Förbanna inte mörkret - tänd ett ljus
 

I snålblåst, kyla och dåliga tider är det bättre att fokusera på ljus än på mörker. Det är vår filosofi. Vi har lyckats riktigt bra. Läs om senaste konsulttillskottet inom ”Xecutive for hire” och vår växande servicebyrå, ”Xecutive Accounting”. Gläds också tillsammans med oss åt nya webbaserade affärssystemet 24sevenOffice och lär dig hur du, med hjälp av hälsoföretaget Avonova, tjänar pengar på att öka prestationsförmågan hos medarbetare och chefer.    

Nu hoppas vi på en vit jul, det lyser upp!

God Jul och Gott Nytt År

ProXecutive Consultants AB


 

Maria Martinsson koncernchef Avonova

Ökad prestationsförmåga förbättrar resultatet
 

De flesta företag är duktiga på att räkna ut vad de förlorar på grund av sjukfrånvaro. Färre funderar över hur de ska förbättra medarbetares prestationsförmåga.

– Det är här den största potentialen för effektivisering finns. Det kan öka företagets intäkter väsentligt, eller minska kostnaderna med 15-20 procent, säger Maria Martinsson koncernchef på hälsoföretaget Avonova.

Avonova fokuserar på att utveckla organisationer som ger friska medarbetare som kan prestera fullt ut. Mycket av den ohälsa som finns kan relateras till arbetssituationen. Det kan handla om missnöje eller konflikter med chefer och arbetskamrater, otydliga krav eller arbetsmetoder som inte fungerar. 

När medarbetare mår dåligt påverkar de varandra. Det skapar otrivsel som i förlängningen leder till, sjukskrivningar och hög personalomsättning.

 Prestationsförmåga är ett nyckelord för oss. För att kunna bidra till verksamhetens mål måste förutsättningarna vara de rätta. Att utveckla medarbetares och chefers fulla potential är en investering som betalar sig snabbt och i slutändan även gör ekonomichefen nöjd.

Avonova arbetar tillsammans med ledningen som en affärsstödjande partner och expertresurs. De tillför ett hälsotänkande på flera nivåer genom att sätta samman kundteam som består av både medicinsk personal och managementkonsulter.

– Vi kommer inte med brandsläckaren när skadan redan har skett och människor blivit sjuka. I stället koncentrerar vi oss på att hitta de faktorer som skapar ohälsa, det är det som skiljer oss från annan företagshälsovård.
Avonovakoncernen (publ) är en rikstäckande leverantör som kombinerar kunnande inom hälsa, ohälsa, organisation och ledarskap.

Samarbete sker genom långsiktiga avtal där tydliga mål för vad som ska uppnås sätts tillsammans med företagsledningen.

Läs mer om företaget på www.avonova.se
 
 


Bättre, snabbare och lättare med webbaserat affärssystem

ProXecutive lanserar nytt affärssystem med webbaserad lösning från 24SevenOffice.

- Nu kan våra kunder arbeta i samma system som vi och få snabb och enkel tillgång till ekonomiska rapporter, bankbetalningar och andra dokument dygnet runt oavsett var de befinner sig. På så sätt får de en bättre servicenivå från oss med mer tillgänglighet och möjlighet till ett tätare samarbete, säger Thomas Jonsson VD på ProXecutive.

Software as a Service, SaaS är benämningen på denna typ av webbaserade affärssystem. I korthet innebär det att en mjukvara blir tillgänglig på internet via en webbrowser. Ekonomi och redovisning är bara en del. Den som vill kan lägga till moduler för CRM, e-handel, projektarbete och kalender och får på så sätt ett fullfjädrat affärssystem via webben. SaaS gör också IT stödet grönare genom minskad total elförbrukning (samkörning).

- Med hjälp av vårt system frigörs mycket tid. I stället för att ägna tid åt att stansa in siffror i dokument och excelark kan man ägna sig åt sin kärnverksamhet. Det är helt enkelt ett modernare sätt att arbeta, säger Ståle Risa, COO på det norska moderbolaget.

ProXecutive har redan loggat in, nu är det bara utbildningen kvar. Första veckan i januari är nya webblösningen redan i skarpt läge.24SevenOffice

Etablerades i Norge 1997 - 83 anställda - I Sverige sedan 2004-Fokus på konsultverksamhet- Kontor i Stockholm, Oslo, Skien, Kristiansand, Bodø och London-Noterades på Oslo Börsen 2007 - Mer än 10 000 användare - ett av Europas ledande webbaserade affärssystem

Läs mer på
www.24sevenoffice.com
Ståle Risa, COO, 24SevenOffice
 
 
 

En resultaträkning är som en röntgenbild
 

Att läsa och förstå en finansiell rapport är lika lätt som att göra en självdiagnos utifrån en röntgenbild. Det tycker i all fall Maud Brewitz som ansvarar för ”Xecutive accounting” på ProXecutive

– Det är därför vi finns! Vi kan göra en analys av företagets situation och utifrån den ge goda råd om verksamheten. Vårt långsiktiga mål är ju alltid att förbättra kundens affär, säger hon.

Affärsområdet ”Xecutive accounting” eller servicebyrån som det också kallas, hjälper företag med administration. Vi tar hand om allt från löpande bokföring, deklarationer och löner till rapporteringar och årsredovisningar.

Många ägarledda företag har sin privatekonomi intimt sammankopplad med företagets verksamhet. Vi presenterar då en helhetsbild som gynnar både ägare och verksamhet. 

Antalet kunder inom affärsområdet växer stadigt och geografin verkar inte ha någon betydelse. 

– Vi har kunder över hela landet nu. Vissa har jag faktiskt aldrig träffat. Med det nya ekonomisystemet kommer det bli ännu enklare, säger Maud Brewitz.

 

Chef att hyra - Vi växer med nya konsulter
 

Senaste tillskottet är Annicka Holmgren som arbetar inom affärsområdet ”Xecutive for hire”. Det var intresset för att bygga upp och effektivisera som fick henne att ta steget

Annicka Holmgren har gedigen erfarenhet. Senaste arbetet var som ekonomichef på ett elhandels- bolag. Dessförinnan arbetade hon som senior financial accountant på ett stort multinationellt företag och som revisor på ett stort revisionsbolag.

–  Vi är väldigt glada att få in Annicka Holmgren som konsult hos ProXecutive, hon är en fantastisk resurs, säger Thomas Jonsson.

Efterfrågan på interimschefer ökar. Många företag drar nytta av möjligheten att komplettera med kompetenta resurser i specialprojekt och arbetstoppar eller täcka upp vid tillfällig frånvaro. Annicka Holmgrens främsta uppgift blir därför att bygga upp avdelningen ”Xecutive for hire” för att möta kundernas efterfrågan. Samtidigt är hon själv ute på uppdrag hos kunder inom bland annat rapportering, redovisningsansvar eller effektivisering av rutiner och processer.

–  På det här sättet får jag inblick i många olika företag och branscher och det tycker jag är väldigt stimulerande, säger hon.

 

Varva ner och ladda upp
 

Nu är det dags att dra ner på tempot. Gå hem, vänta på tomten, läsa en bok och ha det skönt. Det behövs för att ladda batterierna. För i januari är det full fart igen.

Vi ses då!

God Jul och Gott Nytt År

ProXecutive Consultants AB


I Sverige föds cirka 1 000 barn varje år med hjärtfel. Det är nästan tre barn om dagen! Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar. I år har ProXecutive valt att stödja Hjärtebarnsförbundet. Det kan du också göra!

ProXecutive hjälper företag att förädla sin verksamhet för att nå långsiktig ekonomisk framgång. Vi erbjuder spetskompetens inom finansiell rapportering, ekonomi och management. Våra kunder är ägare, styrelse och ledare i företag i alla storlekar: ägarledda, noterade och internationella koncerner verksamma via bolag i Sverige.

 
News i samarbete med OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se