September 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Webbsändning: Överenskommelsen psykisk hälsa 2020
 
Den 18 september klockan 09:00-10:30 bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in kontaktpersoner för överenskommelsen psykisk hälsa samt andra intresserade personer i kommuner och regioner till en webbsändning. Sändningen kommer att behandla senaste nytt angående överenskommelsen psykisk hälsa 2020. Information uppdateras löpande:
Webbsändning: Överenskommelsen psykisk hälsa 2020
 
Fler webbsändningar/webbinarier i höst
 
Samverkan genom sociala utfallskontrakt
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa och RISE, bjuder in civilsamhället till ett webbinarium om samverkan och sociala utfallskontrakt den 22 september 12:30-14:00 alternativt 23 september 18:00-19:30. Välj själv vilken dag du deltar.
Webbinarium: Samverkan genom sociala utfallskontrakt

Aktuellt inom psykiatrin
Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in chefer och medarbetare inom psykiatrin, samt andra aktörer med intresse, till en webbsändning den 1 oktober klockan 13:00-15:00. Under sändningen presenteras aktuella frågor och ämnen inom området.
Webbsändning: Aktuellt inom psykiatrin

Dialogmöte om ensamkommande barn och ungas hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder in till dialogmöten om ensamkommande barn och ungas hälsa 7 och 9 oktober, i samarbete med Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum för ensamkommande barn.
Dialogmöte om ensamkommande barn och ungas hälsa

Spelar det någon roll vilken metod vi använder?
SKR och SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) arrangerar webbsändningen "Spelar det någon roll vilken metod vi använder?" den 14 oktober klockan 13:00-16:00. Webbsändningen riktar sig till personer som ansvarar för eller arbetar med utvecklings- och kunskapsfrågor inom vård och omsorg, till exempel chefer, processledare och utvecklingsledare.
Webbsändning: Spelar det någon roll vilken metod vi använder?
 
Se kickoffen för Kraftsamlingen i efterhand
 
Missade du den digitala kickoffen: Kraftsamling för psykisk hälsa? Misströsta inte. Nu kan du se den i efterhand. Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa samtalade med gäster och vi blickade tillbaka på det gångna året. Vad har de olika delarenorna resulterat i? Hur arbetar vi framåt? Ta även del av arbetsplanen för de olika delarenorna.
Webbsändning: Kickoff Kraftsamling för psykisk hälsa
Kraftsamling för psykisk hälsas delarenor
Information om Kraftsamling för psykisk hälsa
 
Regeringens nya satsningar på psykisk hälsa
 
Nära 1,2 miljarder kronor för att bekämpa psykisk ohälsa och stärka psykiatrin
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning för att stärka den psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen på 1 177,5 miljoner kronor för 2021. Motsvarande belopp beräknas för 2022.
Satsning för att stärka den psykiska hälsan, Regeringen

Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg som arbetat med covid-19
I höständringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen en särskild satsning på krisstöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt personal i äldreomsorgen som arbetat med covid-19. Satsningen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2020.
Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg, Regeringen

Subventioner av familjehemsplaceringar
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att avsätta 250 miljoner kronor årligen under perioden 2021–2022 och 200 miljoner kronor 2023 för ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner. Medlen ska subventionera kostnaderna för familjehemsplaceringar.
Subventioner av familjehemsplaceringar, Regeringen
 
Film om Skånes kontaktcenter ”En väg in” 
 
Till "En väg in" ringer föräldrar och ungdomar för att prata om psykisk hälsa. I de fall barnet eller ungdomen har större problem genomförs en intervju. Resultatet av intervjun används för att bedöma om barnet eller ungdomen behöver hjälp i första linjens vård eller inom BUP. I en kort film samtalar Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR, med Anna Jonsson, verksamhetsutvecklare i Skåne om deras arbete med "En väg in".
Kort film, "En väg in"
Rapporten: "Kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa"
Mer information om "En väg in"
 
Förstudie om IPS och sociala utfallskontrakt
 
Mellan februari och december 2019 drev SKR i samarbete med forskningsinstitutet RISE, samordningsförbunden i Stockholm, Sollentuna kommun, Örebro-Lekeberg och Göteborgs Stad, en förstudie om Individual Placement and Support (IPS) och sociala utfallskontrakt. Förstudien syftade till att kartlägga involverade organisationers förutsättningar och svårigheter till implementering av IPS-metoden samt att utveckla ett arbetssätt för att förbättra hälsa och välmående för personer med psykiska funktionsnedsättningar, genom en programtrogen implementering av IPS. Förstudien kommer att användas som ett underlag för uppstart av ett projekt och i dagsläget pågår en dialog med berörda parter om nästa fas som kommer att påbörjas under hösten 2020.
Förstudie om IPS och sociala utfallskontrakt
 
Verktyg och tips
 
 
Stödlista: psykisk hälsa i kristid
SKR har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Stödlistan uppdateras kontinuerligt.
Stödlistan
 
En webbplats som ger självhjälp på vägen
Informationen på webbplatsen är uppdelad i verkliga berättelser, fakta om diagnoserna och hjälp på vägen genom livet. Informationen varierar beroende på vem du som besökare är.
Webbplatsen: Självhjälp på vägen
 
Podden om Nära vård
I serien Nära vård-podden intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som behövs i omställningen mot Nära vård. Syftet med podden är att genom samtal om Nära vård fördjupa kunskapen men också att visa både på det som fungerar och det som är svårt med att ställa om.
Podcast Nära vård
 
Ny webbutbildning ger stöd i samtal med unga
Nu finns Rätt att veta!, en ny webbutbildning som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige, till exempel personal inom skola, elevhälsa eller HVB-hem. Utbildningen är kostnadsfri och framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se.
Webbutbildning: Rätt att veta! 
Information om Rätt att veta!
 
Barnafrids basprogram om våld mot barn
Barnafrid lanserar ett digitalt basprogram om våld mot barn. I detta får du kunskap och verktyg att upptäcka, bemöta och hjälpa utsatta barn. Uppdraget är initierat av regeringen och syftar till att ge dig som yrkesverksam en gemensam kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Basprogrammet lanseras onsdagen den 30 september 09.00-10.30 med ett livesänt panelsamtal.
Barnafrids basprogram
 
Redaktör
Malin Vallentin Harman
malin.vallentinharman@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se