Kristider och konsten att
gasa och bromsa, … samtidigt
 

Den lägger sig som ett mörkt filter över vårljuset och än ser vi ingen vändning. Men krisen kan också vara en möjlighet till framgång. Det gäller bara att ge solen en chans.

Kristid behöver inte bara handla om att spara och dra ned. I själva verket är det just nu företagare behöver vara som mest kreativa och proaktiva. Det tycker i alla fall Thomas Jonsson, VD hos ProXecutive, och får medhåll av kollegorna Sven Egnell och Lars Jonsson.

– Det finns pengar att tjäna på att hitta nya marknader och effektivisera de interna processerna. Fokusera på kassaflödet! Tänk nytt och annorlunda, ge rätt pris, jobba med service, tillgänglighet, engagemang och personlighet! Tänk också på att motiverade medarbetare är en förutsättning för att lyckas, uppmanar Lars Jonsson.

Det handlar om strategiskt tänkande och att fatta rätt beslut i rätt situation. När krisen står och lurar bakom knuten gäller det att springa åt rätt håll. Företag måste klara det omöjliga, att gasa och bromsa på samma gång. Gasa, för att hitta möjligheterna och stå redo när konjunkturen vänder. Bromsa, för att inte hamna i akut likviditetskris när pengaflödet stannar av.

– Efterfrågeminskningen har skett så snabbt att det är svårt för företagen att hänga med, säger Mikael Kubu, jurist och VD för Ackordscentralen.

Då gäller det att inte vänta för länge med att agera. Att skära i kostnaderna och ha kontroll över sina kundfordringar är det allra viktigaste. För företag med god kassa och stark balansräkning finns oanade affärsmöjligheter till exempel genom att växa via förvärv.

Företag med goda idéer och god grund har fortfarande möjligheter att få dem finansierade via banken. Det en företagare ska tänka på är att vårda relation med banken genom att informera den om vad som händer och inte komma med obehagliga överraskningar för sent. 

Mikael Kubu, Ackordcentralen


– När det finns en dialog kan vi hjälpa till med tips och idéer om hur problemen kan lösas, säger Joakim Kihlgren, kontorschef på Handelsbanken i Bålsta.

Joakim Kihlgren säger också att företagen bör se över sina kostnader i god tid. Trots allt så ser konjunkturnedgången ut att hålla på längre än många har förutspått. Kostnader som tjänstebilar, hyresnivåer och personal bör ses över.

Ett alternativ till att anställa är att arbeta med konsultnätverk. Då kan resurser tas in när topparna kommer.


Joakim Kihlgren, Handelsbanken Bålsta

 

Nytt om IFRS
 

Dags att stuva undan årsredovisningen och lägga fokus på kvartalsrapporteringen. Det har kommit flera nyheter inom redovisningsområdet som är viktiga att ta hänsyn till. Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft under 2009. Här beskriver vi några... 

IAS 1 Utformningen av finansiella rapporter
Den tydligaste förändringen är uppställningsformen för resultaträkningen. Redovisade intäkter och kostnader presenteras antingen i en enda räkning (rapport över totalresultat) eller i två räkningar (en resultaträkning och en rapport över totalresultat). En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna får användas.

IFRS 8 Rörelsesegment
Nya IFRS 8 definierar vad ett rörelsesegment är och vilken information som ska lämnas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på samma sätt som den används i den interna rapporteringen.


 
 
 
Utlottning!

ProXecutive fyller fem år!

 
År 2004 upptäckte vi ett behov på marknaden. Ett behov av en ny typ av aktör med mångårig erfarenhet. Därför startades ProXecutive. Ambitionen var då och är fortfarande att vara företagsförädlare, det vill säga att hjälpa företag att hitta vägar till långsiktig lönsamhet. Det har vi lyckats med. Vi har idag en fast och trogen bas av kunder och samarbetar med flera ledande experter. Vi fortsätter nu vår resa mot nya oceaner. Det är vår förhoppning att du följer med på den resan.

Det vill vi fira

Vi firar vår födelsedag med att lotta ut fem exemplar av boken ”Blue Ocean Strategy
skapa nya marknader utan konkurrens” av W Chan Kim och Renée Mauborgne. De utmanar företag att bryta sig ur den mördande konkurrensen, ”den röda oceanen”, genom att skapa ett eget marknadsutrymme, ”en blå ocean”, där konkurrensen är irrelevant.

Skicka ett e-mejl till oss före den 31 maj 2009 och berätta med några rader vilka teman du vill se i kommande nyhetsbrev. Då är du automatiskt med i utlottningen. Vinnarna underrättas under juni.

 

Kort om ProXecutive
 

ProXexutive är ett konsultföretag inom ekonomi och management som hjälper företag att förädla sin verksamhet för att nå långsiktig ekonomisk framgång. Vi har stor erfarenhet av förändringsarbete i företag och är vana vid att bistå VD och företagsledning, styrelse och ägare. Där det behövs ser vill att extern expertis kopplas in.

Vi erbjuder spetskompetens inom finansiell rapportering och kan hjälpa dig som VD, CFO, eller ägare med både intern och extern rapportering. Vi tillför kompetens och verktyg som saknas internt.

Våra kunder är ägare, styrelse och ledare i företag i alla storlekar med förädlingsbehov: ägarledda, noterade och internationella koncerner verksamma via bolag i Sverige.

 
News produceras av OCH kommunikation. www.ochkommunikation.se