglakan skapar bättre arbetsmiljö i Lund
Lunds kommun har under en tid testat motoriserade draglakan på sina äldreboenden och ser stora nyttor för både brukare och personal. Därför kommer nu motoriserade draglakan att införas inom alla äldreboenden i Lunds kommun.
Motoriserade draglakan
 
 
Nyheter från myndigheter och organisationer
 
 
Lästips - ny avhandling om välfärdsteknik
Mälardalens högskola har tagit fram en ny avhandling om välfärdsteknik. Den tar bland annat upp olika uppfattningar om, användning av samt beslutsfattande rörande välfärdsteknik och hjälpmedel.
Mälardalens högskola
 
Lyssnatips - E-hälsa 2025-podden
Ett samtal med Janna Valik om arbetet som generaldirektör för
E-hälsomyndigheten, en myndighet som är både operativt och strategiskt involverad i digitaliseringen i Sverige. I samtalet reflekterar Janna över framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med att förverkliga vision e-hälsa 2025.
Till 2025-podden på Youtube
 
Evenemang
 
 
21 sep kl. 13.00 -15.00
Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn
Hur kan kommuner erbjuda digital tillsyn som ett alternativ till fysiska tillsynsbesök. Konkreta exempel, framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd.
Sista anmälningsdag 20 september
 
22 sep kl. 10.30 -11.30
Vad innebär automatisering inom äldreomsorgen?
Seminariet ger en inblick i vad automatisering innebär och vad som behöver göras inom äldreomsorgen för att kunna automatisera de administrativa processerna.
Sista anmälningsdag 17 september
 
27 sep och 8 nov 
Lär dig identifiera och mäta nytta med välfärdsteknik
13 okt och 8 nov 
Lär dig bedöma säkerhet i välfärdsteknik
Kurserna är fullsatta men vi planerar för fler digitala kurser framöver.
 
5 okt kl. 11.00-11.30
Digitalt studiebesök i Karlstad
En rundtur på Resurscentrum i Karlstad, som ska bli nav för utvecklingen av framtida vård- och omsorgstjänster. Under besöket får du ta del av hur långt man kommit och kan ställa frågor till nyckelpersoner i arbetet med digitaliseringen av äldreomsorgen i Karlstad.
Sista anmälningsdag 4 oktober
 
5 okt kl. 10.00-12.00
Så lyckas du med gemensam upphandling av välfärdsteknik
Att gå samman med andra kommuner för att göra en gemensam upphandling av välfärdsteknik är en framgångsfaktor. Men hur gör man en bra förberedelsefas för att lyckas?
Sista anmälningsdag 30 september
 
SAVE THE DATE - workshop

Utveckla användningen LIKA socialtjänst - 28 okt kl. 13.00-16.00
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se