Ett offentligt EU-samråd som syftar till att samla in information, synpunkter och erfarenheter om tillämpningen och genomförandet av principen om ”lika lön” som förankras i EU-fördraget och befästs ytterligare i det omarbetade jämställdhetsdirektivet (direktiv 2006/54/EG).

Sista svarsdag 4 april

Mer information:
Besvara enkäten