Om nyhetsbrevet
 
Välkommen till första nyhetsbrevet från Utvecklingsnätverk sociala företag
Projektets nyhetsbrev skickas en gång per kvartal. I nyhetsbrevet får ni följa den utveckling och det lärande som sker hos deltagande kommuner samtidigt som vi tipsar om andra kommuners arbete och aktualiteter kring social ekonomi och socialt företgande.
Mer om utvecklingsnätverk sociala företag på SKR:s webbplats
 
Projektledarkrönika 
 
Vi behöver ett mer inkluderande samhälle, vi måste minska vår klimatpåverkan och vi måste bidra till välfärdslösningar i både stad och landsbygd. Och gör vi det tillsammans kommer vi ofta längre. Detta var anledningen till att SKR under 2020 tog fram handboken om socialt företagande. Behovet av mer kunskap och mer erfarenhetsutbyte är fortsatt stort bland våra medlemmar. Därför blev vi så glada när det öppnade sig en möjlighet att söka ESF-medel för att stödja kommuners samverkan med sociala företag.
Läs hela krönikan
 
Intervju med Mölndals stad
 
Mölndals ingång i projektet är initialt utifrån fokus på samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. Men projektgruppen ser redan efter några månader att de kan bredda tankarna kring andra möjligheter att utveckla samverkan med civilsamhället och sociala företag som inte är arbetsintegrerande.
- Om man gör detta på rätt sätt kan man få med sig lösningar till flertalet samhällsutmaningar, företagsutveckling och arbetsintegrering. 
Sociala företag - en kommungemensam fråga
 
Tips!
 
 
Socialt företagande - Tillväxtverket
 
Här har Tillväxtverket samlat kunskap och inspiration för samhällsnyttiga affärer, effektmätning, rådgivning, finansiering och mycket mer.
Ta del av kunskapen och gör skillnad!
Socialt företagande - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
 
Webbinarium - komplexa samhällsutmaningar kräver samverkan
 
Det finns väldigt många skäl till att kommuner och regioner bör öka sin samverkan med sociala företag. Några av de viktigaste är att samhällsutmaningarna är så komplexa och att de offentliga resurserna kommer behöva användas mer effektivt i framtiden. Den situationen bidrar till att vi måste hitta nya lösningar. Anders Bro och Nils Munthe från Utvecklingsnätverk sociala företag medverkade i webbinariet anordnat av Mötesplats social innovation.
Sociala företag är viktiga för att lösa samhällsutmaningar
 
En väg in på arbetsmarknaden
 
Nordanstigs kommun har precis tecknat avtal med sex sociala företag där de köper sysselsättningsplatser. Fyra av företagen finns lokalt i kommunen och erbjuder bland annat biltvätt, driver second hand-butiker och kaféverksamhet. Ett av företagen städar och tvättar kommunens bilar.
-  Genom att leta fram vilka behov kommunen har och ställa sysselsättningsmål i upphandlingen kan vi gynna en grupp som annars har svårt att få jobb, säger Bente Sandström som är enhetschef på Arbetsmarknads- och flyktingenheten.
En väg in på arbetsmarknaden | Nordanstig
 
European Social Economy Summit
 
26 - 27 May 2021 | Digital Conference -Broadcasted from Mannheim 
‎Det europeiska toppmötet om den sociala ekonomin (‎‎#EUSES‎‎) är en gemensamt organiserad digital konferens av Europeiska kommissionen och ‎‎staden Mannheim. Konferensen syftar till att stärka den sociala ekonomin i Europa och utnyttja dess bidrag till ekonomisk utveckling, social integration samt gröna och digitala övergångar. Diskussionerna kommer att inriktas på tre dimensioner: digitalisering av den sociala ekonomin, (social) innovation, gränsöverskridande och sektorsövergripande samarbete. ‎
European Social Economy Summit | Mannheim | 26.-27.05.2021 
 
 


Om Utvecklingsnätverk sociala företag
SKR driver under två år ett
ESF-finansierat utvecklingsnätverk med tolv engagerade kommuner. Målet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och ett inkluderande och delaktigt samhälle för alla. Arbetet utgår från SKR:s handbok 
Ny väg till innovativa välfärdslösningar - om samverkan med sociala företag
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00