Allt fler positiva till att få service digitalt
 
Enligt en ny undersökning är 83 % av invånarna positiva till att få digital service från kommuner och regioner. 

– Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att utveckla välfärden och möta de utmaningar som kommuner och regioner står inför. Därför är det viktigt att veta vad invånarna tycker om den digitala servicen. Det är glädjande att en ökande andel är positiva, samtidigt som vi fortfarande har en bit kvar innan vi lever upp till invånarnas förväntningar, säger Louise Callenberg, sektionschef för digital samverkan och förnyelse på SKR.
Allt fler ställer sig positiva och ökningen är tydligast bland kvinnor
 
Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering
 
SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

- Det är positivt att vi kan komma igång med modellkommunerna så kunskaperna om digitaliseringens möjligheter kan användas av fler kommuner. Den nya tekniken kan underlätta både för de äldre som får ta del av omsorgen och arbetet för medarbetare samt bidra till en bättre kvalitet i verksamheten, säger Eva Sahlén, samordnare för projektet på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Det här innebär överenskommelsen med regeringen
 
Krönika
 
 
Vi ställer inte in, vi ställer om!
 
Årets Offentliga Rummet visar hur många goda krafter som tillsammans verkar för att utveckla en smartare välfärd i en snabbt föränderlig omvärld. Vi är redo för omställningen.
 
Kurser och konferenser
 
 
Bli en del av Innovationsveckan 5-9 oktober
Den 5-9 oktober anordnas Innovationsveckan för andra året i rad – en nationell plattform för alla som utvecklar offentlig sektor. Nu öppnar anmälan för dig som vill arrangera aktiviteter under veckan.

Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan och lägga in dem i det gemensamma programmet på innovationsveckan.nu. 
Anmäl dina aktiviteter
 
Offentliga Rummet 2.0 - Nytt tillfälle 21 augusti
Den 21 augusti är det dags för nästa Live-On-Demand-sändning och vi tar då tydliga steg vidare in i vårt tema Hållbarhet i en digital tid. Med fem parallella studiosändningar samtidigt, interaktion, forum och fyra spår-fördjupningar dukas ett smörgåsbord med närmare 30 programpunkter för dig att välja bland.

Offentliga Rummet Play och Play+ finns också med dig i sommar, om och när du vill. Här finns allt material från Live-On-Demand sändningen den 3 juni.
Programmet för 21 augusti
 
AI-utbildning för ledare i offentlig sektor
Artificiell intelligens förändrar samhället i grunden. På bara några år har AI gått från att vara relativt okänt till att pekas ut som lösning för stora effektivitetsvinster, ökad kvalitet och nya sätt att leverera service inom offentlig sektor. För att förändringarna ska bli verklighet krävs ökade kunskaper hos beslutsfattare och stärkt förmåga att ställa krav på tjänster inom AI.
Anmälan till höstens workshopdagar
 
Aktuellt
 
 
Digitalt möte – ny produkt för video- och distansmöten
Samhället har på kort tid tvingats ställa om och anpassa arbetssätt från fysiskt till digitalt via video och distansmöten. I regioner och kommuner har behoven ökat radikalt i olika verksamheter. För att möta behoven har Inera och SKR utvecklat produkten Digitalt möte. Tjänsten gör det både säkrare och enklare att använda videomöten för kontakt med invånare samt, inom och mellan förvaltningar.
Digitalt möte riktar sig till alla verksamheter inom kommuner och regioner
 
Öppen data och datadriven innovation
Den 2 juni anordnades ett seminarium som vände sig till de högsta cheferna inom offentlig förvaltning, med en introduktion i ämnet öppna data, öppen och datadriven innovation och data som strategisk resurs. Från SKR deltog Lotta Nordström och Caspar Almalander.
Se seminariet från den 2 juni på Youtube i efterhand
 
Kommuner visar journalinformation via 1177 Vårdguiden
Nu kan invånare även ta del av sin kommunala journalinformation via 1177 Vårdguiden. E-tjänsten Journalen har sedan tidigare gjort det möjligt för enskilda att läsa sin journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Nu ansluter sig även kommuner till tjänsten. Först ut är Västerås stad och kommunerna i Jönköpings län.
Det här kommer de kommunala journalerna att innehålla
 
Sverige 2:a i Europa på digitalisering - efter Finland
EU-kommissionen har jämfört hur långt de 28 medlemsländernas har kommit med digitalisering. I den senaste mätningen hamnar Sverige på en andraplats i EU. Bara vårt grannland Finland är bättre.
Sverige behåller sin position men övriga EU börjar komma ikapp
 
Peter Arrhenius ny vd för Inera
Den 1 september 2020 tillträder Peter Arrhenius som ny vd för Inera. Peter Arrhenius kommer närmast från CGI och har lång erfarenhet från leverantörssidan och att driva digital transformation inom olika branschsegment däribland offentliga aktörer.
Styrelsens ordförande, Eva Fernvall, om tillsättningen
 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se