Nyhetsbrevet från Sveriges Kommuner och Regioner om Konkurrens och Valfrihet tar ju uppehåll till vecka 4. God jul och gott nytt år!
 
Nyheter från SKR
 
 
Ny skrift om driftformer
SKR har tagit fram en ny uppdaterad skrift om driftformer för kommuner och regioner. Här beskrivs olika former att bedriva offentlig verksamhet och hur det påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.
Driftformer - kommuner och regioner
 
Fokus på likvärdighet i öppna jämförelser av förskolan
Många kommuner arbetar med en modell för att stärka likvärdigheten mellan förskolorna. Det visar den första öppna jämförelser av förskolan som SKR publicerat.
Skillnader i antal legitimerade förskollärare
 
Hyrpersonal upphandlas gemensamt
Nu tar Sveriges regioner gemensamma krafttag för att minska behovet av inhyrd personal och ytterligare säkerställa trygg och säker vård. Samtliga 21 regioner sluter upp bakom förslaget till gemensam upphandling av hyrpersonal.
Bättre kontroll över kvalitet och kostnader
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen att delta via webbsändning 18 februari 9.00 - 16.00
 
Nytt från omvärlden
 
 
IVO föreslår skärpta krav på att få in rätt information till omsorgsregistret
Privata aktörer och kommuner behöver fullgöra sin skyldighet att anmäla korrekt information till IVO:s register. Det är en förutsättning för att IVO ska kunna använda sina data för riskbaserad tillståndsprövning och tillsyn.
Utvidgade förslag om regeländringar - IVO
 
Ökat intresse för offentliga upphandlingar
Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till närmare 800 miljarder kronor per år. Aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar och att det är de statliga och kommunala upphandlingarna som står för ökningen. Under 2019 lämnade i genomsnitt 4,5 anbudsgivare per upphandling anbud.
Intresset för statliga och kommunala upphandlingar ökar mest - Upphandlingsmyndigheten
 
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll. Den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten behöver ha.
Förslaget träder i kraft vid två tidpunkter - Regeringen
 
Vinststopp för privata förskolor i Danmark
Danmarks regering vill förbjuda privata förskolor att ta ut vinst. Förslaget finns en budgetuppgörelse som Socialdemokraterna ingått med flera stödpartier, enligt Jacob Mark, gruppledare för Socialistisk Folkeparti.
Pengar som skulle gå till fler pedagoger kunde ha hamnat i direktörernas fickor - SvD
 
Nu är de första annonsdatabaserna registrerade
Den 1 januari 2021 blir det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att annonsera upphandlingar i en registrerad annonsdatabas.
Beslut om att bevilja registrering av ett antal annonsdatabaser - Konkurrensverket
 
Ersättning för digital vård inom nationella taxan förlängs
Regeringen förlänger de tillfälliga bestämmelserna som möjliggör för vårdgivare på den nationella taxan att få ersättning för digitala besök. Syftet är att reducera antalet icke nödvändiga fysiska vårdbesök och därigenom minska risken för spridning av covid-19. Nationella taxan syftar på de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för vissa privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter.
Ändringarna träder i kraft 1 januari 2021 - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
"Uppmaning till Skatteverket: Slopa vårdmomsen efter EU-domstolens förhandsavgörande"
Läkarförbundet, Svenska Privatläkarföreningen och Vårdföretagarna har skickat en gemensam skrivelse till Skatteverket om att slopa den så kallade vårdmomsen. Bakgrunden är ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Det skulle få stor betydelse för kompetensförsörjningen i sjukvården och omsorgen och uppnå momsundantagens syfte.
Minska kostnaderna i vården - Vårdföretagarna
 
"Synen på friskolor baseras på myter"
Skolpengen är feltänkt och bör fasas ut, hävdar advokat Erik Söderlind i en debattartikel i SvD. Han får mothugg av Magnus Wallerå och Anders Morin, Svenskt Näringsliv, som anser att hans argument om friskolor bygger på ett antal myter.
Myterna bemöts - Svenskt Näringsliv
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se