Landsorganisation (LO) bildades 1898 och är en paraplyorganisation som samlar fjorton medlemsförbund med cirka 1,4 miljoner arbetare. 1926 förvärvade LO fastigheten på Barnhusgatan 18 i centrala Stockholm som sedan dess kommer att omnämns som LO-borgen. I det här nyhetsbrevet kan du följa med på en tur i denna maktens boning och ta del av husets historia och dess konstsamling. Vill du se alla detaljer, klicka på bilderna så öppnas de i ett större format. Mycket nöje!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Läs brevet på webben - rekommenderas - klicka här
 
 
NYHETSBREV 33


LO-borgens tradition, konst och makt

Landsorganisation (LO) bildades 1898 och är en paraplyorganisation som samlar fjorton medlemsförbund med cirka 1,4 miljoner arbetare. 1926 förvärvade LO fastigheten på Barnhusgatan 18 i centrala Stockholm som sedan dess kommer att omnämns som LO-borgen. I det här nyhetsbrevet kan du följa med på en tur i denna maktens boning och ta del av husets historia och dess konstsamling.

Vill du se alla detaljer, klicka på bilderna så öppnas de i ett större format.

Mycket nöje!

 


Norra Bantorget blev Röda torget

LO-borgen ligger vid Norra Bantorget i Stockholm, en plats som delar en lång historia med den svenska socialdemokratin. Än idag avslutas Socialdemokraternas 1 maj-demonstration där (fram till covid-19) – därav smeknamnet ”Röda torget”.

Dagens torg fick en välbehövlig översyn av Nyréns Arkitektkontor och belönades 2009 med Sveriges Arkitekters Sienapris för bästa landskapsarkitektur. Motivationen löd ”För ett projekt som påtagligt höjer livskvaliteten i Stockholms mest trafikintensiva kärna.” Idag är torget såväl en mötesplats som en park och en oas.

 


I parken står Carl Eldhs sista verk

I parken finns fyra skulpturer, alla med anknytning till arbetarrörelsen. Mitt på torget står det 3,5 meter höga Brantingmonumentet i brons (nedan höger). Det föreställer en 1 maj-demonstration och skapades för att hedra Hjalmar Branting, en av arbetarrörelsens pionjärer. Monumentet och den omgivande platsen är resultatet av ett samarbete mellan skulptören Carl Eldh och stadsträdgårdsarkitekten Erik Glemme. Platsen invigdes 1952 och skulpturen blev Carl Eldhs största och sista fullbordade verk.

 


Carbergska Huset, en förebild för Stockholm

Fastigheten beställdes av trävaruhandlaren Gustaf Carlberg efter ritningar av arkitekt Ferdinand Boberg (1860–1946) och färdigställdes 1899. Huset skulle utstråla pondus och likheten med slott från Vasatiden – som Gripsholms Slott – är uppenbar. Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum vilket innebär att det kulturhistoriska värdet anses motsvara fordringarna för byggnadsminne.

Ferdinand Bobergs stilbildande sekelskifteshus har satt sin prägel på 1900-talets arkitektur i Stockholm. Bland dem offentliga byggnader som gamla Posthuset på Vasagatan, regeringsbyggnaden Rosenbad och NK-huset på Hamngatan samt privata hem som Prins Eugens Waldemarsudde och Thielska Galleriet på Djurgården.

 


Tidsandan då och nu

Konsten går som en röd tråd från Norra Bantorget hela vägen in i lokalerna. I entrén möts du av två fresker, utförda av Olle Hjortzberg 1927, med tidstypiska ideal för arbetarklassens män och kvinnor. På väg ner till plenisalen märks den nya tidsandan i ”Kärlek & Uppror” i olja på canvas av Ella Tillema från 2019.

 


Över 1000 konstverk

Genom åren har LO skaffat sig en omfattande konstsamling med över 1000 verk av mer eller mindre kända konstnärer. Mestadels tavlor men det finns även skulpturer och glas. Merparten är anskaffad under åren 1960–1990.

 


Från bostad till kontor

Efter köpet lät LO renovera fastigheten och göra om den från privatbostad till kontor, med hjälp av arkitekt Sven Wallander (1890–1986). Han låg bakom idén att bygga två skyskrapor – Kungstornen – vid Kungsgatan samt ritade det norra tornet. Sven Wallander var även en av initiativtagarna till bildandet av HSB Stockholm 1923, som han fem år senare ritade huvudkontoret på Fleminggatan åt. I ett bostadshus på Valhallavägen utvecklade och installerade han det första sopnedkastet som han fick patent på 1934.

 


Alla ordföranden i olja

LO:s alla ordföranden genom tiderna har målats av och porträtten finns att beskåda runt om i byggnaden. Här från vänster ses Gunnar Nilsson av Bertram Schmiterlöw, August Lindberg av Bo Beskow och Arne Geijer av Erik Cederwall.


LO-borgen har återfått sin glans

LO-borgen har anpassats och renoverats löpande i flera omgångar. Vid den senaste större renoveringen på 1990-talet var ett av målen mål att återskapa interiören så stiltroget och nära den ursprungliga miljön som möjligt.

För sex år sedan påbörjades en ny omfattande renovering av belysning, värme och ventilation som inte levde upp till en god arbetsmiljö. Även möblerna hade börjat säcka ihop och ytskikten var allmänt skavda. Efter renovering i etapper är nu hela huset klart med källaren och den nu supermoderna plenisalen som kronan på verket.


Helt nytt på toppen

Högst upp i huset ligger gästvåningen som var i sämst skick. Den har nu totalrenoverats med förbättrad planlösning och nya möbler. De båda tornrummen har blivit mötesrum med ett bibliotek som en social yta mellan dem. Här finns också en del av husets samlingar av glaskonst och skulpturer. När planlösningen justerades fick även styrelserummet mer utrymme.

 


I plenissalen blev Otte Sköld digital

Arkitekten Hakon Ahlberg, grundare av Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) – numera Sveriges Arkitekter – fick 1930 i uppgift att rita en större sammanträdeslokal, plenisalen, i källarplanet.

I samband med den nya renoveringen var man tvungen att ta bort Otte Skölds stora väggmålning som prydde hela podieväggen. Lösningen blev att fotografera av den och visa den på podiets displayskärm, bestående av 18 böjda LED-skärmar.
Lasse Olsson Photo fotograferar och filmar arkitektur, inredning, och belysning. Mitt nyhetsbrev kommer ut 6-8 gånger per år och presenterar fotograferade projekt samt rapporter från möbelmässorna i Stockholm och Milano.

Klicka här om du vill läsa mina tidigare nyhetsbrev på min hemsida.