Det behövs bättre stöd för de längst från arbetsmarknaden
 
Regeringen tillsätter en utredning av ekonomiskt bistånd. Det är bra. Men SKR ser att det behövs ett bredare grepp i översynen. Individer långtifrån arbetsmarknaden behöver bättre stöd.
Bättre stöd
 
Blogg: 
 
 
Annika Wallenskog, chefekonom på SKR
Välfärdsverksamheter kan fungera väl även 2022
I relativt god tid före budgetpropositionen har nu kommuner och regioner fått den viktigaste informationen från staten gällande förutsättningarna för 2021 och 2022.
De generella statsbidragen ökar med 10 miljarder kronor 2021, utöver de 12,5 miljarder kronor som aviserades under våren. 
Ekonmibloggen
 
Mer från SKR
 
 
SKR föreslår lagändring så att barn som är kvotflyktingar och saknar vårdnadshavare ska få en god man
SKR har lämnat in en hemställan till regeringen med begäran om en lagändring för att säkerställa att barn som är kvotflyktingar och saknar vårdnadshavare ska få en ställföreträdare skyndsamt efter ankomst till Sverige.
SKR föreslår lagändring
 
Tips på verksamhet i öppna förskolan under pandemin
Många öppna förskolor i landet erbjuder insatser för att främja integrationen av utrikes födda föräldrar. Likt andra verksamheter påverkas även denna av coronapandemin. SKR har därför uppdaterat skriften Verktygslådan med tips på aktiviteter när verksamheten inte kan fungera som vanligt. 
Öppen förskola under pandemin
 
Webbsändningar
 
 
Ny webbsändning med fokus på arbete, försörjning och vux
Den 21 september kl 14.30 sänds det första programmet i en ny serie webbsädningar som innehåller nyheter och lärande exempel som rör arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning.
Agenda för arbete
 
Webbsändning: Agenda för integration
Den 21 september kl 13.00 sänds hösten första Agenda för integration. Programmet kommer bland annat att handla om kvotmottagande och nya regler för att anmäla områden som ska omfattas av ebo-begränsningar.
Agenda för integration
 
Konferenser
 
 
Sociala företag - innovativt och framgångsrikt den 2 oktober
Varmt välkommen till en digital spridningskonferens av handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag den 2 oktober.
Anmälan
Digitala arbetssätt i ekonomiskt bistånd den 13oktober
En dag om omställning till digitala arbetssätt i ekonomioskt bistånd. Kommuner som deltagit i SKR:s utvecklingsprojekt delar med sig av sina samlade erfarenheter.
Anmälan
Save the date: Idékonferens den 27 oktober 
Eftersom Arbnär ställdes in på grund av Covid-19 kommer vi i höst att genomföra en digital konferens med ett upplägg som är en mix av Arbnär och Idékonferensen. Program presenteras inom kort. 
Spridningskonferens: Hälsofrämj-ande etablering den 27 novmber
Projektet Hälsofrämjande etablering stöttar nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen.
Inbjudan
 
Nytt från omvärlden
 
 
Stöd att skapa trygga samtal 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har lanserat en webbutbildning, Rätt att veta!, som riktar sig till yrkesverksamma som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Utbildningen som är kostnadsfri är skapad i samarbete med UMO.
Rätt att veta
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se