Nyhetsbrev Gymnastikförbundet Öst
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Coronavirus Covid-19

Gymnastikförbundet förstår att frågorna kring Coronaviruset är många och det har en påverkan i alla delar av gymnastikverksamheten. Vi tar oron på allvar, följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan.

Vill du veta mer kring riktlinjer och råd, så finns det flertalet användbara länkar.

Gymnastikförbundets information

Riksidrottsförbundets information

Folkhälsomynidghetens information
 
Svensk Gymnastik i rörelse
- dela dina träningstips!


Spridningen av Coronaviruset har lett till att många av oss får bedriva vår verksamhet på nya sätt. Inom Svensk Gymnastik vill minska smittrisken och samtidigt måna om det fysiska och mentala välmående som kommer genom att röra på sig.

Denna facebook-grupp syftar till att kunna dela med sig av sina bästa tips på hur vi tränar och håller hälsan i topp, samtidigt som smittspridningen minskas:

https://www.facebook.com/groups/svenskgymnastikirorelse/

Har du några bra exempel på hur ni gör i er förening? Dela er kreativitet här och inspirera andra till rörelse!
 
Digitalt extra årsmöte den 15 april

Utifrån nuvarande samhällssituation och spridningen av Coronaviruset fick vi ställa in vårt extra årsmöte den 22 mars. Men vi vill tro att inget ont som inte för något gott med sig.
Vi har beslutat att för första gången genomföra årsmötet digitalt.

Läs mer om mötesinstruktioner, anmälan och årsmöteshandlingar
 
Verksamhetsenkät - vi önskar ditt svar senast den 15 april

Hur kan vi bli bättre i vårt stöd till er i region Öst? Det hoppas vi att ni kan hjälpa oss att svara på.

Är du styrelseledamot, anställd eller förtroendevald i en förening i vår region och samverkar med oss i frågor som rör gymnastikverksamhet, utbildning, föreningsutveckling med mera? Då vill vi gärna att du ägnar ett par minuter åt vår enkät.

Du hittar vår verksamhetsenkät för 2020 på följande länk: https://response.questback.com/gymnast…/verksamhetsenkat2020

Tack för din tid och din värdefulla återkoppling!
 
Alla kan gympa - ny kommitté

Regionens Alla Kan Gympa-ledare har bjudits in till ett nätverk för att utveckla verksamheten och utbyta erfarenheter mellan föreningarna. Ledarna planerar inspirationsdagar, läger och gemensamma aktiviteter för denna målgrupp! 

Läs mer här
Alla kan gympa - NPF-utbildning
 
GF Öst och RF/SISU Stockholm bjuder in till utbildningen Träna barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föreläsningen kommer att ske digitalt den 16 april.

Klicka här för mer info och anmälan!
 
Introduktionsfilm om Barnkonventionen

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 1 januari 2020. Vad behöver ni som gymnastikföreningar tänka på kopplat till detta?

Gymnastikförbundet Syd har en artikel med konkreta tips och förslag som vi rekommenderar. Den hittar ni här.

Vi på GF Öst har utifrån en enkätundersökning skapat en introduktionsfilm som förhoppningsvis också kan ge er ett matnyttigt insteg i frågan för vidare arbete:

https://www.youtube.com/watch?v=MqZ4PWulUJ0
 
Utbildningsinformation 2020
 
Utbildningsverksamheten har börjat med många utbildningar under januari-februari. 40 genomförda utbildningar och över 700 utbildade gymnastikledare.  

Med anledningar av viruset Covid-19 har vi valt att flytta fram flertalet utbildningar som skulle genomförts under mars och april. Kurserna och deltagarna har flyttas till kurser som vi hoppas kunna genomföras i juni och till hösten. Alla deltagare som berörs utav förändringar kommer att meddelas via mejl.

                                                                                    Klicka här för kommande utbildningar!
 
 Nya kurser inom Barngymnastik!

Till hösten lanseras två helt nya kurser. Kurserna heter: Barngymnastik - Leka och Lära samt Barngymnastik - Variera och Utmana. Kurserna kommer att genomföras på GIH i augusti.

Kontakta GF Östs kansli för mer information
Regionstävlingar inställda

Vårens regionstävlingar inom truppgymnastik som skulle ha genomförts den 14-15 mars i Sollentuna är inställda tills vidare. Vi arbetar på en lösning om det går att senarelägga tävlingarna. GF Öst återkommer med information kring det. 

Även Distriktsmästerskapet i Manlig AG den 4 april är inställt.
 
Följ oss på Facebook

Visste du att vi finns på Facebook?

Vi publicerar en hel del innehåll i våra sociala medier, så följ oss gärna i de kanalerna också. Vi har även upprättat ett antal riktade grupper i den kanalen som exempelvis "Truppgymnastik Öst" och "Anställd i förening - GF Öst"

Följ oss här