Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev #5
Maj 2021
Klimatomställningen av transportsektorn

År 2030 ska den svenska transportsekorn minska sina utsläpp med 70% jämfört med 2010. 2030-sekretariatet är den nationella plattformen för samverkan mellan samhällets aktörer för att säkerställa att 2030-målet nås. I slutet av varje månad samlar 2030-sekretariatet nyheter kring transportomställningen i Sverige och avger en lägesrapport. Tipsa oss gärna om nyheter!
I blickfånget
Näven i bordet
 
Runt om i världen slås nävar hårt i bordet. Det räcker nu, Tyskland, säger den tyska författningsdomstolen. Den tyska klimatlagen värnar inte om villkoren kommande generationer. Den är inte ambitös nog, och skjuter upp omställningen till efter 2030.

De som lyfte frågan var nio ungdomar från tyska Jordens vänner och Fridays for Future. Brist på en effektiv klimatlag förvägrar oss en framtid, sa de nio. Beslutet fick effekt direkt, Tysklands klimatmål har redan skärpts från 55 procent utsläppsminskning till 65 procent är 2030.

Samma sak har tidigare hänt i Frankrike och i Nederländerna. Samma sak hände i staden Stuttgart 2018. Domstolarna säger alla: "det räcker nu, dags för ambitiös och konkret omställning".

Inflytelserika Internationella Energiorganet (IEA) slår fast att inga tillstånd ska ges för nya olje- eller gasfält från Gews från och med i år om vi menar allvar med Parisavtalets utsläppsmål. I en rapport beskriver IEA 400 åtgärder som behöver ske för att vi skall klara Parismålet.

Sedan FN:s klimatavtal skrevs under 1992 har utsläppen från energi och industri ökat med 60 procent. Det räcker nu, säger även IEA.

Den oberoende vetenskapliga organisationen Climate Action Tracker har reviderat sina beräkningar på hur bra vi klarar klimatomställningen med de nya mål som togs under Bidens möte. De nya åtagandena minskade bara temperaturhöjningen med 0,2 grader till 2100 jämför med vad forskarna tidigare antog. Nu landar vi i en temperaturhöjning på omkring 2,4 grader till år 2100, långt ifrån Parisavtalets mål.

Det är tydligt att våra politikers åtagande inte räcker. Nu äntligen har det gått så lång att det juridiska systemet reagerar.

Jakob Lagercrantz
Vd, 2030-sekretariatet
På gång
Ekotransport inleder nästa vecka
 
Den 24 maj går Ekotransport av stapeln. Mer interaktivt än någonsin, med 25 talare som ger den senaste informationen kring omställningen av transportsektorn. Nytt för i år är möjligheten att delta i rundabordssamtal direkt efter Ekotransport, med värdar som är experter på området, och vill prata med just er.

Kl. 12.15 finns möjlighet att ansluta till ett bord där olika värdar håller i en diskussion kring ett aktuellt tema. Här finns chansen att både delta i debatten och knyta nya kontakter. Ta chansen! Vilket runda bord ni vill delta i väljer ni under seminariets gång.

Anmäl dig till konferensen här.
Rundabordssamtal – ämnen i fokus:
 • Vad händer om alla boende i flerbostadshus får tillgång till fastighetsnära mobilitetstjänster?
   
 • Elektrobränslen. St1 och Liquid Wind leder en diskussion om nya energikällor under utveckling och vilka möjligheter de ger.
   
 • Var ser vi framtidens tunga lastbilstransporter och vilka drivmedel använder vi?
   
 • Laddinfrastruktur. Hinder eller möjlighet? En bred diskussion om utvecklingen i Sverige – men går det snabbt nog?
   
 • Delade fordon. Hyra, taxi eller fordonspool, olika vägar till ett bättre utnyttjande av fordon. En win-win-win situation.
   
 • Så blir delad mikromobilitet en naturlig och hållbar del i framtidens städer.
Läs mer om programmet och talarna här!
Utvalda nyheter
Europas största bränslecellsanläggning
 
AB Volvo och tyska Daimler bygger en av Europas första och största bränslecellsanläggningar. Fabriken ska stå klar 2025. Men för att samarbetet ska rullamåste tankställena byggas ut.
Bränsleceller anses vara en viktig del i fordonsjättarnas plan att bli koldioxidneutrala år 2050.

Det är bra med strategiska allianser och tydliga mål, men viktigare är handling. En ny fabrik är en viktig pusselbit, men vi ser ännu inte de vätgasdrivna fordonen på vägarna, och nästan all vätgas görs från fossil naturgas. Sverige är ett undantag med produktion av grön vätgasproduktion.

Läs mer här
Sverige utmanar Norge på elbilstronen
 
Norge är fortfarande mästaren, men i absoluta tal överträffade Sverige sin granne i försäljning av laddbara fordon första kvartalet 2021. Kampen avgjordes med 32 388 levererade laddbara fordon i Sverige mot 29 789 i Norge.

Det är alltid roligt med kampen mellan brödrafolken, men fordonsflottan är nästan två gånger så stor i Sverige som Norge så Sverige knappar in men inte mer. Andelen laddhybrider är dessutom betydligt högre i Sverige.

Läs mer här
Datum satt för EU:s klimatpaket
 
Nu har EU-kommissionen satt datum för när alla direktiv som ingår i Fit for 55-paketet ska presenteras. Den 14 juli presenteras den omfattande samlingen direktiv, anpassade efter EU:s nya klimatlag.  

Fit for 55 är så omfattande att det kommer att påverka alla sektorer, och kanske rent av avgöra möjligheten för den svenska klimatomställningen. 2030-sekretariatet bevakar alla de olika direktiv som ingår, och arbetar brett med svenska partners från olika sektorer.

Läs mer här
EU-parlamentet släpper igenom fossil vätgas
 
Men en överaskande stor majoritet, 411 röster mot 135 (149 avstod), valde EU-parlamentet att godta att vätgas gjord på naturgas är en brygga till framtida hållbara lösningar. Definitionen är viktig, och kan vara ett sätt att få denna fossilbaserade vätgas in i Taxonomin.

Parlamentets beslut påverkar inte förslaget till Taxonomi, men är en indikation på att det kommer flera hårda diskussioner både i EU-parlamentet och senare mellan medlemsländerna kring miljökrav för vätgas.

Läs mer här
Framtidens kombinerade mobilitet
 
Företaget IUS Innovation har tillsammans med de fyra trafikhuvudmännen Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik och Länstrafiken Kronoberg tagit fram ett ett nytt biljett- och betalsystem som bygger på Samtrafikens nationella biljett- och betalstandard (BoB). Systemet är anpassat för att på sikt kunna vidareutvecklas, anpassas och integreras med nya och förbättrade tjänster som ska täcka framtidens resande.

Den starka trenden för förnybart fortsätter att öka till så attraktiva priser att rena marknadsskäl skapar en attraktivitet. Det skall vara lätt för resenären att både resa och byta transportslag.
 
Läs mer här
Förnybar energi står för 90% av energitillväxt
 
Internationella Energiorganet (EIA) föutspår en exceptionellt snabb tillväxt av förnybar energi under 2021. Redan under pandemiåret ökade tillväxten med 45 procent, den snabbaste ökningen på trettio år. Men under 2021 beräknar alltså EIA en ännu kraftigare ökning. Vindkraft ökade med 90 procent, och solenergi med 50 procent. Biobränsle drabbades mindre hårt än de fossila drivmedlen.

Den starka trenden för förnybart fortsätter att öka till så attraktiva priser att rena marknadsskäl skapar en attraktivitet.
Läs mer här
Spanien bästa återställningsplanen enligt EU, Sverige är sena
 
Spanien har den bästa återställningsplanen enligt en oberoende rapport av Green Recovery Tracker med 31 procent av EU:s coronastöd allokerat till gröna investeringar. Finland visar den högsta gröna investeringsandelen med 42 procent hos de 14 länder som lämnat in sin ansökan.

Sverige hade i mitten av maj inte lämnat in sin ansökan, vilket inte bådar gott för utvecklingen. EU:s krav är att 37 procent av stödet skall gå till gröna investeringar. 2030-sekretariatet ser de 13 miljarderna i stöd som en möjlighet att accelerera klimatarbetet, men Finansdepartementet väljer att finansiera redan beslutade satsningar.
 
Läs mer här