Allt fler kommuner beräknar underskott
 
Sverige är på väg mot lågkonjunktur. Kommuner och regioner effektiviserar för att hålla budget och klara sina uppdrag. Men staten måste också ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd, sa SKL:s ordförande Anders Knape i samband med att SKL presenterade sin ekonomirapport.
 
Välkomna förbättringar för komvux
 
Budgetpropositionen för 2020 innehåller flera förslag för att ge vuxenutbildningen bättre förutsättningar. Bland annat föreslår regeringen höjda ersättningsnivåer för yrkesvux i kombination med sfi inom regionalt yrkesvux. Detta välkomnas, då SKL:s nyligen publicerat en rapport som visar att dessa utbildningar ofta är mycket kostsamma att anordna.
 
SKL uppmanar regeringen att se över gymnasielagen
 
I en skrivelse uppmanar SKL regeringen att göra en analys och översyn av den så kallade gymnasielagen. SKL ifrågasätter om regelverket är ändamålsenligt.
 
Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare
 
En rapport  från Arbetsmiljöverket visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten.
 
Hur minskar man långvarigt ekonomiskt bistånd?
 
Nyfiken på hur man kan arbeta systematiskt för att minska långvarigt biståndsmottagande? Tag chansen att lyssna på SKL:s utvecklingsprojekt och medverkande kommuner på Kvalitetsmässan eller Socionomdagarna.
 
Konferenser:
 
Missa inte SKL:s integrationskonferens
Vilka arbetsmarknadsinsatser leder till jobb och vilken roll spelar det personliga mötet med arbetssökande för resultaten? Ta del av intressant forskning från både Danmark och Sverige som undersöker dessa frågor. Konferensen erbjuder förutom intressanta föreläsningar i plenum ett brett utbud av valbara seminarier.
Idédag arbetsintegrerande sociala företag
Varmt välkomna till en nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med ASF skapa fler möjligheter till etablering för alla människor.
 
 
Fokus ekonomiskt bistånd
SKL:s årliga konferens om ekonomiskt bistånd äger rum den 3:e februari 2020. Fokus på konferensen är ekonomiskt bistånd i förändring med bland annat erfarenheter från SKL:s utvecklingsprojekt om digitalisering respektive bryta långvarigt ekonomiskt bistånd. Vidare lyfts konsekvenser för ekonomiskt bistånd av Arbetsförmedlingens reformering.
 
Webbsändning: Agenda för integration
 
I programmet den 24 oktober lyfts exempelvis vad som är på gång inom EU, budgetpropositionen och SKL:s satsningar på nyanlända i skolan. Vi har också med oss Helsingborgshem på telefon som berättar om Sällbo - ett integrationsprojekt och sällskapsboende.
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad